Reklama
Reklama

Archív článkov

 

V prostredí slovenskej ľavice nezriedka počuť hlasy, že riešenie aktuálnych sociálno-ekonomických problémov si vyžaduje odbornosť a pragmatický, teda na praktický úžitok zameraný prístup. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou tak vraj prestáva byť rozhodujúci. Nejde vraj o to, aby riešenia boli ľavicové či pravicové, ale aby boli spoločensky...

Sociálno-ekonomické problémy zaberajú v našom živote veľa miesta, ich riešenie je pre každého občana priveľmi dôležité na to, aby diskusia o nich ostala doménou úzkeho kruhu odborníkov. Tento fakt treba pripomenúť tým politikom, ktorí sa občas neovládnu a pokarhajú diskutujúcich partnerov - či už sú nimi odborári, žurnalisti alebo iní oponenti - za nekvalifikovanosť. "...

Za predchádzajúcej vlády v privatizačnom procese dominovalo úsilie vytvoriť národnú kapitálotvornú vrstvu na základe netransparentných pravidiel, ktoré prakticky vyradili z hry potenciálnych zahraničných investorov. Dnes zaznamenávame opačný trend - nie ich diskrimináciu, ale privilegovanie. Domáci podnikatelia voči tejto diskrepancii protestujú, lenže výrobná sféra, trpiaca...

S ľuďmi nemožno nakladať tak ako s traktorom, ktorý majiteľ odstaví, keď nemá na pohonné hmoty. Potrebujú existovať, živiť rodiny, platiť nájomné. Pre mňa to znamená zohnať peniaze na ich výplaty za každú cenu - takto reagoval istý podnikateľ na otázku, prečo neplatí štátu včas dane. V situácii, keď mu odberatelia dlhujú mnohotisícové sumy, logicky volí z dvoch druhov zla to...

Vláda adresovala občanom - ktorých priemerná mzda hlboko zaostáva za príjami obyvateľov vyspelých európskych krajín, ba i za susedným Českom - výčitku, že majú priveľa peňazí. Teda že veľa utrácajú, prípadne neutrácajú správne, keďže preferujú nákup zahraničných výrobkov pred domácimi. V tejto súvislosti avizuje aj opatrenia na podporu dopytu po slovenských výrobkoch s cieľom...

Najväčšou vyriešenou otázkou nášho storočia je víťazstvo kapitalizmu, tvrdí francúzsky autor Michel Albert v knihe Kapitalizmus proti kapitalizmu (slovenský preklad Bratislava, 1994). Kapitalizmus (teda voľná tvorba cien na trhu a slobodné vlastníctvo výrobných prostriedkov) sa totiž rozpadom politických režimov vo východoeurópskych krajinách zbavil svojho komunistického...

Autor