Reklama
Reklama

Archív článkov

Máte pravdu, pán šéfredaktor, že dnešná KSS sa vzďaľuje od komunistických strán v západnej Európe a má bližšie ku komunistom dnešného ruského či severokórejského typu (SLOVO 40/1999). Nečudo, keď na jej čele stojí Jozef Ševc, zať smutne známeho Vasiľa Biľaka a vedúci oddelenia ÚV KSS za šéfovania nie veľmi múdreho súdruha Janáka, ktorého, podľa svedectva Gustáva Husáka, riadil...

Opätovné neschválenie vedenia Fondu národného majetku je len špičkou ľadovca, pod ktorou sa skrýva obrovská masa nahromadených problémov signalizujúcich náznaky krízy. Nešlo len o Igora Hudobu, nešlo len o FNM SR a nešlo len o nezhody vo vnútri vládnej koalície. Bol to útok na samu podstatu logiky vládnutia súčasnej moci.

Vnímavý pozorovateľ si určite...

Čulý pohyb v rámci svetového ľavicového politického prúdu, ktorý sa prejavil na 21. Kongrese Socialistickej internacionály, ponúka priestor na otvorenú diskusiu aj o smerovaní slovenskej ľavice. Osobne sa nazdávam, že takáto diskusia je pre nás najmä v súčasnom období životne nevyhnutná. Ak chceme prežiť, ak chceme tvoriť hlavný ideový prúd 21. storočia, nesmieme sa báť...

Možno si ešte pamätáte na plamenné slová Waltera Komárka z novembra 1989 o alarmujúco nízkom počte vysokoškolsky vzdelaných ľudí vo vtedajšom Československu v porovnaní so štátmi západnej Európy. Odvtedy uplynulo desať rokov, počty vysokoškolákov sa každoročne zvyšujú, ale reálny rozpočet rezortu školstva sa, naopak, neustále znižuje.

Snáď každá z...

Zrazu sa moralisti, odchovaní KDH, tvária mimoriadne prekvapene. Ladislav Pittner sa vraj o spôsobe financovania svojho materského hnutia dozvedel až z médií. Pritom majiteľ firmy TV Com Peter Gabura zamestnal 67 okresných tajomníkov KDH pred tromi rokmi po zmene územnosprávneho členenia SR.

Na aprílovom sneme KDH v Liptovskom Mikuláši vyzvali novinárov,...

Neuplynuli ani dva roky od nástupu vlády Miloša Zemana a už dvaja jej členovia museli odstúpiť. Ani českí sociálni demokrati si nedokázali poradiť s klientelizmom. Prvý odstúpivší, minister financií Ivo Svoboda, je už za škandál, do ktorého sa zaplietol pred nástupom do funkcie, dokonca za mrežami. Ten druhý, vicepremiér Egon Lánský asi príde o peniaze, ktoré si nelegálne...

Ruské silové štruktúry patrili od začiatku medzi najväčších odporcov zásahu NATO v Kosove. Minister obrany I. Sergejev a náčelník generálneho štábu A. Kvašin sa doslova predbiehali v tom, kto ponúkne médiám ostrejšie stanovisko. Keď opadli emócie, „silovici“ využili priaznivú situáciu na posilnenie pozícii. Najskôr I. Sergejev ohlásil, že plán zníženia počtov v armáde na 1,2...

Jaroslav Volf

Narodil sa 3. apríla 1952 v Hodoníne. Po maturite v roku 1970 odchádza študovať chémiu na Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave. Pracoval najskôr vo výrobe v bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova, potom sa však preorientoval na výskumnú činnosť v oblasti prognostiky rozvoja chemického priemyslu, ukončil aj postgraduálne...

 

V prostredí slovenskej ľavice nezriedka počuť hlasy, že riešenie aktuálnych sociálno-ekonomických problémov si vyžaduje odbornosť a pragmatický, teda na praktický úžitok zameraný prístup. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou tak vraj prestáva byť rozhodujúci. Nejde vraj o to, aby riešenia boli ľavicové či pravicové, ale aby boli spoločensky...

Často počujeme náreky na kvalitu politického života na Slovensku. Chýba vraj ideová, ideologická vyhranenosť politických zoskupení, sťažujeme sa na malý záujem občanov o aktívnu politickú činnosť. Keď hľadáme vinníka, tak sa obyčajne obraciame do minulosti, na vine je "režim". Tam, kde "režim" nemali, tam je to vraj úplne ináč. S prekvapením však zisťujeme, že s podobnými...

Hoci pojem globalizácia vyvoláva v hlavách jedných predstavu módneho trendu, ku ktorému sa nevyhnutne musia pripojiť, lebo by sa považovali za vyradených z vyhne skutočnosti niekde na okraj do neživotných polosnových, poloskutočných trasovísk, v hlavách iných predstavuje osudové ohrozenie zosnované a naplánované pekelnými silami satanskými. Podľa mňa však...

V novoročnom čísle denníka Slovák r. 1928 uverejnil Dr. Vojtech Tuka, poslanec HSĽS, rozsiahly článok s názvom "V desiatom roku Martinskej deklarácie" s podtitulom "Štátnofilozofická úvaha". Podľa tejto úvahy, ak do 31. októbra 1928 nedôjde v ČSR k štátoprávnym úpravám, prestane na Slovensku platiť ústava, zákony i právomoc úradov - nastane "vacuum iuris".

...

