Reklama
proti celulitide

Blog používateľa Ladislav Hohoš

Celkový počet zobrazení titulu: 2912 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Možný posun k multipolárnemu svetu

Podnikateľ a politológ z mesta Šanghaj Eric X. Li napísal článok nazvaný „Koniec globalizmu“, uverejnený v najnovšom čísle Foreign Affairs. Zaslúži si pozornosť už len preto, lebo  Egon Bondy svojho času predvídal kondomínium USA a Číny, ktoré do určitej miery rešpektuje multipolárne usporiadanie sveta. Výsledok amerických volieb autor nepovažuje za náhodu, ale vyvrcholenie štrukturálnych zmien v americkej spoločnosti. Tieto zmeny elity príliš dlho ignorovali. Výsledkom volieb bude  zmena kurzu vedeného od deväťdesiatych rokov.

Príchod revolúcie. Týždenný komentár George Friedmana.

Keď sa boľševici dostali k moci, ich zámerom bolo zaviesť diktatúru proletariátu. Ovládli vládne budovy, vlaky a telegraf, vytvorili armádu bojujúcu proti kontrarevolucionárom z radov monarchistov. Lev Trockij dostal za úlohu sformovať Červenú armádu, hoci nikdy v žiadnej armáde neslúžil. Vodca revolúcie Lenin si vybral Trockého preto, lebo mu dôveroval, že ho nezradí. Každý môže byť oportunista, agent nepriateľa alebo obracač kabátov.

Svet obchádza strašidlo: A. Badiou o víťazstve globálneho kapitalizmu

„Stalo sa počas hrôzy za jednej hlbokej noci“ (parafráza dramatika Racina). Takto  reagoval na výsledok prezidentských volieb v USA známy francúzsky postmarxistický filozof, ktorý sa hlási k idei komunizmu. Ako to vidí A. Badiou:

Čo americká ekonomika vyžaduje od novozvoleného prezidenta Trumpa: Podľa názoru Josepha Stiglitza

Trumpovo zarážajúce víťazstvo v  prezidentských voľbách znamená, že príliš veľa Američanov, najmä bielych Američanov-mužov má pocit, že sú odpísaní. Nie je to iba pocit, naozaj sa ocitli niekde pozadu, čomu zodpovedá ich rozhorčenie. Ekonomický systém, ktorý nedokáže obslúžiť veľké časti populácie, je zlyhávajúcim systémom.

Čo s tým bude robiť novozvolený prezident?

Niekoľko poznámok k majdanizácii Slovenska

Názor Nouriela Roubiniho na brexit


Pripomínam, že bol jedným z mála ekonómov, ktorí predpovedali krízu hypotekárnych úverov v USA v rokoch 2007-2008.

Človek – stroj: kríza práce

Priateľ ma upozornil na stĺpček v časopise Spiegel; autorom je odborný poradca Sascha Lobo, ktorý hovorí o tom, aký problém má strana práce (myslí SPD) vo vzťahu k transformácii pracovného sveta. SPD už dávno nie je stranou pracujúcich, ale ostáva stranou práce. Práca je však vystavená krízam už od vzniku kapitalizmu. Kríza strany práce je iba symptómom oveľa rozsiahlejšej krízy práce ako takej. „Práca“ je v Nemecku náhražkovým náboženstvom. Má to výhody, je základom blahobytu krajiny. Nevýhodou kvázináboženských systémov je, že nie sú prístupné racionálnym analýzam.

Posolstvo: iný svet je možný

 

Niečo ako varovanie: Rok 2008 sa opakuje?

Pod titulkom 2008 Revisited popredný ekonóm a publicista Nouriel Roubini odpovedal, že nie: nevrátila sa globálna finančná kríza a recesia. Na druhej strane zmätok na globálnych finančných trhoch je pravdepodobne závažnejší než v minulých obdobiach volatility a riskantného konania od roku 2009. Volatilitu (nestabilitu) v ostatných rokoch vyvolali kríza eurozóny, neistoty v dôsledku politiky kvantitatívneho uvoľňovania v rámci Federálnych rezerv, možný odchod Grécka z eurozóny, tvrdé pristátie čínskej ekonomiky. Ide o sedem globálnych rizík.

Štvrtá priemyselná revolúcia

Raz sa už  odohrala v Zlatom veku antiky. Prvý medený robot Talos patril krétskemu kráľovi, Bola to zbraň, mal za úlohu trikrát každý deň obísť ostrov ako strážca. Homér spomína androidky ako služobné zo zlata.

Stránky

Ladislav Hohoš

Bližšie informácie na Facebook - Ladislav Hohoš.