Reklama
Reklama

Archív článkov

Otázky, ktoré sformuloval v SLOVE č. 42 J. Migaš sú zaiste vhodné na diskusiu v kruhu vedúcich činiteľov SDĽ, ale pre radových členov, najmä dôchodcov, čo živoria z biednych dôchodkov, sú sotva aktuálne, veď tí majú inakšie starosti - dotkol sa ich Michal Šemrák vo svojom článku O ševcovcoch a migašovcoch trochu inak. Naozaj, minister Magvaši z SDĽ mal vziať do úvahy, že jeho...

Mýlia si pojmy
V číslach vašich novín v mesiaci august a september t.r. (č. 26 a 31) sa vraciate k problematike tzv. Tretej cesty. Články autorov I. Štefunka a M. Kuglu sú síce plné slovných zvratov - naoko vedeckých, ale v skutočnosti veľmi vzdialených od politickej reality. Obidva články sú poznačené mladosťou autorov, nezrelosťou názorov a naivnými...

 

Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na svojom zasadnutí udelila redakcii týždenníka SLOVO Pamätný list pri príležitosti 55. výročia Slovenského národného povstania. V liste, ktorý zaslal predseda SZPB genpor. Ján Husák šéfredaktorovi SLOVA Eduardovi Chmelárovi sa píše, že toto ocenenie týždenníku priznali „za...

Prehádali celý rok
Článok Petra Zajaca - Vanku Ako vybŕdnuť zo závozu (č. 30/99) je tak pravdivý, že už ani viac pravdivý nemôže byť. Aj to dobré, čo sa tu po 2. svetovej vojne vybudovalo, sa zničilo. Nečudo, veď noví páni povstali z kotolní, nemali o riadení štátu ani potuchy a podľa toho vyzerá i naša republika. Pomaly sa budeme mať horšie ako v roku 1945,...

Hranice, za ktoré sa nedá ísť

Týždenník SLOVO začína mať racionálnejší a aktuálnejší charakter. Hoci sa publikovaním svojich postojov nebudeme vzájomne hladkať, verím, že vždy to bude v duchu športového fair-play. Preto využívam možnosť zareagovať na glosu Martina Krnu Poslanci v krátkych nohaviciach (č. 28). Naozaj neviem pochopiť, prečo sa o poslancoch z vidieka...

Synovia na vandrovačke

Ako v rozprávke o odchodoch a návratoch márnotratných synov to vyzerá v poslednom čase na slovenskej politickej scéne. Akýmsi predvojom bol pred niekoľkými rokmi odchod, ba priam útek banskobystrického Janka z rodičovského, doľava nakloneného domu. Až si hádam mnohí mysleli, že chudáka z domu vyhnali. Ale zase na druhej strane, až tak ďaleko od...

Kľúčové princípy Povstania

Na sériu článkov, venovaných 55. výročiu SNP, sme dostali mnoho ohlasov i spomienok jeho priamych účastníkov. Žiaľ, z priestorových dôvodov nie je možné všetky publikovať. Prinášame aspoň niekoľko myšlienok.

Zo všetkých historických prínosov Povstania ten kľúčový má ozbrojené vystúpenie proti fašizmu. V tých časoch bola základná...

Dobro a zlo býva na tej istej strane rieky.

Kto nevie hodnotne prežívať vlastný život - verí v prevtelenie.

Najmenej úsilia na originalitu vynakladajú géniovia a hlupáci.

Ľahšie sa za spravodlivosť bojuje, ako sa stanovujú jej pravidlá.

Mnoho ľudí nechce byť nesmrteľnými len preto, že to bude až po smrti.

Ľudstvu dodnes nie je jasné,...

Podľa týždenníka Sunday Times sa vedci domnievajú, že objavili skupinu génov, ktorá je kľúčom k "nesmrteľnosti". Experimenty s muškami drozofilami viedli k objavu génov, ktoré dokážu udržať bunku pri živote donekonečna, pretože sú schopné opravovať jej poškodenia.

Keď sú tieto gény aktívne, vedie to k tomu, že mušky žijú tri razy dlhšie než je ich...

Právo je rovnaké pre každého. (Iba sudcovia sú rozdielni).

Najväčším záujmom ľudí je byť opozičným politikom.

Okolo každého vládcu je obrovské množstvo dobových tanečníkov.

Dnes mesiáši prichádzajú v mercedese a s ochrankou.

Heslo novej revolúcie: Buďme demokrati - dovoľme aspoň...

Z tribún sa zvyčajne hovorí to, čo by ľudia chceli počuť. (Naivní to potom považujú za múdrosť.)

Nechcime od ľudí, ktorí sú na kolenách, aby sa ešte aj hanbili. Hanbime sa, že sme ich tam dostali.

Porazení majú najväčší problém veriť víťazom.

Pre chudobných ľudí platia zákony. Pre bohatých zase výnimky...

Zákony treba presne formulovať a zhovievavo uplatňovať.

Predpokladom občianskej spoločnosti nemusí byť občianska vojna.

Dejiny sa píšu atramentom, ktorý vždy niekto vlastní.

Keď nevieš začo robíš, nemusíš vedieť ani prečo.

Moc treba deliť medzi ľudí dovtedy, až ju nemá nikto.

...

Otázka č. 1: Keby ste poznali ženu, ktorá je tehotná, má už osem detí z ktorých tri sú hluché, dve slepé a jedno mentálne retardované a ona mala syfilis, odporučili by ste jej potrat?

Kým si prečítate odpoveď dolu, odpovedzte ešte na jednu otázku. Tá znie:

Je čas zvoliť si vodcu sveta a váš hlas má rozhodnúť. Tu sú fakty o troch...

