Reklama

Marec v Dvorane VŠMU
a v Slovenskej filharmónii

Počet zobrazení: 2098

Mesiac marec bol bohatý na pekné koncertné zážitky, ktoré som prežil v Dvorane VŠMU i v Slovenskej filharmónii.

Ako operný kritik sa snažím pomerne systematicky sledovať najmä vokálne diplomové koncerty poslucháčov VŠMU (9. a 16. 3.). Tentoraz som sa príjemne potešil pri vystúpeniach basbarytonistu Borisa Prýgla a mezzosopranistiek Judity Andelovej a Alenky Kropáčkovej. Všetci traja týmto koncertom absolvovali spev u prof. Petra Mikuláša, Prýgl je už častým hosťom mnohých operných inscenácií v SND a svoje javiskové skúsenosti majú už aj obe mladé speváčky.  Prýgl  už pôsobí ako spevácky suverén,  Andelová poodhalila svoje predpoklady pre odpútaný operetný spev a Kropáčková bytostne inklinuje vari najviac k romantickej opere. Štvrtým absolventom nášho slávneho basistu bola sopranistka Renata Bicánková na Bakalárskom koncerte ( (31.3.) taktiež naznačujúca pekné perspektívy. Osobitne výborne interpretovala Novákovu piesň Co dělat z jara, resp. piesne a áriu z Čajkovského Jolanty, diela pripravovaného v máji v banskobystrickej Štátnej opere.

Predvedené výkony sú zárukou, že sa u nás stále rodia nové talenty a zásluhu majú na tom aj kvalitné vokálne pedagogičky. Jednej z nich, prof. Vlaste Hudecovej bolo pri výročí jej osemdesiatin venované predpoludnie v opere SND (26. 3.) v rámci programov Kontinuity. Mimoriadne bohato navštívené podujatie moderoval Jaroslav Blaho a okrem spomínania a  rozhovoru s jubilantkou sme počuli aj vystúpenia jej jedenástich žiakov. Boli medzi nimi dnešné opory súboru SND Ľudevít Ludha, Pavol Remenár, Monika Fabianová a Ľubica Vargicová, ale aj dvaja profiloví barytonisti banskobystrického operného súboru Zoltán Vongrej a Šimon Svitok.

Pomyselne na pôde VŠMU zostal aj koncert jej orchestra (29. 3.), aj keď sa odohral v sieni Slovenskej filharmónie. Pod skúsenou taktovkou Martina Majkúta, niekdajšieho absolventa VŠMU teraz pôsobiaceho v USA, študenti s nadšením zahrali populárnu, takmer „opernú“ predohru k operete Johana Straussa Netopier, Paganiniho prvý klavírny koncert , v ktorom poslucháč VŠMU   Tibor Bertók pekne zvládol mimoriadne náročný sólový part a napokon Dvořákovu Novosvetskú symfóniu. Na prvý pohľad čísla populárne, no ich náročnosť spočívala aj v tom, že ich máme „v uchu“ v podaní slávnych orchestrov. Mladí študenti sa však nedali zahanbiť.

Minule som napísal, že koncertné predvedenie opery Richarda Straussa Elektra, bude iste jedným z vrcholov bratislavskej  koncertnej sezóny. K týmto vrcholom však bude patriť určite aj koncert (23. 3.), na ktorom odznela  Beethovenova Missa solemnis. Dielo má zvláštny vzťah k Bratislave, pretože už v roku 1835 odznelo v Dóme sv. Martina, o čom svedčí aj pamätná tabuľa umiestnená v chráme. Majstrovskému dielu sa dostalo majstrovského predvedenia. Svetoznámy dirigent Bertrand de Billy dokázal nádherne zladiť všetky zložky predvedenia – orchester, zbor i sólistov. Dielo je nielen krásne, ale aj neobyčajne náročné, čo potvrdil aj výkon nášho vo svete uznávaného Slovenského filharmonického zboru, ktorý tentoraz viedol rakúsky zbormajster Thomas Lang. Zbor spieval výborne, hoci niektoré extrémne vysoké sopránové pasáže boli interpretované „na hrane“. Kvarteto sólistov: Peter Mikuláš (bas),  Stephan Rugamer (tenor), Emma Pearson (soprán), Hermine Haselbock (mezzo) bolo vzácne vyrovnané. Osobitne by som ocenil, ako pomerne útly hlas sopranistky sa krásne niesol cez orchester a dokázal aj vo výškach znieť voľne a jemne. Nemecký spevák zasa upozornil na to, že aj tenor s nie veľmi príjemným zafarbením hlasu dokáže vyčariť mimoriadne pôsobivé emócie.

Viacero pekných koncertných zážitkov prinesie aj tentoraz  „veľkonočný“ apríl.

Úvodná snímka: Priečelie hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, zdroj: htfold.vsmu.sk

Priemer: 4.2 (5 hlasov)
     
Reklama
Reklama
Top Mobilné telefóny

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama