Reklama
Reklama

Archív článkov

Málokedy sa stáva, aby predstaviteľ vlády bezprostredne zodpovedný za riadenie procesu privatizácie vyslovil zásadnú nespokojnosť s jeho výsledkami. Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová to nedávno, navyše pred poslucháčmi Technickej univerzity v Košiciach urobila. Mala prečo.

V procese privatizácie rozhoduje vláda ako celok a v...

Rok 2000 možno charakterizovať ako rok rozporov - úspechov i neúspechov, viac načatých, ako zavŕšených riešení. Ak niekto čakal niečo iné, bol veľkým, problémov neznalým optimistom.

V rámci reálnych možností sa dosiahlo to, čo sa dosiahnuť mohlo. Na druhej strane, číselné makroekonomické charakteristiky nepresvedčia občanov - žijúcich na životnom minime, či...

Komplikovanosť a finančná náročnosť zabezpečenia vlastného bývania patrí u nás k najvážnejším sociálnym a ekonomickým problémom. Slovensko má v porovnaní s krajinami západnej, ale aj strednej Európy najmenší počet bytov.

Závažnejším problémom však je, že za posledných päť rokov sa prakticky úplne zastavila pre väčšinu obyvateľstva finančne únosná výstavba nájomných...

Deklarovanie bývania v uznesení vlády ako jedného zo základných ľudských práv tvorí záväzok pre verejné subjekty (štát, obce) angažovať sa pri jeho riešení. Sociálna diferenciácia spoločnosti požaduje zapojenie verejných subjektov. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru nie sú schopné sami si obstarať adekvátne bývanie.

Ako ukazuje prax...

Človek musí mať v súčasnosti takmer zlé svedomie, ak nepracuje pre internetovú firmu, mobilného operátora alebo prinajmenšom pre spoločnosť vyvíjajúcu softvér. Ak ste zamestnancom podniku, ktorý vyrába materiálne statky, teda niečo, čo je výsledkom komplikovaného, ale predsa len mechanického ručného výrobného procesu, pomaly ale iste sa ocitnete na poli zatratencov.
...

Čerešňové pivo, minerálna voda obsahujúca medovku, jogurt s prídavkom žeň-šenu. Priemysel produkujúci nápoje musí mať neustále poruke nové nápady, aby si udržal svojich zákazníkov. Ak nápoj dokáže viac ako len uhasiť smäd, označuje sa v dnešnej dobe ako "functional food", teda funkčná potrava. Dokáže posilniť, napomôcť zdraviu alebo dokonca zoštíhliť.

Nápojové...