Reklama
Reklama

Literárny týždenník 19 – 20/2017

Počet zobrazení: 2153

ÚVODNÍK

* Eva Fordinálová: List z púšte...

ZO ŽIVOTA SSS
* Pred Členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov: O činnosti odbočiek SSS od júna 2013 do mája 2017: Bohaté aktivity a spolupráca
* Jana Borguľová, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici: Regionálny literárny život
* Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach: Práca s mladými autormi
* Zuzana Kováčová, tajomníčka odbočky SSS v Nitre: Na slovíčko o slove – v univerzitnom prostredí
* Margita Ivaničková, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne: Pozoruhodné výsledky
* Pavol Tomašovič, tajomník odbočky SSS v Trnave: Pestrý literárny život
* Peter Mišák, podpredseda SSS, Igor Válek, tajomník odbočky SSS v Žiline: Činorodé aktivity v regiónoch

AKTUALITY
* Slávnostná akadémia k Roku Jozefa Miloslava Hurbana: Pravda a morálka musia zvíťaziť
* František Mach: Pocta majstrovi IGNÁCOVI BIZMAYEROVI
* Beseda spisovateľov s izraelským veľvyslancom
* Stretnutie s Amritom Mehtom
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PREČÍTALI SME NA BLOGOCH
* Gustáv Murín: Pán Dobšinský, stačilo!

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE
* Ľudovít Števko: Dvojaký kilometer politiky
* Branislav Fábry: Francúzsko: po voľbách i pred voľbami
* František Škvrnda: Hodvábna cesta 21. storočia

PRÍPRAVA NA ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SSS
* Bilancujeme edičnú činnosť Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, SSS a edície Mladých slovenských autorov časopisu Dotyky v rokoch 2013 – 2017
* Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, Ján Tazberík, tajomník SSS a konateľ VSSS: Plodná slovenská pôvodná a prekladová tvorba
* Boris Brendza, šéfredaktor časopisu Dotyky: Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky
* Peter Mišák, predseda členskej komisie SSS: Správa o činnosti členskej komisie Spolku slovenských spisovateľov za obdobie od 28. 5. 2013 do 27. 4. 2017

DIVADLO
* Matúš Marcinčin: Obnovená premiéra v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove: Zornička na nebi, nad hlavou štrang (ADOLF IVANOVIČ DOBRIJANSKIJ)
* Mišo A. Kováč: Polstoročie národnej ochotníckej divadelnej prehliadky slovenských hier: Palárikova Raková

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ/VÝTVARNÉ UMENIE
* Rozhovor s KVĚTOSLAVOU FULIEROVOU, maliarkou, grafičkou a ilustrátorkou: Všestranná umelkyňa s veľkým srdcom (Zhovára sa Etela Farkašová)

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ/POÉZIA
* O životnom i poetickom časopriestore FRANTIŠKA RUŠČÁKA: „Všetko je v láske...“ (Zhovára sa Ingrid Lukáčová)
* Július Lomenčík: Pri štvrťstoročí úmrtia Mikuláša Kováča: Nezabúdať na historickú pamäť
* Július Lomenčík: Mesto moje (Mikulášovi Kováčovi)

ČÍTANIE/PRÓZA
* Ján Čomaj: Knieža Matúš (Úryvok z rovnomennej knihy o živote a diele významného slovenského historika Matúša Kučeru, ktorú na vydanie pripravuje Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)
* Spomienka na ukrajinského spisovateľa: Veľké maličkosti JEVHENA HUCALA
Jevhen Hucalo: Odraz na tvári  (Pripravil a z ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin)

ČÍTANIE/POÉZIA
* Tatiana Blichová: Šťastie, Moje reparáty, Partitúry slov, Búrky, kino čas

ZO SÚČASNEJ SRBSKEJ POÉZIE
* Branislav Veljković: Zobúdzanie, ostrov (Preložil Miroslav Demák)
* Selimir Radulović: Čo čakáš, čo váhaš?! Je správna chvíľa (Preložil Miroslav Demák)

