Reklama
Reklama

Archív článkov

Letná turistická sezóna oživila nielen prímorské či vysokohorské letoviská, ale aj stránky novín s reakciami na úroveň cestovného ruchu v tej-ktorej krajine. Kritiku do vlastných radov ste si mohli prečítať v novinách v Grécku, Chorvátsku či na Malte. Chorváti tvrdili, že "okrem vzduchu a vody" nemá ich krajina turistom čo ponúknuť, pretože úroveň tamojších služieb je vraj...

Skupina arabských obchodníkov darovala irackému prezidentovi Saddámovi Husajnovi pri návšteve Bagdadu veľké cestovné lietadlo Boeing 747. Skôr než doňho prvýkrát nastúpi, by však mal iracký prezident prekontrolovať, či mu doň Američania náhodou neprepašovali nejakých únoscov.

O prenose kompetencií v rámci reformy verejnej správy sa slovenský premiér so...

Slovenské národné povstanie je vari najsledovanejším obdobím novodobých slovenských dejín. Mohlo by sa zdať, že už nie je o čom písať a nie je nad čím sa zamýšľať. Opak je však pravdou. Táto dejinná udalosť sa v mnohých neskorších historických obdobiach stala sú- časťou politického zápasu.

Po roku 1989 sa začali systematicky objavovať príspevky...

Bol jediný z advokátsko-lekárskej ctihodnej rodiny, ktorý sa dal na dobrodružnú, romantickú cestu ideálov, na ktorých sa nezarába, ale skôr platí biedou, prenasledovaním, žalármi a dakedy aj životom. Bol z hŕstky skutočných novinárov, ktorí všetok um, fantáziu a talent nikdy nepredajú v mediálnom bazáre za žiadnu cenu, ktorá by na miskách váh vyvážila - pravdu.

...

Táto úvaha vznikla nad knižkou Anthony Giddensa Tretia cesta: Obnova sociálnej demokracie (Mladá fronta, Praha 2001). Upozornil ma na ňu minister práce a sociálnych vecí Peter Magvaši a ja by som na ňu chcela upozorniť čitateľov SLOVA. Vzhľadom na jej rozsah ju bolo treba rozdeliť do viacerých častí a uverejňovať postupne.

Diskusia o socializme a...

I napriek skráteniu času povinnej základnej vojenskej služby sa čoraz viac mladých mužov usilovalo tejto povinnosti nejakým spôsobom vyhnúť. Väčšinou sa tak dialo získaním fiktívnych lekárskych potvrdení o zlom zdravotnom stave. Predtým často proklamované heslo, že až vojna urobí z chlapca chlapa, dnes zrejme už neplatí. Mimovládne organizácie preto požadujú zrušenie brannej...

K najpreferovanejším pojmom, ktoré sa v súčasnosti zvyknú pertraktovať tak na vedeckých fórach, v médiách, ako i medzi širokou verejnosťou, patrí nesporne environmentálna kríza. Tento pojem už v sebe dávno nezahŕňa len problémy spojené so stavom životného prostredia, teda problémy rýdzo ekologické, ale aj problémy spojené s krízou spoločnosti, teda s krízou kultúry. Je...

Dvanásť mesiačikov vytrvalo sedelo pri ohníku, napriek tomu, že výdavky za palivo a energiu medzitým neúmerne vzrástli. Zdalo by sa, že lesnej čistinky sa politické excesy netýkajú, pretože jednotliví mesiačikovia sa až dosiaľ vzorne striedali vo vláde. Pravda, výsledky ich vládnutia neprijímali ľudia až tak zhovievavo, ako v nedávnej minulosti, ale darmo - demokracia je...

Jeden z najväčších amerických sociológov a futurológov Alvin Toffler tvrdí, že v dnešnom globalizujúcom sa svete dochádza k čoraz väčšej konfrontácii medzi právne chránenými záujmami priemyselnej civilizácie (nazýva ju druhou vlnou vývoja ľudstva, prvou bola poľnohospodárska revolúcia) a silami tretej vlny (informačnej revolúcie). Tento konflikt formujúci novú civilizáciu je...

Čo sa vlastne odohralo v auguste 1991 v Moskve? Ak neviete, nič si z toho nerobte. Nedávny prieskum verejnej mienky v Rusku ukázal, že dramatické chvíle, keď sa rozhodovalo o historických zmenách v štáte, ktorý zaberal šestinu zemegule, upadli takmer do zabudnutia. O čo vlastne išlo (parafrázujúc spisovateľa Johna Reeda) v tých „niekoľkých dňoch, ktoré otriasli svetom“?...

Predstavitelia Strany maďarskej koalície sa opäť rozhodli zostať vo vláde. Zdá sa teda, že už to nie je o "chlapských" postojoch Maďarov, ale o ich stále sa meniacich požiadavkach. Hra SMK je teda jasná - čakať dovtedy, kým sa koaliční partneri nepodriadia.

Už dlhý čas pred 25. augustom sa viedli stávky o tom, či SMK vo vláde zostane alebo nie. A to...

Existuje široká škála prostriedkov na záchranu mierového procesu. Niekedy postačí zmierlivé slovo vyslovené na správnom mieste, inokedy sprostredkovatelia vyvíjajú drvivý politický, ekonomický, ba aj vojenský nátlak na strany v konflikte.

Britský minister pre Severné Írsko John Reid bol však v tomto smere mimoriadne nekonvenčný. Krízu vyvolanú...

