Reklama
Reklama

Archív článkov

Uplynulý víkend uvítalo brazílske Porto Alegre (Rio Grande do Sul) ľudové hnutia z celého sveta. Po prvýkrát sa tu uskutočnilo svetové sociálne fórum. Obzvlášť sa očakávali organizácie zo štátov Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Toto stretnutie sa chápe ako pokračovanie protestných hnutí proti Svetovej obchodnej organizácii (WTO) zo Seattlu z konca roka 1999 a pražského...

V marci minulého roku dosiahol v Spojených štátoch počet víz H1-B v odbore informačné technológie pre zahraničných pracovníkov kvótu 115 000. V Nemecku, Francúzsku, alebo aj v Rakúsku sa o otázke prisťahovalectva síce vedie horúca diskusia, ale prevažujú pritom predovšetkým pragmatické, pracovno-právne a politické aspekty.

Pred štyrmi rokmi nechal vtedajší...

Jednou zo skutočností, ktorá v súčasnosti trápi už aj našich občanov, je tzv. choroba šialených kráv a jej následky pre konzumentov hovädzieho mäsa. Mnohí z nás, v obave z možného ochorenia, úplne prestali jesť hovädzie (niektorí už aj dokonca prestali kupovať mlieko a mliečne výrobky) a čoraz častejšie sa objavujú i správy, že vedúci rôznych závodných a školských jedální...

Švédsku sa v relatívne krátkom čase podarilo preniesť staré cnosti do novej ekonomiky. Po hospodárskom prepade na začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa začal rúcať tradičný "švédsky model", je krajina troch koruniek opäť na výslní, a mnohým môže poslúžiť ako príklad. Nedôvera severanov voči euru je pritom výsledkom vlastných úspechov. Chvalabohu, konečne piatok! Zdá sa, že...

Vytvorením štátneho sekretariátu pre solidárne a družstevné hospodárstvo vo Francúzsku sa do všeobecného záujmu dostala oblasť zastrešujúca nanajvýš rozdielne aktivity. Tie pochádzajú z klasickej logiky trhu alebo z podnikania, ale aj z verejnej sféry. Milióny občanov sú členmi poisťovacích spoločností, skupín a spolkov, to znamená oblastí patriacich práve do tohto sektoru....

V čase bombardovania Juhoslávie lietadlami NATO v apríli 1999 zverejnila organizácia Amnesty International (AI) na internete správu, v ktorej upozornila na následky, ktoré môže mať pre ľudské zdravie a životné prostredie krajiny používanie striel s ochudobneným uránom. Komisia OSN pre ľudské práva ostatne už v roku 1997 žiadala zákaz takýchto striel, ktoré napriek tomu zostali...

Urán je najťažším prírodným prvkom a jediným bezprostredne využiteľným prírodným materiálom na výrobu jadrového paliva. Skladá sa z atómov chemicky totožného, ale jadrovo odlišného druhu, "izotopov" uránu-238 a uránu-235, ktoré sa líšia obsahom stavebných elementárnych častíc atómového jadra, neutrónov. Iba urán-235 má pritom tú jedinečnú vlastnosť, že sa môže pri pohltení...

Rozšírenie Európskej únie na východ prinesie do západnej Európy so sebou 4,7 milióna imigrantov. To však neprekáža, pretože sa tu dlho nezdržia. Vyzerá to ako uzavretá záležitosť. Do piatich až šiestich rokov bude mať únia 18 alebo možno dokonca 22 členov. To naháňa mnohým ľuďom strach. Obávajú sa vlny prisťahovalcov.

Tento strach živí skúsenosť zo začiatku 90....

Všetko je otvorené, všetko je náhodné, všetko je už vytvorené - história, spoločnosť, budúcnosť. Mohlo by sa nám zdať, že jestvuje akýsi nový ortodoxný konsenzus. Čo tu teda ešte hľadajú sociologické náčrty dobrej spoločnosti? Čo už môžu takéto normatívne koncepcie ovplyvniť? Sú vôbec možné pokusy tohto druhu? A ak áno, ako by mali vyzerať, aby boli časovo aktuálne?
...

Na prelome tisícročí sme si zrejme intenzívnejšie uvedomili, že človek žije v priestore a v historickom čase, ktorý sa nikdy nedá vrátiť. V tomto zmysle nemôže ujsť pred svojou minulosťou, žiť mimo nej, alebo - ako vravieval Karl Jaspers - "Neexistuje cesta mimo sveta, ide len cez svet, neexistuje cesta mimo histórie, existuje len cez ňu."

Pritom človek žije aj...

Horná komora britského parlamentu nedávno rozhodla, že slovenský Róm M. H. nemôže zostať vo Veľkej Británii, pretože nemá nárok žiadať o politický azyl. Podľa tohto verdiktu ľudia nemôžu získať azyl, ak tými, kto ich prenasleduje, sú jednotlivci (napríklad skinheadi) a nie štát. Preto záväzok poskytnúť žiadateľom status utečenca je platný len v prípade, ak štát, z ktorého...

Zdá sa, že už sú preč časy, keď sa SPD dlhoročnou mravčou prácou dopracovávala k rozličným politickým projektom reforiem. Tie sa potom v zmysle sociálnodemokratického budovania väčšiny a zodpovednosti krok za krokom realizovali. Berlínsky program z roku 1989 bol zrejme posledný väčší vážne mienený pokus tohto druhu. Čo však prudko sklamalo mnohých, ktorí doň vkladali nádej,...