Reklama
Reklama

Archív článkov

Patrím k ľuďom, ktorí mali možnosť prvýkrát hlasovať vo voľbách na jeseň v roku 1998. Boli to voľby dosť dôležité a na základe postojov politikov, ako sú pani Schmögnerová, či pán Weiss, ktorí sa mi zdali byť najdôveryhodnejšími, som sa rozhodol odovzdať svoj hlas v prospech SDĽ. Chápem, že predvolebné sľuby sú jedna vec a povolebná realita niečo iné, ale nad viacerými krokmi...

V Českej republike vydali neskrátený a nekomentovaný text „biblie“ nacizmu, Hitlerov Mein Kampf. Okolo tohto vydania sa rozpútala polemika. Hlavným argumentom odporcov vydania knihy je predpoklad, že aj dnes by kniha pôsobila ako propagácia ideológie nacizmu. Treba však pripomenúť niekoľko okolností. Pokiaľ existovalo Československo, Adolf Hitler nedovolil, aby sa jeho kniha...

Poldruha mesiaca pred 25. výročím obsadenia Saigonu severovietnamskými vojskami, ktoré znamenalo fakticky koniec vojny vo Vietname, navštívil túto krajinu americký minister obrany William Cohen. Hoci svoj nesporný význam mala počas jeho cesty do Ázie aj návšteva Japonska a Kórejskej republiky, Cohenov pobyt v komunistami ovládanom Vietname mal svoje špecifiká. Jednak bol...

Viete, že sa Rómovia umývajú zásadne pod tečúcou vodou? Sedenie vo vani považujú za špinavé, lebo je tam stojaca voda. Mŕtvym dávajú do hrobov veci, ktoré používali za života. Niektorí majú dokonca na cintoríne postavený malý dom s televízorom, či bicyklom. A prečo rómske ženy zväčša nosia dlhé sukne? Aby zbytočne nedráždili mužov.

Noviny...

Emília Sičáková
Narodila sa 2. februára 1975 v Snine. V roku 1998 skončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Od septembra 1997, t.j. ešte počas vysokoškolského štúdia, začala pracovať v Centre pre hospodársky rozvoj, kde sa venovala problémom transparentnosti slovenskej ekonomiky a dôsledkom nedodržiavania týchto...

Na „transformačnom“ sneme HZDS sa Alojz Engliš nechal počuť, že sa skončila jedna éra činnosti HZDS a začína sa celkom nová, ktorá „bude pre Slovensko prínosom“. Na sneme zaznelo viacero závažných vyhlásení. Azda najdôležitejším bola deklarácia, že HZDS pokladá za národno - štátny záujem a najvyššiu prioritu zahraničnej politiky SR členstvo v NATO a EÚ.

Stačilo len...

Tieto slová pravdepodobne najlepšie vystihujú situáciu týkajúcu sa pridelenia vysielacej licencie TV Markíza. Uplynulo už viac ako rok a pol odvtedy, čo Marián Kočner a jeho spoločnosť Gamatex spolu s početnou ochrankou na niekoľko dní obsadili budovu TV Markíza v Záhorskej Bystrici. Stalo sa tak následne po dražbe spoločnosti Markíza Slovakia. Chod a vysielanie TV Markíza to...

Odkedy vláda rozhodla o spôsobe vyplácania dlhopisov z Druhej vlny kupónovej privatizácie, rozbehol sa „obchod“ s dlhopismi v neobvyklej miere. S inzerátmi typu „Kúpime dlhopisy“ sa človek stretáva nielen v novinách, ale aj na ulici. Čo si o tom myslíte a ako by sa tomu dalo zabrániť?

Jaroslav Volf, predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a...

Na otázku smerovania ľavice na Slovensku hľadajú odpoveď nielen politici, filozofi, politológovia, ale aj radoví občania. Mnohí z nich už upadli do letargie a nostalgicky spomínajú na časy spred roka 1989. Iní, a som rád, že sú stále vo väčšine, sa pokúšajú vytvoriť nové možnosti, nové cesty, ako v praktickej politike realizovať moderné ľavicové, socialistické myšlienky....

Ak sa pozrieme na zloženie členskej základne SDĽ, so znepokojením zistíme, ako dramaticky v strane dominuje veková skupina nad 60 rokov. Mládež je zastúpená výrazne menej. Funkcie v strane dnes obsadzuje generácia okolo 45-55 rokov (tiež relatívne dobre zastúpená), čo je primerané.

Znepokojivým faktorom je, že túto generáciu už v najbližšom desaťročí...

V piatok 24. marca podpísala Slovenská republika a US Steel dohodu - memorandum o porozumení. Zavŕšila sa tak jedna etapa vývoja spoločnosti, ktorá má pre ekonomiku Slovenska osudový význam.

Výsledkom bude podľa všetkého vytvorenie "nových VSŽ" z 18 železiarskych spoločností a 8 afiliácií, ktorých 100 % by mal kúpiť US Steel. Do "nových VSŽ" by sa malo...

Zahraničný kapitál je v poslednej dobe veľmi diskutovaná téma a často je považovaný za dôležitý nástroj rozvoja krajiny. Jeho prílev je však aj po roku novej vlády veľmi nízky. Nastane v tomto roku obrat a začnú k nám zahraničné investície konečne prichádzať, aby sme už mohli pocítiť ich pozitívne pôsobenie?

