Reklama
Reklama

Archív článkov

Salman Rushdie, spisovateľ

V srdci Európy, ba priamo v jej planúcom kotle sa naprotiveň všetkým planým predpovediam politických nebies objavil sám "satanáš". Preklínaný a na smrť odsúdený básnik, daný do kliatby, ktorého hlava je hodná päť miliónov dolárov - ale ktorý, iste aj zásluhou tejto reklamy zarába ročne desaťkrát toľko. Diabli sú zrejme v...

Ján Füle, predseda Slovenského syndikátu novinárov

Narodil sa 7. júla 1963 v Nových Zámkoch. Po maturite na Gymnáziu na Einsteinovej ulici začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre žurnalistiky. V rokoch 1986 až 1990 pôsobil v Novom Slove. Odtiaľ odišiel do Národnej obrody, kde pracoval ako parlamentný spravodajca. V rokoch...

Tatiana Repková , generálna riaditeľka vydavateľstva Perex a európska riaditeľka WFPI

V európskych a tobôž svetových súvislostiach je Slovensko jedna veľká dedina, takže charakteristika titulku nemusí byť úsmevná. Tatiana Repková však pochádza z vidieka, nikdy si nepredstavovala, že bude novinárkou, mala vždy všestranné záujmy, bavila ju matematika a...

Etika v žurnalistike. Každý o nej rozpráva, ale nik ju zatiaľ presne nedefinoval. V dnešných pomeroch však možno povedať, že sa končí tam, kde sa začínajú finančné možnosti vydavateľa.

Etika išla stále ruka v ruke s objektívnosťou, no dnes vám takmer každý renomovaný novinár povie, že skutočná objektívnosť vlastne neexistuje. Jedným z najčastejších...

Ivan Gálfy, ústredný náčelník Horskej služby na Slovensku

Hory sa stali Ivanovi Gálfymu osudom. Narodil sa v ich lone, v Partizánskej (vtedy ešte Nemeckej) Ľupči, 15. júna 1933. Po štyri roky ho magicky priťahovali v podtatranskom Svite, kde profesijne i ľudsky dozrieval v Baťovej škole práce. Odtiaľ chodil na jednodňové túry do našich veľhôr. Záľuba...

Štefan Balák , básnik, prekladateľ a milovník detí

Oravský rodák Štefan Balák (Lokca, 11. mája 1944) prišiel do Bratislavy, aby tu študoval na Filozofickej fakulte UK slovakistiku a srbochorvátčinu. Napokon sa na vínorodom okraji hlavného mesta - v Rači usadil a vytvoril podstatnú časť svojich diel. Doteraz stihol vydať päť básnických zbierok, z ktorých...

Zdenko Trebuľa

Narodil sa 29. septembra 1955 v Martine. V roku 1974 ukončil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach a začal študovať na tamojšej Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. V rokoch 1979-1981 bol právnikom vo VSŽ Košice, neskôr pracoval na Obvodnom národnom výbore v Košiciach IV. O päť rokov neskôr až do roku 1990...

Jozef Prokeš

Narodil sa 12. júna 1950 v Nitre, kde vychodil základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončil v roku 1973 s červeným diplomom, nastúpil na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV. Po obhajobe vedeckej kandidatúry pracoval od roku...