Reklama

Príspevky v blogu

Kto ponesie zodpovednosť?
Už som prestal diskutovať o čisto politických otázkach a dotknem sa ich len vtedy, keď majú väzbu na oblasti týkajúce sa mojej profesijnej dráhy, ako napr. bolesti , utrpenie,... Viac