Reklama
Reklama

Archív článkov

Primátor Trnavy Štefan Bošňák opäť vydal vyhlásenie, podľa ktorého do tohto termínu spoločnosť Trnavatel nerokovala s mestom. Pritom táto káblová spoločnosť, ktorej 95-percentným vlastníkom je UPC a päťpercentným samotné mesto, je oprávnená zmeniť ceny len po prerokovaní s mestom. Dodnes sa tak nestalo.

Trnava teda tvorila zmluvu s Trnavatelom ako...

Ktoré je vlastne Mozartovo mesto? Salzburg? Praha? Viedeň? Pred 245 rokmi, 27. januára, presne o ôsmej večer sa ako Joannes Chrysosthomus Wolgangeus Mozart, sám sebou neskôr pomenovaný na Amadé, narodil v Salzburgu.

Presne o päť rokov, o deviatej večer si januárová noc ako prvý poslucháč v rodnom meste vypočula jeho prvú klavírnu skladbu. Rok nato si ho...

Predseda Slovenského syndikátu novinárov Ján Füle sa v rozhovore Každé voľby sú bojom o médiá (SLOVO č. 16/2001) pozastavuje nad tým, že k prihláške na konkurz do televízie Markíza stačí maturita. Mladý človek, maturant, obyčajne prekypuje nadšením pre nové veci, je búrlivý, odhodlaný vziať ihneď osud do vlastných rúk. Je nezaťažený minulosťou, rodinnými ťažkosťami, netrpí...

Ako slovenská legislatíva upravuje postih voči majiteľom bojových psov v prípade, že napadnú človeka?

Daniel Lipšic, vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR: Naša legislatíva nerozlišuje medzi bojovými a inými plemenami psov. U nás je trestnoprávne zodpovedný majiteľ alebo iná za psov zodpovedná osoba, ak tento pes spôsobí zdravotnú ujmu alebo až smrť...

Daniel Pastirčák je človek mnohých povolaní. Básnik, esejista, prozaik. Spolupracuje s rozhlasom i televíziou. Napísal tri knihy: Damianova rieka (1993), Tehilin (1997) a Čintent (2000). Všetky aj sám ilustroval. Svoje výtvarné diela viackrát vystavoval. Je kazateľom Cirkvi bratskej v Bratislave.

Divadlo Astorka Korzo ´90 nedávno...

Dovoľujeme si upozorniť na nezrovnalosti, ktoré uviedol predseda Slovenského syndikátu novinárov Ján Füle v rozhovore pre týždenník SLOVO. Pri hodnotení situácie v denníku Práca sa dopustil - možno z neznalosti - niektorých omylov. Uvádza totiž, že preventívna cenzúra, na ktorú sa Eva Moncmanová sťažovala už dávnejšie, v tomto denníku neexistovala, pretože šéfredaktor má právo...

Znižovanie nezamestnanosti dnes určite patrí k najväčším výzvam, ktorým musí štát v ére modernej ekonómie a globalizácie čeliť. Veľké množstvo ľudí bez práce však nie je len problémom transformujúcich sa ekonomík, ale celej Európy, ktorá sa pomaly zotavuje z hospodárskej recesie v minulom desaťročí. Pri skúmaní rozličných politík zamestnanosti však môžeme postrehnúť zvláštny...

Pri dnešnom vpáde erotiky do masmédií a filmov, do magazínov, verejných diskusií o antikoncepcii, interupcii, viagre i AIDS, pri rozdávaní ochranných prostriedkov školákom a záplave korenistých slangových slov človek zvedavo a so záujmom siahne za knihou s titulom Metamorfózy lásky troch tisícročí (Rozkoš z erotiky/sexu - potešenie z textu).

Prebal knihy...

Musel to byť dokonca Béla Bugár, predseda SMK, ktorý upozornil istého vysokopostaveného politika, že namiesto pokusu o rozohrávanie hry povestnou "maďarskou kartou", mal by sa radšej usilovať o záchranu Domu zahraničných Slovákov. Okolo tejto inštitúcie sa zhŕklo niekoľko nepriaznivých okolností. Nielenže chýbajú financie na jej činnosť, nielenže príslušní politici akosi...

Pred 125 rokmi sa narodil človek, ktorého dielo nás dodnes fascinuje, ktorého knihy nechýbajú v žiadnej knižnici. Prežil búrlivý, zaujímavý život, no jeho politické postoje sú rovnako zaujímavé. Napriek averzii Američanov voči socialistickým ideám sa stal azda najpopulárnejším americkým spisovateľom.

Meno Jack London v nás vyvoláva predstavy nielen...

Igor Lenský, predseda SLOVES a viceprezident KOZ SR

Nízke mzdy a nestabilná verejná správa sú najväčšou prekážkou rozvoja Slovenska - tak znie motto na vizitke Igora Lenského. Narodil sa 28. októbra 1955, po absolvovaní Právnickej fakulty UK pracoval na obvodnej a neskôr Mestskej prokuratúre v Bratislave na netrestnom úseku ako špecialista pre všeobecný...

Za medzinárodný socialistický sviatok vyhlásil 1. máj bruselský kongres II. internacionály v roku 1891. Bolo to na pamiatku generálneho štrajku v USA v roku 1886, na ktorom sa v rôznych amerických mestách zúčastnilo okolo 350 tisíc robotníkov. V Chicagu došlo k ostrým zrážkam medzi robotníkmi a políciou. Po streľbe do demonštrantov 3. mája a provokačnom výbuchu 4. mája na...

