Reklama
Reklama

Archív článkov

Valerián Bystrický

Narodil sa 22. apríla 1936 v Ilave. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1959 krátky čas pracoval v Považskom múzeu v Žiline. V roku 1962 nastúpil na internú ašpirantúru do Slovenskej akadémie vied, do vtedajšieho Ústavu dejín socialistických krajín. Začal tam pracovať na...

je vlastne traumou malého národa, ktorý často musí nielen bojovať o svoje uznanie väčšími národmi, ale aj o svoju existenciu. Akoby v tom prípade historici nemohli byť vedcami, ale chce sa od nich, aby boli bojovníkmi, ktorí majú vybojovať zlaté časy pre svoj národ v minulosti, ak ich nemá v súčasnosti. Táto zaťaženosť minulosťou sa netýka iba Slovákov. Niečo podobné sa dá...

Kategória