Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

Mizerére proti vojne

Počet zobrazení: 4321

vt_obalka.jpgPrinášame ukážky zo zbierky Viktora Timuru Ponad povíchrice, ktorá vyšla vo vydavateľstve  Eko-konzult, 2015.

Filozof a spisovateľ Viktor Timura sa venuje najmä výskumu dejín slovenského filozofického myslenia. Z tejto jeho tvorby spomeňme Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (1987), Ľudstvo a dejiny (1997) či posledné dve rozsiahle autorove práce, Dávnoveká Európa (2011) a Zamlčané dejiny (2014, dotlač 2015).

Zbierka Viktora Timura, v ktorej uverejňuje básne napísané od mladíckych čias až podnes, je ovplyvnená najmä jeho pôvodnou profesiou vojaka výsadkára. Tvoria ju vlastne dve zbierky. Prvá pod názvom Nebesá v hlave, obsahuje najmä lyriku a verše o domove a vlasti. Druhá s názvom Víchrice v hlave je  dnes mimoriadne zaktuálnenou protivojnovou poéziou.

Ukážky sú z cyklu Z plnej poľnej vzdoru, ktorý je protestom proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku 1968, a z cyklu Mizerére, ktorý je vzburou autora proti súčasným vojnovým aktivitám a prípravám na veľkú vojnu.


TAKÝ SVET

Svet
ktorý mi bol azda blízky
dnes ma dáva na súpisky

Svet,
ktorý sa ponáhľa na smetisko
jeho koniec je už blízko

Svet
na ktorý je pozabúdať treba
keď sa človekovi žiť v ňom nedá

Po vodke mi zachutí aj whisky
Svet jej mi však nie je blízky
Ani zmenou nie som si s ňou istý
Rovnako aj whisky svet si silou istí
Líši sa len farbami a v odznaku
Opojnosť má s vodkou rovnakú

Taký je ten svet
V ktorom mocní šijú
Ľuďom novú tragédiu
Lieku naňho zatiaľ niet


MOŽNOSŤ

Len tak skúšam slová
Ukladám ich do viet
Ponúkajú podnet...
Tak ich splietam znova
Lenže... do olova!

Nepocítim za to vinu
Nechcem ja tu možnosť inú
Čo ma chytá za ruku
Núka novú náuku
Ako úctivo sa kľačí
Na bodľačí
(1971)


MIZERÉRE
(protestsongy v predtuche kataklizmy)

Alarm burcuje mi svedomie
Ten kto hľadá spásu vo vojne
Zaiste sa pre ňu rozhodne
Kričím na svet kričím NIE!

Burcuj alarm svetu svedomie
Zdvíhaj proti vojne pochodne
Burcuj včas a rozhodne
Kým svet v ohni nevzplanie

Burcuj alarm do vzbúr svedomie
Kým to Impérium vojny nezhynie
A svet vojne amen nepovie
Kričím na svet kričím vojne: NIE!

Z intríg nevzídu víťazi
Kto sa v kŕčoch zmieta
Zloby iným splieta
Sám sa náhli do skazy

Chodím klopem kde-tu
Na zamknuté dvere
Vyspevujem svetu
Proti vojne mizerére(2)

Hanbou bijú o planétu gongy
Drámou dejín dunia protestsongy
Nevestinec sveta zlákať chce ma
O planétu búšim hlučný gong
Vyspevujem Európe protestsong


Európa slávne dni dnes slávi
Vyzdobená na oslavy
Padlým kladie veniec slávy
– Vojnu slávi

Hroby z vojny sú to pravé
Ale prominentom pri oslave
Zášklb na tvári
Pokrivený do smútočnej pózy
Nad hrobmi sa iba čudne zatvári
Pomník prstom k nebu hrozí

Európa Európa
Krvavá je tvoja stopa
S vojnovými oslavami
Nepozdávaš sa mi

Sláva Európy
Vlastných synov v krvi topí
Na životoch padlých stojí
Dnes tu znova v plnej zbroji
Na vojnové bubny Európe
Zlobná ruka klope

Kontinent náš prastarý
V ideáloch praská
Keď si jeho knihu
Dejín otváram
Zloba sveta
Sa v nej metá
Na tvári
Samá vráska
Samý šrám

Vence hroby nezakryjú
Ani skrvavenú históriu

Chodím klopem kde-tu
Na zamknuté dvere
Vyspevujem svetu
Európske mizerére

(2014)

(Na úvodnej snímke autor)

Priemer: 5 (10 hlasov)
     

Komentáre

Obrázok používateľa anton b.
#1
anton braxatoris
20. apríl 2015, 18:32

Svet
ktorý mi bol azda blízky
dnes ma dáva na súpisky

 

Tak toto sedi ako uliate na Smatanu. Inak vysadkar ktory pise basne to je velka zriedkavost, s Viktorom Timurom by bolo zaujimave urobit rozhovor.

Obrázok používateľa anton b.
#2
anton braxatoris
21. apríl 2015, 10:01
Českoslovenští záložáci řekli, že nebudou bojovat proti Rusku

Zástupci čtyř nevládních organizací najednou, ČSLA, PS, WWII a NSS kombinování záložníků a důstojníků z České republiky a Slovenska, vydali veřejné prohlášení. V něm oznámili,  že jsou připraveni bránit svou vlast, ale v žádném případě se nebude podporovat válku NATO proti Rusku.


"My, českoslovenští vojáci v záloze, jednomyslně odmítáme  jakoukoliv příležitost účastnit se bitev, které se plánují agresivní geopolitickou elitu pomocí NATO a podporu našich vlád.  Přísahali jsme chránit naši vlast, Českou a Slovenskou republiku. Jsme  zavázáni k ochraně svobody a nezávislosti našich hrdých a suverénních států, za které naši předkové položili své životy v obou světových válek. Zaměřujeme se na tyto sliby v občanské iniciativě, a chceme  vyrovnat se s krizí.Naše svoboda a nezávislost je na dlouhou dobu ohrožena systémem zastupitelské pseudo demokracie  kde volení zástupci nehájí  zájmy voličů, a přijímají  zákony představují pouze osobní zájmy zákonodárců, politických stran a zájmových skupin hospodářského zájmu. Naše vlast je pod tlakem globálních elit a ekonomických zájmových skupin, které jsou neslučitelné s výkonem  zastupitelské demokracie . Naše Ústava a Listina základních práv a svobod je nyní zkreslená a ústavní zákony jsou porušovány zákonodárci. Zákonodárná moc je privatizována, exekutiva je zpolitizovaná, a soudnictví je chybné, neboť je předmětem lobbyingu a tlaku od našich vlád.
Více zde: http://www.mikan.cz/news/ceskoslovensti-zaloznici-rekli-ze-nebude-bojovat-proti-rusku/?hc_location=ufi
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama