Reklama

Najčítanejšie

Bezcitnejší vyhráva
volic_75.jpg

Uverejnené 5. 3. 2016 o 22.00

Hlavné zmeny ekonomického vývoja EÚ a globálnej ekonomiky
stanek_rohal_85.jpg

Videozáznam prednášky zo 16. 12. 2014

Občianska TV: Ako sa študenti pripravovali na pochod
Posledná zbraň obrany ZSSR - 15E601 Perimetr
sudny_den_uvod.jpg


Z neznámych stránok dejín studenej vojny

Husák a dnešok
moc_politiky_uvod.jpg
Sovietski maršali - priebeh a výsledky druhej svetovej vojny 2
zukov silueta.JPG

Uvažovanie o sovietskych maršaloch a ich vplyve na priebeh druhej svetovej
vojny i po nej vyžaduje stručné nahliadnutie do histórie. Náš pohľad
však bude skôr sociálno-filozofický a vojensko-sociologický.

Nejedzte ovocie z toho stromu...
dovozspain_180.jpg
Rozporuplné vystúpenie Andreja Kisku
fabry_logo_vlavo_2_78.jpg

Stránky