Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

ERIC HOBSBAWM


Ekonomický a politický liberalizmus, buď jednotlivo či v kombinácii, nemôže poskytnúť riešenie problémov 21. storočia. Opäť nastal čas, kedy je nutné brať Marxa vážne.