Reklama

Najčítanejšie

Činnosť založená na solidarite

V roku 1993 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že sa 15. máj bude
každoročne pripomínať ako Medzinárodný deň rodín. OSN vyhlasuje
svojou rezolúciou každoročne určitú tému, ktorá podčiarkuje význam

Politici - podnikatelia

Na Slovensku sa začína uplatňovať trend, že do politiky chcú vstúpiť
už finančne zabezpečení ľudia. Nositeľom tejto črty je nielen
spolumajiteľ TV Markíza Pavol Rusko, ale aj generálna manažérka Smeru
Monika Beňová.

Slovákov prichýli adoptívna rodina

V lete sa vrátila zo Spojených štátov ďalšia skupina slovenských
študentov po roku strávenom na americkej strednej škole. V auguste
odcestovalo 120 nových študentov, aby strávili rok 2000/2001 v USA na

Kopytom sem - kopytom tam

V minulom politickom režime nebola novinárčina bohvieaká slasť. Hotovou
pohromou bolo, keď ideologickí strážcovia prostriedkov masovej
informácie a propagandy pezlárovsko-fojtíkovského razenia povinne

Epigram Tibora Mroceka

Kompromis

Ohlas českého génia na Slovensku

V roku 1969 navštívil vtedy ešte iba dvojročné divadlo Járu Cimrmana
redaktor mesačníka Mladá tvorba. Uvádzame niekoľko prác popredných
"cimrmanológov", ktoré vtedy uverejnil, aby slovenskú verejnosť

Čo mi dal prevrat v roku 1989

Dovoľte mi, aby som aj ja zareagoval na novembrové udalosti a pokúsil sa o
ich zhodnotenie. Prevrat v novembri 1989, resp. vývoj po ňom mi dal
niekoľko podnetov na zamyslenie sa. Predovšetkým mám pocit, že na povrch

Farárska pravda

Nemienim vyslovovať stanovisko k najnovšej verzii návrhu Základnej zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, pretože o tom sa už v SLOVE
napísalo veľa. Žiaľ, v súvislosti s frázami o tom, ako sa vraj dnes

V počte sviatkov sme svetoví

V niečom sme predsa len nadeurópski, priam svetoví: Okrem sobôt a nedieľ
máme v roku pätnásť dní pracovného pokoja, z toho päť štátnych
sviatkov. Parlament totiž minulý týždeň rozhodol, že si 17. november

epigramy Vojtecha Kondróta

Na novembrovú tému

Anketa

Minulý štvrtok sa z iniciatívy Spoločnosti Ladislava Novomeského
uskutočnila konferencia s názvom Ekonomika - prostriedok pozitívnych
zmien. Na aké témy sa zamerali prednášajúci? Troch z nich sme oslovili
spomínanou otázkou.

Růst DPH v ČR: inflace, pokles ekonomiky a nižší životní úroveň
zvysovanie_DPH.jpg

Vláda se naoko tváří, že zvýšení DPH z 10 % na 20 % potřebuje kvůli
penzijní reformě. Dokonce toto zvýšení hodlá zavést co nejrychleji,
zřejmě na podzim tohoto roku. Přesto, že politické strany vládní

Stránky