Keď sa v dnešnej dobe spomínajú ozbrojené konflikty počas studenej vojny, hovorí sa najmä o vojnách v Kórey a Vietname. Prvým ozbrojeným konfliktom v tejto vojne, o ktorého výsledku rozhodlo angažovanie sa USA, bola občianska vojna v Grécku.

Grécko za druhej svetovej vojny patrilo medzi krajiny, kde rozpory medzi pravicovou a ľavicovou časťou...

Spisovateľ Peter Valček (1955) sa venuje jednak písaniu prózy, no zaoberá sa aj literárnou históriou. Túto menej obvyklú "dvojdomosť" potvrdil po knihe Semiotický ostrov (1996) aj v náročne koncipovanej práci Osudy eseje (IRIS, 1999). Podtitul "Pôvod a médium esejistickej formy" naznačuje, že mu nešlo len o výlučne historický pohľad na taký fenomén, akým esej práve je.

...

Po Bertoltovi Brechtovi je Friedrich Schiller druhý najhrávanejší nemecký autor na Slovensku. Najvyššiu frekvenciu na javiskách slovenských profesionálnych divadiel má jeho hra Úklady a láska, po nej Mária Stuartová. Aj režisér Vladimír Strnisko naštudoval najprv (v roku 1981 na Novej scéne v Bratislave) Úklady a lásku a o osemnásť rokov neskôr, už v Slovenskom národnom...

Prvou činohernou premiérou Malej scény SND v jubilejnej sezóne 1999/2000 boli Stoličky Eugéna Ionesca v réžii Ľubomíra Vajdičku. Hra po francúzsky píšuceho Rumu na mala na slovenských javiskách historickú premiéru a ukázala životaschopnosť, nadčasovosť i aktuálnosť tohto textu.

Eugéne Ionesco patrí k tým dramatikom druhej polovice 20. storočia, ktorých...

Veľmi často až keď sa človek rozlúči so svojím pozemským jestvovaním, uvedomia si ľudia okolo neho jeho skutočnú hodnotu a snažia sa pripomenúť si ho cez reflexiu toho, čo vlastne urobil. A tak aspoň malý pocit zadosťučinenia môžeme mať (ako tí, čo tu zostali) z konferencie a následnej publikácie Osobnosť a dielo Petra Karvaša, ktorú pri príležitosti autorových 75. narodenín...

Predstavte si nasledujúcu situáciu: 31. december 1999. Na hodinách zostáva niekoľko sekúnd do polnoci. Šampanské je pripravené, všetci očakávajú príchod Nového roka. 5 sekúnd, 4 sekundy, 3, 2, 1. Tma. A ticho. Nič sa nedeje, zrejme vypadol prúd. Oslava pokračuje v rozpačitom tóne, so svetlom a hudbou by bola veselšia. V miestnosti sa ochladilo, asi prestali hriať radiatory. Čo...

Slovenské IQ

Dospelý rozum detí -
či detský rozum dospelých?
(Na smiech i na plač je ti
z tých cudzích rečí: tých i tých!)

Ani jeden z prezidentských kandidátov v tohtoročných voľbách nedodržal zákony, ktoré im ukladajú povinnosť informovať ministerstvo financií o financovaní svojej volebnej kampane. Ako to spieva skupina Elán? „Tak oblečte si svoje dresy, keď ste takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope.“

Podľa majiteľa firmy TV COM, ktorá financuje okresných a...

Iste vhodne a v pravý čas uverejnilo SLOVO (40/1999) rozhovor so súčasným predsedom KSS J. Ševcom. Osobne som si myslel, že nový človek prinesie do politiky a stratégie tejto strany nový, čerstvý vietor, nové postoje, myšlienky. Z jeho odpovedí a názorov som sa však nič nové nedozvedel. Akýsi tichý súhlas so zmenami, ktoré bolo potrebné urobiť v spoločnosti i v samotnej KSČ. Z...

Hoci je práve na internete badať silnú aktivitu fašistických a neonacistických skupín, aj antifašisti dávajú najavo, že nielen existujú, ale sú pripravení proti fašistom bojovať. O činnosti nemeckých antifašistov možno získať informácie na adrese www.antifa.de. Je to sajt organizácie Antifaschistische organisation Berlin. Zo sajtu sa dozvieme, že ide nielen o organizáciu...

V každej demokratickej krajine je štátny rozpočet najkontroverznejším bodom rokovania zastupiteľského zboru. Opozícia zvyčajne bojuje doslova o každý halier štátnych výdavkov, pretože pred voličmi sa chce prezentovať ako ochranca ich záujmov. Nepochybne by však bolo horšou alternatívou, ak by vládny návrh štátneho rozpočtu vyvolal nadšený...

Ak by sme sily určujúce osud Sociálnodemokratickej strany Slovenska personifikovali do rozprávkových sudičiek, vypočuli by sme si nasledujúce slová. "Bude malá a neobľúbená", povedala by prvá sudička. "Voliči nikdy nezabudnú na chyby a hriechy jej predchodkyne", povedala by druhá. A tretia, tá najodpornejšia babizňa by vyslovila nasledujúce strašné slová: "Nepomôže jej, ani...

Manilský summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) bol už pred svojím začiatkom označený za informačný. Možno aj v tejto súvislosti požiadal filipínsky prezident Joseph Estrada o väčšiu otvorenosť vo vzťahoch juhoázijských štátov. Desiatka krajín tohto regiónu sa síce na vrcholnej úrovni stretáva pravidelne koncom roka, no vo...

Stránky

Autor