Nedostatočne ľavicoví politici

Iste poznáte publikáciu Sergeja Chelemendika "Neverte im!". Nemám o tejto brožúre vysokú mienku, ale nájdu sa v nej sem-tam aj bystré postrehy. Ako napríklad (citujem): Zrátajme najprv "strany", ktoré o sebe tvrdia, že sú ľavicové alebo "naľavo od stredu", t. j. socialistické: SDĽ, HZDS, ZRS, KSS, SOP, SDSS... A teraz mi nájdite aspoň jedného...

Ako zdupkať poza bučky

Správa, že na Slovensku sa postupne do popredia dostáva mladá politická generácia, sa počúva dobre. Žiaľ, rozhovor s predsedom Sociálnodemokratickej mládeže Slovenska Martinom Kuglom Granty pre mládežníkov (SLOVO č. 19/99) bol zároveň správou o tom, že je úplne jedno, či takáto generácia nastupuje alebo nie. Dovolím si poukázať na dva momenty z jeho...

"To nie je prvýkrát, čo nás obviňujú zo sociálnej demagógie. Bolo to aj v roku 1996 a 1997, keď sme chceli vyhlásiť generálny štrajk. Sme presvedčení, že keby nás boli vtedy odborové zväzy podporili a nepodľahli by sme tendenciám nechať vládu dovládnuť, možno dnes neriešime také ťažké dosahy politiky V. Mečiara ako riešime teraz."

(prezident KOZ Ivan...

"Práve požiadavka SMK pripraviť široký zákon znižuje ochranu menšín. Napríklad tým, že by sa mali do návrhu prebrať určité ustanovenia už existujúcich zákonov a medzinárodných zmlúv, ktoré už platia."

(podpredseda vlády Ľubomír Fogaš, PRAVDA, 8. júna 1999)

"Oleg T. zatiaľ odmieta odpovedať, kto ho najal na vraždu J. Duckého....

Problém JE nie je otvorený, ale sa rieši

Vo Vašom týždenníku SLOVO č. 16 bol uverejnený materiál "Najnebezpečnejší odpad Slovenska" s nadtitulom "Ako vyriešiť problém havarovanej JE A-1, v ktorom je množstvo nepravdivých informácií. V záujme objektívneho informovania čitateľov Vás žiadam, aby ste uverejnili reakciu odborníkov SE, a.s. Ďakujem. S úctou

...

"Dnes nik nevyhral a neprehral, nik neustúpil a nezískal. Zvíťazil zdravý rozum hľadania optimálneho riešenia."

(minister práce, sociálnych vecí arodiny P. Magvaši, PRAVDA, 2. júna 1999)

"Treba na rovinu povedať, že kompenzácia dôsledkov ozdravného programu môže byť len čiastočná."

(podpredseda vlády Ivan...

Slovensko má zasa jedno, povedzme, že smutné prvenstvo. Prvého bezdomovca na internete... Krátko pred minuloročnými Vianocami našli študenti pred vchodom do jeho príbytku zamrznutého bezdomovca Vojta Lišku. "Možno keby sa cesty života kľukatili ináč, táto stránka by neexistovala. Možno by sa Vojto (prezývaný aj Chicago) nemusel živiť zbieraním prázdnych fliaš, a namiesto v...

Vzdelanie pracovníkov CIA alt.politics.org.cia

V skupine o americkej tajnej službe sa rozoberajú rôzne aféry CIA, nielen tá najnovšia týkajúca sa čínskej ambasády v Belehrade, kde tajná služba dodala NATO starú adresu, ale diskutuje sa napríklad aj o afére v Sudáne a ďalších. Môžeme tu nájsť aj internetovskú adresu, po ktorej pátrajú príslušné britské inštitúcie, a možno v nej...

Diskusia feministiek (soc.feminism)

Feministky majú na internete niekoľko diskusných skupín. Objavujú sa v nich aj témy typické pre ženské časopisy (napríklad ako aspoň do istej miery posunúť biologické hodiny v prípade ženského výzoru, vplyv dojčenia na bodybuilding či postavu, a podobne). Avšak značnú časť obsahu tvoria tie, ktoré sa týkajú boja za práva žien. Jedna z tém...

Jazykový problém v západnej Európe (talk.politics.european-union)

Už názov naznačuje zameranie diskusnej skupiny. Debatujú nielen o intervencii NATO, ale aj o probléme referenda o zavedení spoločnej európskej meny, o tom, či sa v Gibraltare perú špinavé peniaze. My sme si vybrali problém používania menšinových jazykov.

R. J. G. Alves: "Odpovedám...

Na koho "to" padne?

Na koho to slovo padne, ten musí ísť z kola von - mnohí si iste pamätáme vyčítanku z detských rokov, ktorá sa pre postihnutého končila tak žalostne kruto. Musel, hoci iba na jednu hru, opustiť životom kypiacu spoločnosť svojich rovesníkov. Nikdy nám ani nenapadlo, že stačí vymeniť slovo za bombu a postihnutý odchádza nenávratne. Vietnam, Afganistan a...

Ide aj o nerastné bohatstvo? (soc.culture.czechoslovak)

Peter Kosík píše (ide o text prevzatý z denníka Slovenská republika-poz.red.): "Kosovo sa v médiách podáva takmer výlučne ako bezvýznamné a chudobne hornaté územie, ktoré môže byť zaujímavé len pre tamojších obyvateľov. Vlani v lete sa však zrejme nedopatrením objavil v New York Times článok, ktorý veľmi presne (možno...

Stránky