Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

JAN KELLER


Stredné vrstvy by si mali uvedomiť, že nedoplácajú na ľudí pod sebou, lež na tých nad sebou.