Reklama
Reklama

Archív článkov

Zwentendorf by bol neznámou dedinkou, ak by nepostavili pri nej stavbu za miliardy šilingov, ktorá je dnes pomníkom absurdity. Ide o dokončenú atómovú elektráreň, ktorá nikdy nebola v prevádzke. Je to pikantný paradox, ale táto budova vplýva na osudy jadrovej energetiky rovnako ako povestná elektráreň v ukrajinskom Černobyle. O stavbe rakúskej elektrárne sa rozhodlo v roku 1958...

Pred časom sme upozornili, že na adrese Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je prázdna stránka. Od 1. decembra 1999 to už nie je pravda. Na sajte www.prezident.sk nájdeme informácie o činnosti hlavy štátu, ako aj zasvätenú informáciu o histórii Grassalkovichovho paláca. Nechápem však, prečo sa na úvodnej stránke objavuje obrázok Hradu s parlamentom v pozadí, keď...

Súčasník nemôže byť historikom v pravom zmysle slova. Historik vedie dialóg s minulosťou z hľadiska svojej vlastnej doby, a preto sa pohľad na minulosť zákonite mení. Paul Johnson bol popredný komentátor, ktorý sa potom sústredil na písanie kníh o histórii, Raymond Aron filozof, ktorý písal aj historické práce, kým Eric Hobsbawm je historik, ktorý sa pokúsil hlbšie sa...

Ľubomír Lipták

Narodil sa 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948 -1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vychádza jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa...

Obludná vízia spoločnosti, ktorej vládcom je počítač, nie je ničím novým. Na túto tému boli už napísané tisícky románov a poviedok. Možno však dnes, vďaka vývoju elektroniky, víziu elektronického spasiteľa spoločnosti brať vážne? Na adrese amberzine.cz/amberzine/extropy/singularita.htm môžeme nájsť úvahu Vernona Vingeho Singularita. Autor v nej tvrdí, že okolo roku 2030 bude...

Pred 160 rokmi, bolo v matrike gruzínskeho mestečka Gori k dátumu 19. decembra 1879 napísané meno Josif Vissarionovič Džugašvili. Jeho nositeľ sa však celému svetu stal známy ako Stalin. Dnes toto meno vyvoláva hrôzu...

Obludnosť systému, ktorý sa spája s menom Stalin, nie je iba v miliónoch, či dokonca desiatkach miliónov ľudských obetí, ako sa ukázalo...

V každej demokratickej krajine je štátny rozpočet najkontroverznejším bodom rokovania zastupiteľského zboru. Opozícia zvyčajne bojuje doslova o každý halier štátnych výdavkov, pretože pred voličmi sa chce prezentovať ako ochranca ich záujmov. Nepochybne by však bolo horšou alternatívou, ak by vládny návrh štátneho rozpočtu vyvolal nadšený...

Hoci je práve na internete badať silnú aktivitu fašistických a neonacistických skupín, aj antifašisti dávajú najavo, že nielen existujú, ale sú pripravení proti fašistom bojovať. O činnosti nemeckých antifašistov možno získať informácie na adrese www.antifa.de. Je to sajt organizácie Antifaschistische organisation Berlin. Zo sajtu sa dozvieme, že ide nielen o organizáciu...

Keď sa v dnešnej dobe spomínajú ozbrojené konflikty počas studenej vojny, hovorí sa najmä o vojnách v Kórey a Vietname. Prvým ozbrojeným konfliktom v tejto vojne, o ktorého výsledku rozhodlo angažovanie sa USA, bola občianska vojna v Grécku.

Grécko za druhej svetovej vojny patrilo medzi krajiny, kde rozpory medzi pravicovou a ľavicovou časťou...

Jediná, aspoň trocha dobrá správa od Dopravného podniku Bratislavy je, že elektronické strojčeky na označovanie lístkov nebudú vypnuté po uplynutí 15 sekúnd po zatvorení dvier vozidla, ale iba vtedy, keď príde revízor. Vraj majú zistené, že 92% cestujúcich stihne lístok "cviknúť". Problém je však v niečom inom. Zaviedli sa drahé označovacie strojčeky a zložitý tarifný systém....

Americký fotograf Allan I. Teger určite nepozná rockovú operu Šlitra a Suchého Dobře placená procházka, v ktorej je pieseň s veršami: "Jsi ta nejkrásnější krajina co znám...." Na adrese www.bodyscapes.com môžeme názorne vidieť, čo tieto verše môžu znamenať. Pravda, prechádzka tou najkrajšou z možných krajín nie je samozrejme "dobře placená", ale niekedy nám mužom naozaj stačí...

Len málo katastrof prevýšilo svetovú hospodársku krízu z roku 1929. Trhové hospodárstvo síce od XIX. storočia sprevádzali pravidelné výkyvy konjunkturálneho cyklu, no kríza z roku 1929 mala celosvetový charakter a povestný "odraz od dna" akosi pridlho neprichádzal. Hoci historici a ekonómovia sa dnes zhodujú nielen v popise Veľkej krízy a v stanovení jej príčin, v našej dobe...

Tento príbeh už bol rozprávaný veľa ráz. Pre deti je to rozprávka o Šípkovej Ruženke, ktorú princ zobudil bozkom z mnohoročného spánku. Deti však nezaujíma iný efekt, hoci je princezná prekrásna (a krásne ženy to majú ľahšie), predsa len sa musí prispôsobiť novej dobe, krása-nekrása.