Slovenská ekonomika sa ešte stále nedokázala...

Na malom Slovensku sa nikdy nič celkom neutají. Ak táto ľudová múdrosť platila i počas železnej ruky mocnárstva Vladimíra Mečiara, dvojnásobne sa potvrdzuje za súčasnej rozhádanej vládnej koalície.

Sotva sa prevalila kauza šéfa Slovenských elektrární (SE), Migašovho priateľa Štefana Košovana, už ktosi prostredníctvom médií nastolil ďalšie. Najväčší...

(Ne)doznievajúci prípad Augusta Pinocheta priniesol vo svojom závere (ak za záver považujeme ex-diktátorov návrat do vlasti) ako poučenie interpretačnú schému - odteraz si žiadny diktátor nemôže byť istý premlčaním preukázaných trestných činov, obzvlášť tých, ktoré spáchal voči vlastným spoluobčanom, no nielen voči nim. Prinajmenšom...

Najnovšia súborná štúdia Freedom House, organizácie so sídlom v New Yorku, sucho a zároveň optimisticky konštatuje, že demokracia sa stala prevládajúcou formou vlády na celom svete. Ak v roku l900 nebola na zemeguli žiadna krajina so všeobecným volebným právom, na začiatku roku 2000 bolo takýchto krajín l19. Sme však sami voči sebe slušní, spravodliví, či dokonca féroví?...

Ak je Trnava "slovenským Rímom", tak teraz už svetoznámy fotograf Igor Grossmann (1924) je určite Paulom Gauguinom slovenskej fotografie. Prinajmenšom preto, že sa tiež odhodlal zanechať istoty rodinného povolania (v prípade pána Grossmanna lekárnického), aby sa venoval výhradne svojej mladíckej záľube - fotografovaniu.

Nerozvážnosť obidvoch sa...

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre pozýva na predstavenie Čechovovej Čajky do priestoru "za bránou" (premiéra 17. a 18. 12. 1999; tieto poznámky sú z reprízy 20. marca 2000). Sklad kulís ponúka nezvyčajné scénografické využitie a dobrú akustiku. Takéto odhalenie vnútorností divadla priam nabáda hľadať paralely so životom ľudí v tejto budove.

...

Bratislava opäť zažila filmový sviatok, a to v podobe festivalu frankofónnych filmov. Už druhý ročník tohto medzinárodného festivalu si kládol za cieľ sprístupniť slovenskému divákovi bohatosť frankofónnych kinematografií a ich kultúrne orientácie. Prehliadka sa uskutočnila pod záštitou ministra kultúry slovenskej republiky Milana Kňažka, bola súťažná a...

 

Neperspektívne

Takto sa pravdy blížia k veciam -
aj zápalky aj istá svieca!
Také sú naše hroby:
kto v nich je - kto ich robí?

 

 

Slovensko má nový škandál, keď vedenie Správy štátnych hmotných rezerv je v podozrení z praktík vedúcich k vlastnému obohacovaniu na úkor štátu. Myslí, že nastal čas prispôsobiť klasické dielo "Mor ho!" súčasným udalostiam: "Duní Dunaj a tunel za tunelom sa valí..."

Predseda HZDS Vladimír Mečiar neprišiel na...

V SLOVE č. 11 vo svojej úvahe s názvom Fenomén kapitalizmu tvrdí študent Peter Gutten, že "demokratický socializmus neexistuje." Podľa neho existuje len myšlienkový smer, ktorý prezentuje určité formy sociálneho zabezpečenia, čím je podľa neho sociálna demokracia. Pri týchto záveroch mladého študenta sa mi chtiac-nechtiac natíska otázka: myslia podobne všetci mladí ľudia v...

Webovská adresa www.election.com sa na prvý pohľad ničím nelíši od iných internetovských adries. Hoci vyzerá až príliš všeobecne, má historický význam. Od 7. do 11. marca sa mohli občania amerického štátu Arizona zúčastniť prvých volieb prostredníctvom internetu. Išlo o prezidentské primárky, ktoré uskutočňovala americká Demokratická strana. Niektoré organizácie na obranu...

Politika na Slovensku nadobúda v poslednom čase taký obludný charakter, že nikoho neprekvapuje narastajúci odpor obyvateľstva ku všetkému, čo zaváňa mocenským zápasom. Najviac sa tomuto trendu bránia tí, ktorí sú na priazni ľudí najzávislejší, teda sami politici. Presviedčajú nás, že je nezodpovedné rezignovať na všetko spojené s verejným...

je od skončenia vysokej školy pre Emíliu Sičákovú až priveľmi frekventovaným pojmom. Spolu s pracovníkmi slovenskej pobočky Transparency International (TIS) sa zaoberá jej podobami a tým, ako ju úspešne eliminovať, či zlikvidovať. Zaujíma ju fungovanie štátnych inštitúcií predovšetkým z pohľadu občana-voliča, ktorý má nárok na kvalitnú a prehľadnú správu vecí verejných.

...

Takmer pravidelne sa pri nastolení problému nemeckého znovuzjednotenia objavujú okrem iných aj frázy o tom, že občania bývalého východného Nemecka sa popri svojich západných „bratoch“ cítia ako občania druhej kategórie. Toto klišé zrejme veľmi radikálne naruší voľba nového lídra či lepšie povedané líderky kresťanských demokratov. Na...

Stránky

Autor