Reklama
Reklama

Ivan Dérer – politik, právnik, publicista

Počet zobrazení: 2863

Panelová diskusia rámci cyklu Osobnosti slovenskej politiky
Podujatie sa uskutočnilo 23. februára 2017
v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Panelisti:
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Ústav politických vied SAV
PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK
PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

Videozáznam pripravila OTV

derer_23.2.2017.jpg
 

Zatiaľ nehodnotené
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama