Reklama

Najčítanejšie

Bezcitnejší vyhráva
volic_75.jpg

Uverejnené 5. 3. 2016 o 22.00

Hlavné zmeny ekonomického vývoja EÚ a globálnej ekonomiky
stanek_rohal_85.jpg

Videozáznam prednášky zo 16. 12. 2014

Symbolika slov a čísel

V publikáciách, textoch a prejavoch rasistických a neonacistických
skinheadov sa často vyskytujú mnohé pojmy, symbolika a skratky, ktorých
význam nie je na prvý pohľad zrejmý. Mnohé z nich pochádzajú z

Občianska TV: Ako sa študenti pripravovali na pochod
Rozporuplné vystúpenie Andreja Kisku
fabry_logo_vlavo_2_78.jpg
Husák a dnešok
moc_politiky_uvod.jpg
Posledná zbraň obrany ZSSR - 15E601 Perimetr
sudny_den_uvod.jpg


Z neznámych stránok dejín studenej vojny

VAŠA NAJLEPŠIA KNIHA ROKA 2015

Vyhodnotenie ankety - rebríček kníh a vydavateľstiev

Stránky