Niekedy začiatkom 60. rokov napísal Peter Karvaš hru o deduškovi...

Minule som zakončil informáciu o internetovskej stránke www.dejiny.sk s obavou, či táto stránka ešte existuje. Našťastie, moje obavy boli neoprávnené, na internete ho už nájdeme. Sľubuje poskytnúť fakty nielen o slovenských a svetových dejinách, ale informuje aj o historických časopisoch a pracoviskách zaoberajúcich sa dejinami, o historickej literatúre. Dúfam, že detské...

Ktosi povedal, že najlepšie sa pracuje historikom vtedy, ak už nežijú pamätníci. Tak sa historikom oveľa ľahšie píšu dejiny. Pamätníci si jednoducho pamätajú, dokumenty nedokážu zachytiť dobovú atmosféru. Navyše, historický čas nebýva totožný s kalendárnym a niekedy môže byť desaťročná priepasť nepredstaviteľná.

Herci by nemali hrať na ulici...

Nič v politike tak nedokáže zjednotiť ako strach. Oproti bratom Čechom máme jednu veľkú výhodu, pretože tí majú iba jedno jediné zjednocujúce strašidlo, ono strašidlo, ktoré popísali Marx s Engelsom ešte v roku 1848. V dnešnej dobe, keď čas do začiatku nového storočia sa ráta už iba na týždne, je strašidielko z minulého storočia naozaj na smiech.

...

Minule som písal, že čoskoro budeme mať reálnu možnosť zapojiť sa na internet pomocou káblovej televízie. Dodnes však existuje skupina ľudí, ktorí majú z internetu rovnaký strach, ako majú strach z počítača. Navyše sledovanie počítačového monitoru nie je také pohodlné ako sledovanie televízora. Firma Tesla však ponúkla iné riešenie. Na internet sa bude možné napojiť aj pomocou...

Dnes, pri spomínaní na ono krásne obdobie, keď sme na námestiach spoločne snívali o lepšom a slobodnejšom živote, máme zmiešané pocity. Bol to práve slávny pesničkár Karel Kryl, ktorý demonštrujúcich Bratislavčanov varoval pred ilúziami o blízkej budúcnosti. Už v roku 1990 sa začalo hovoriť o "ukradnutej revolúcii". Zmenili sa po novembri 1989 mínusy na plusy a...

Je to učebnicová poučka, že pre malú krajinu má zahraničná politika existenčnú dôležitosť. O to väčšiu, ak je napríklad prežitie ekonomiky krajiny závislé na exporte. Sú štáty, ktoré si môžu dovoliť na menej významný diplomatický post poslať politického vyslúžilca alebo štedrého mecenáša víťaznej politickej strany. Malé krajiny si ale nemôžu dovoliť zriadiť ani menej významné...

Masovejšie rozšírenie internetu u nás má dve veľmi nepríjemné prekážky, ktoré súvisia so stavom našich telekomunikácií. Po prvé, kvalita našich telefónnych liniek nezodpovedá prinajmenšom potrebám tých, ktorí sa pripájajú na internet. Teda za nedostatočnú kvalitu liniek musia užívatelia internetu platiť vysokými účtami za telefón. Nádejou môže byť prísľub televíznej káblovej...

Klonované orgány, klonované zvieratá, klonovaní ľudia. Zatiaľ čo s prvým druhom klonov by sme súhlasili takmer bez problémov, u zvieraťa sa už trocha zarazíme a klonovanie človeka rozhodne a bez váhania odmietneme. Má ľudstvo vôbec právo klonovať živého tvora? Má právo klonovať samo seba? A môže to dokázať?

Keď sa na jar roku 1997 objavili prvé správy o...

V novembri 1989 sa Československá socialistická republika naozaj stáva "kolom v plote", ako to vo svojom povestnom prejave na Hrádečku povedal generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Berlínsky múr padol, Maďarsko už nebolo ľudovou republikou, v Poľsku bola pri moci vláda zložená z predstaviteľov bývalej opozície...

Aj v Československu bolo na jeseň roku...

Možno si spomeniete, že zhruba pred desiatimi rokmi prišiel americký sociológ Fukuyama s názorom, že to, čo sa vtedy dialo, znamená akýsi koniec dejín. Vo svojej poslednej knihe The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order (Veľký rozkol: Ľudská prirodzenosť a rekonštrukcia spoločenského poriadku) svoje názory korigoval. Môžete ju nájsť na adrese...

Dátum jeho narodenia i smrti má symbolický význam. Narodil sa 7. novembra 1879 a zavraždili ho 21. augusta 1940. Napriek všetkej originalite je Trockijpostavou z plejády revolucionárov s podobným osudom, aký mala Róza Luxemburgová či Ernesto Che Guevara.

Lev Trockij zohral kľúčovú úlohu v oboch ruských revolúciách, v rokoch 1905 i 1917 ako predseda...

Bolo by krajným zjednodušením, ak by sme tvrdili, že súčasný nárast preferencií KSČM, ktorý túto stranu postavil na prvé miesto voličských preferencií v Českej republike, je iba vyjadrením protestu voličov proti situácii v krajine. Voliči by mohli predsa protestovať aj tak, že by na prvé miesto dali trebárs (dnes už možno zabudnutých)...

Stránky