Všetko nasvedčuje tomu, že z jednej z najsvätejších priorít niekdajších bicyklistov a terajších autobusárov, reformy verejnej správy, nič nebude. Ak za ňu nepovažujeme vyhlásené voľby do regionálnych parlamentov, kompetenčne bezvýznamných, poskytujúcich však pár príjemných miest pre stredné stranícke aparáty. EÚ podľa všetkého postačuje aj to.

Je...

Malta

Na ostrove žije 372 000 obyvateľov, z toho 95,7 % Malťanov, z ktorých väčšinu tvoria potomkovia románskych etník, menšinu Arabi. 2,1 % predstavujú Angličania. 98,6 % sa hlási k rímskym katolíkom. Malta vyhlásila samostatnosť v rámci britského Spoločenstva národov v septembri 1964 a o 10 rokov sa stala republikou. Krajina nie je členom NATO....

Prakticky všetky médiá, u nás i v Česku, si spomenuli na 33. výročie vpádu vojsk Varšavského paktu na naše územie. Táto invázia znamenala, že sa na dlhý čas stratila nádej na lepší život pre väčšinu obyvateľov našej krajiny. Onedlho nasledovali masové čistky.

Keď sa hovorí o odkaze obrodného procesu v roku 1968, pripomínajú sa predovšetkým jeho politické...

Lužickí Srbi, vyše 50-tisícová komunita žijúca v desiatkach dedín na území nemeckého Saska, je jediným slovanským národom, ktorý nemá vlastný štátny útvar. Ani ho nežiadajú a nebojujú oň. Chcú len možnosť zachovať si svoju národnú identitu, ktorá je podľa nich v súčasnosti značne ohrozená.

Od začiatku školského roku, ktorý sa v Sasku začal už 6. augusta...

Leto je, okrem iného, i časom hudobných festivalov. Víkend po "zablatenej" Pohode patril goa-tranceovým dídžejom z Izraela. Prečo písať práve o tejto tanečnej udalosti v nádhernom prostredí Teplého vrchu, niekoľko kilometrov od Rimavskej Soboty, poviete si. Pretože, hoci obľuba tohto hudobného štýlu vo svete neustále rastie, na Slovensku je ozajstných "trancerov" len veľmi...

Koľko ich bolo a koľko ich bude: legenda, hrdinstvo, kariérizmus, puč, vlastenectvo? Podpaľačstvo vlastného domu, židoboľševické sprisahanie, zrada, buržoázny nacionalizmus? Palácový prevrat, revolúcia, intelektuálska hračka, masová ľudová akcia? Boj o moc, chiméra? Konečne sloboda, najväčší čin národa v dejinách? Áno, to všetko už bolo a zrejme aj bude v pamäti pamätníkov a...

Karlovarský filmový festival - toto výnimočné podujatie svetovej filmovej tvorby vyznačujúce sa ojedinelým umeleckým žánrom, obrazom a slovom - výrazným spôsobom obohacuje človeka. Prináša nové pohľady, poznania, impulzy na nové úvahy o ľudskej bytosti a jej osudovosti.

Festival vypovedá o novej ľudskej pospolitosti, o nových civilizačných a humánnych...

Tragédia súčasného stavu zdravotníctva tkvie okrem iného aj v tom, že všetci jeho kapitáni nemali s jeho riadením žiadne, resp. len minimálne skúsenosti. Tí, ktorí niečomu rozumeli, boli "odídení" do postov, z ktorých len obmedzeným spôsobom mohli ovplyvňovať jeho (bezproblémový!?) chod, teda pozitívny rozvoj.

Koľko sme sa od zodpovedných kormidelníkov...

Už vyše desať rokov neexistuje v múzeu zriadenom v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim slovenská expozícia. Expozícia bývalého Česko-Slovenska zanikla a v objekte číslo 16, kde bola umiestnená, sa následne nevytvorili nové samostatné expozície novovzniknutých republík.

Až v priebehu minulého roka došlo na základe rokovaní ministerstiev kultúry k...

Webovské stránky venované známym osobnostiam sú dvojakého druhu: oficiálne a neoficiálne. Tie neoficiálne vytvárajú buď fanúšikovia alebo odporcovia. Lenže aj neoficiálna stránka je symptómom popularity. Nedávno sa u nás odohrala mimoriadne komická história. Stránka www.musickirschner.host.sk, hoci predstierala, že je oficiálnym sajtom populárnej speváčky, patrila do tej druhej...

Stanislav Harangozó, akademický maliar a pedagóg

Narodil sa 19. novembra 1946 v Komjaticiach. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1967 až 1973 u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. V tvorbe sa zaoberá maľbou, kresbou, grafikou a monumentálnymi realizáciami v architektúre - sklenená a kamenná mozaika, leptané sklo a maľba na...

Som stálym odberateľom vášho týždenníka ešte od čias socializmu. Pre mňa je "Slovo vedľa Biblie kralickej - tiež Bibliou". Sú to noviny na vysokej úrovni, a preto sa i ja sa pripájam k pripomenutiu výročia SNP.

Chválim študenta Ľuboša Blahu za jeho článok Americký pohľad na históriu (SLOVO č. 33/2001), kde hodnotí americký film Pearl Harbor. Správne...

Ján Tazberík, generálny riaditeľ Národného osvetového centra

Narodil sa 3. 3. 1950. V rokoch 1971-76 vyštudoval filozofiu na FF UK v Bratislave. Od roku 1980 je doktor a od roku 1982 kandidát vied. Po pôsobení na Výskumnom ústave kultúry a na Katedre estetiky a vied o umení FF UK pracoval v Literárnovednom ústave SAV. Je autorom viacerých odborných...

Stránky

Autor