RECENZIE
* Anton Blaha: Verše, ktorými pookrejeme (LEIKERT, Jozef: Osmičky galaxie, Bratislava: Luna, 2016)
* Jaroslav Rezník: Ľudia obtekaní krvou (Žena moja drahá: P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Zost. Jana Juráňová. Bratislava: Slovart, 2016)
* Milan Polák: Impozantná bilancia svetoznámej slovenskej primabaleríny  (LOJEKOVÁ, Florentina T. B.: Životná cesta baleríny. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2017, 1. vyd., 270 s., ISBN 978-80-85501-66-7.
* Etela Farkašová: Oslovenie tvárou ako významná udalosť bytia  (BABÍN, Emil: Čítanie tváre. Ilustrácie z diela Rudolfa Filu. Bratislava: Petrus, 2017)
* Viliam Apfel: Základ, koreň i počiatok (STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Budmerice: Vydavateľstvo RAK, 2016)
* Augustín Maťovčík: Svedectvo o hornooravských plátenníkoch (KURJAKOVÁ, Eva, a kol.: S modrotlačou do sveta. Námestovo: Občianske združenie Zubor, Zubrohlava, 2016)
* Gabriela Rothmayerová: O vyhnanstve do samoty  (VÁROSS, Marian: Deň za dňom samota. Bratislava: Marenčin PT, 2016)

DEJINY/ŠKOLSTVO
* Dušan Mikolaj: Nad knihou ANTONA HRNKA Dejiny Slovenska veselo i vážne a ilustráciami MILANA STANA: Veselo nebýva aj na smiech
* Július Handžárik: Slováci bez slovenčiny?

SERVIS

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JÚN 2017
* 2. 6. 1922 – Božena Mačingová (95)
* 7. 6. 1942 – Hana Košková (75)
* 8. 6. 1977 – Marta Fartelová (40)
* 13. 6. 1947 – Danica Jakubcová (70)
* 16. 6. 1932 – Samuel Bakoš (85)
* 27. 6. 1947 – Nina Golasová (70)

ZO ŽIVOTA SSS
* Výročné rokovania odbočiek Spolku slovenských spisovateľov: Košice, Nitra, Trnava (Spracovali: Zuzana Kováčová, Jozef Vladár, Pavol Tomašovič, Zlata Matláková, Ingrid Lukáčová a Štefan Cifra)
* R. A. Ružomberský: Ružomberské Rozhovory s...

LITERÁRNE SÚŤAŽE/PODUJATIA
* Ceny Literárneho fondu za preklad
* Ceny Mateja Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad za rok 2016
* Monografia o Novomeskom
* Festival Nová dráma 2017
* Rok J. M. Hurbana v Trnavskom samosprávnom kraji

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Janka Kupala: Ktože to tam ide? Rozmery: 145 x 218 mm, 74 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-89727-95-7. Cena: 6,90 €

KNIŽNÉ NOVINKY NAŠICH ČLENOV
* Marta Hlušíková: Žiaden káčer navyše (Slovart, 2017), Anabelka sa smeje dvojhlasne (Q 111, 2016)
* Benjamín Škreko: Ja som nespal (vlastným nákladom, 2016)

PREČÍTAJTE SI
* Príspevky na www.noveslovo.sk (8. až 17. 5. 2017)

LiTERÁRIUM
* Jozef Bily: Drobničky XLL
* Milan Kenda: Vízie bez provízie
* Imrich Kupec: Postrehy: Smerovanie, Vyberanosť, Zelená lúka, Šťastie a dnešok, Podľa Josého Ortegu Y Gasseta
* Milan Kupecký: Do prievanu, Aforizmus (dvoj)týždňa
* Zdenka Kalčíková: Hazardmetre
* Ján Grešák: Zádrapky: Reinkarnačná, Diskusná, Manželská

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Jozef Hlušek, Čadca: Šidlo, z vreca von!
* Gustáv Rumánek: Kde nás tlačí topánka?
* Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha

Viac tu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/literarny-tyzdennik-19-20-2017-vysiel-24-maja/

Priemer: 1 (1 hlas)
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama