Reklama
Reklama

Archív článkov

Deklarovanie bývania v uznesení vlády ako jedného zo základných ľudských práv tvorí záväzok pre verejné subjekty (štát, obce) angažovať sa pri jeho riešení. Sociálna diferenciácia spoločnosti požaduje zapojenie verejných subjektov. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru nie sú schopné sami si obstarať adekvátne bývanie.

Ako ukazuje prax...

Kategória