Súčasnosť charakterizuje zmätok vyvolávaný transformačnými zmenami. Ich prudká dynamika dolieha na ľudí demotivačne a frustrujúco, neriešenie reálnych sociálnych problémov sa zakrýva nevyhnutnosťou riešiť makro- ekonomickú stabilitu a nezaostať v súťaži o miesto v klube silných.

Rozporný proces globalizácie spolitizoval informácie, bohatá ponuka spotreby...

Slovenská daňová sústava je výsledkom daňovej reformy uskutočnenej v rámci transformácie našej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Nie je bezproblémová a jej zdokonaľovanie prebieha za pochodu. Možno konštatovať, že systém daní je dobudovaný, hoci prevláda názor, že kľúčovým problémom v tejto oblasti je vysoká daňová zaťaženosť podnikateľskej sféry.

...

Nie je tajomstvom, že sa slovensko-ruské kultúrne vzťahy a spolupráca, s výnimkou sporadických kultúrnych podujatí, dostali do hlbokej krízy a stagnácie. Príčin je tu na obidvoch stranách viacero a súdny čitateľ si ich veľmi ľahko zosumarizuje.

V Moskve pri veľvyslanectve SR už niekoľko rokov funguje Dom sloenskej kultúry a vedy s pôsobnosťou pre krajiny...

Možno povedať, že len prednedávnom sa Slovensko stalo tridsiatym členom OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá združuje najvyspelejšie štáty sveta s rozhodujúcim vplyvom vo svetovej ekonomike. Podľa bývalého splnomocnenca vlády pre OECD Jána Jursu tvorí OECD nové myšlienky, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vývoj v jej členských krajinách.

...

Kľúčovou prioritou Labour Party (LP) v oblasti zamestnanosti je zabezpečenie pracovných príležitostí pre všetkých (čo je moderná definícia plnej zamestnanosti), ktoré sprevádza reforma systému a systému štátnych príspevkov v sociálnej sfére, ako je napr. podpora v nezamestnanosti. Cieľom je garantovať minimálne štandardy pre zamestnancov a vytvoriť pracovnú politiku...

Za nezamestnaného sa podľa Medzinárodnej organizácie práce považuje človek, ktorý nepracoval v uplynulom týždni za mzdu ani inú formu odmeny, aktívne si hľadá zamestnanie a je schopný nastúpiť do zamestnania v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Hoci definícia neberie do úvahy evidenciu nezamestnaného na úrade práce, koľkých ľudí na Slovensku by sa týkala uvedená...

Francúzsko je dnes krajinou s najrýchlejším rastom počtu vytvorených pracovných miest v Európe. Od roku 1997 sa v tejto krajine znížil počet nezamestnaných o viac ako milión dvesto tisíc a tento trend dynamicky pokračuje ďalej.

Keď nastupovala nová vláda socialistov, bola nezamestnanosť 12,6 percenta a dnes sa môžu chváliť číslom 8,8 percenta. Je pravda,...

Nezamestnanosť. Pojem, ktorý s čoraz väčšou neúprosnosťou obklopuje našu každodennú realitu. Slovo, ktorým sa dennodenne oháňajú mnohí "hrdinovia" našej transformujúcej sa demokracie. Tí však o skutočnom obsahu tohto slova nevedia zväčša nič. Pokúsili sme sa zistiť, čo znamená nezamestnanosť v kraji za chrbtom Božím.

Veľké Kapušany. Desaťtisícové mestečko v juhovýchodnom cípe Slovenska...

BOSNA A HERCEGOVINA

Bosna a Hercegovina (BaH) má 51 129 km2, z toho 42 012 km2 patrí k pôvodnej Bosne a 9 119 km2 k Hercegovine. Hlavným mestom je Sarajevo, úradným jazykom chorvátčina, srbčina, bosenčina (Na rozdiel od srbčiny obsahuje viac turkizmov.) Mena: Bosno-hercegovinský dinár vystriedala konvertibilná marka v hodnote nemeckej marky. V krajine...

Verejný život na Slovensku je od roku 1989 preťažený metaforami a analógiami z prostredia nemocníc a medicíny. Spomeňme si len na slová a zvraty ako "ozdravenie bánk", "šoková terapia", "diagnóza spoločnosti" a podobne. Na pozadí týchto veľkolepých výrokov však prebieha čoraz konkrétnejší a hmatateľnejší rozklad spoločenského organizmu v geografickom strede nášho kontinentu....

Tento prvý máj má svoje osobité kúzlo. Je to prvý Prvý máj v tomto storočí a vlastne i začiatok osláv Sviatku práce v 3. tisícročí. Účastníci ustanovujúceho kongresu II. Internacionály v roku 1889 v Paríži pri prijímaní uznesenia o oslavách 1. mája určite netušili, že 20. storočie bude storočím takých prevratných zmien. Idey beztriednej, všeľudovej spoločnosti vystriedali...

V deväťdesiatych rokoch došlo k zásadnej zmene európskeho bezpečnostného prostredia. Vyvolali ju najmä zánik bipolárneho systému a dynamizácia európskej integrácie. V procesoch vytvárania novej európskej bezpečnosti vzniklo viacero otázok, ktoré zostávajú aj na začiatku 21. storočia otvorené.

Svetovú bezpečnosť síce už viac ako 10 rokov bezprostredne...

Nie každý, kto zostáva doma, sa odťahuje od roboty. Nová, často diskutovaná forma práce vyvoláva množstvo otázok. Typická domáca rutina: pri vymieňaní plienok ratolestiam treba vybaviť telefonát od zákazníka, po večerných správach ešte rýchlo urobiť naliehavú prácu a v nedeľu len odpovedať na niekoľko e-mailov. "Telepráca" znamená prácu doma a stiera hranice medzi zamestnaním a...

Stránky

Autor