Reklama

Príspevky v blogu

Špinavo v parlamente o Čistom dni
Slovenský parlament sa vinou niektorých poslancov čoraz viac prepadá do suterénu. Mal by byť prostredím pre odbornú, ideovú diskusiu, avšak je miestom a doslovným kolbišťom či... Viac
Zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky...
Nemôžem pochopiť konanie nášho prezidenta, iba ak... a to napíšem v závere. Jeho podraz v rámci stretnutia prezidentov V4 v Rzeszówe v Poľsku tým, že odmietol spoločný postup... Viac