Reklama
Reklama

Archív článkov

Ladislav Krajňák
Narodil sa 13. marca 1963 v Levoči. Po ukončení základnej školy a gymnázia v Spišskej Novej Vsi absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1987-1995 pracoval na fakulte ako odborný asistent, neskôr bol obchodným manažérom a v roku 1994 podpredsedom výkonného výboru FNM. Bol a je členom dozorných rád viacerých spoločností, napríklad Slovnaft a.s...

Jozef Majský
Narodil sa 15. júna 1946 v Hlohovci. Po ukončení tunajšej základnej školy pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Strojníckej fakulte SVŠT a Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pred novembrom 1989 pracoval ako obchodný námestník v štátnom podniku Matador Púchov. Neskôr...

sú tou skupinou ľudí, na ktorú sa štát spolieha tam, kde sa končia jeho možnosti v prospech občanov. Zo spoločenského hľadiska je ich primárnou úlohou dávať prácu ľuďom a pomáhať tvoriť bohatstvo krajiny, viesť ju k lepšiemu životnému štandardu. Pri téme podnikanie sa však nedá opomenúť individuálny záujem každého, kto s touto činnosťou začne, a tým je tvorba zisku. Mnohé...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

Maria Jakabová

Narodila sa 27. augusta 1936 v Horných Peťanoch - v južnom Novohrade (Maďarsko). Študovala na Slovenskom učiteľskom ústave v Budapešti a po maturite na Univerzite Eötvösa Loranda maďarčinu a slavistiku. Potom učila na spomínanom ústave, ktoré sa premenovalo na Slovenské gymnázium. Po troch rokoch sa stala jeho riaditeľkou - ako najmladšia...

bývalých štátostrán v jednotlivých krajinách niekdajšieho sovietskeho bloku prebehla originálnym spôsobom. Pravda, niektorým vyostrená politická situácia ani nedala šancu, aby dajaké zásadné zmeny uskutočnili. Jednoducho, boli zakázané zo zákona. Inde transformácia prebehla spočiatku iba formálne, zamrzla na polceste, alebo sa politici po prvých neistých krokoch vrátili k...

Pavel Dostál

Množstvom povolaní doháňa Jacka Londona a Maxima Gorkého, dávkou popularity predháňa peletón ministrov nielen svojej krajiny: PAVEL DOSTÁL. Olomoucký rodák (25. február 1943), vyučený chemik, spisovateľ, scenárista, dramatik, režisér, choreograf, herec, kurič, skladník, žeriavnik, spaľovač mŕtvol, výskumník farmácie, člen Obrody, riaditeľ...

ako neoddeliteľná súčasť ľudskej civilizácie a humanity kráča dejinami.

Môžu však jej vrcholce, ako sú plody umenia a avantgardy, ovplyvniť ľudské myslenie a konanie, odvrátiť človeka od konania zla alebo dobra, urobiť ho lepším či pokaziť ho? Množstvo pravých aj falošných prorokov si prihrievalo polievočku na tejto večitej otázke a ešte dlhodobo bude. No dejiny ako...

Valerián Bystrický

Narodil sa 22. apríla 1936 v Ilave. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1959 krátky čas pracoval v Považskom múzeu v Žiline. V roku 1962 nastúpil na internú ašpirantúru do Slovenskej akadémie vied, do vtedajšieho Ústavu dejín socialistických krajín. Začal tam pracovať na...

je vlastne traumou malého národa, ktorý často musí nielen bojovať o svoje uznanie väčšími národmi, ale aj o svoju existenciu. Akoby v tom prípade historici nemohli byť vedcami, ale chce sa od nich, aby boli bojovníkmi, ktorí majú vybojovať zlaté časy pre svoj národ v minulosti, ak ich nemá v súčasnosti. Táto zaťaženosť minulosťou sa netýka iba Slovákov. Niečo podobné sa dá...

Marína Čarnogurská

Narodila sa 11. júna 1940 v Bratislave. Pretože jej otcom bol známy politik z obdobia vojnového slovenského štátu - poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský - mala, rovnako ako jej ostatní súrodenci, sťažený prístup k vzdelaniu. Na gymnázium sa dostala až v Kežmarku, no zmaturovala nakoniec predsa v Bratislave v roku 1957. Nesmela...

Keď v 70. rokoch tzv. banda štyroch - Mao Ce-tungovi nástupcovia na čele s jeho vdovou, začali veľké propagandistické ťaženie proti čínskemu filozofovi Konfuciovi, u nás príslušné miesta rozhodli, že by bolo vhodné vydať slovenský preklad jeho diela, aby sa dokázalo, že si u nás, na rozdiel od maoistickej Číny, tohto filozofa ctíme. Lenže pri realizácii tohto pokynu z...