Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 4712 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 12

Za čo je vyššia rýchlosť?

Našu pozíciu v budúcej dvojrýchlostnej Európe môžeme očakávať len v súlade s našou ekonomickou realitou, ale aj zvýšením  politickej priľnavosti  k jej hodnotám a lojálnosťou k NATO. Vieme, že ako členský štát EÚ máme po Poľsku najviac mladých a schopných ľudí pracujúcich v zahraničí na rôznych, nie významných spoločenských pozíciách. Je to tradícia, ktorá má aj svoju minulosť, kedy naši predkovia odchádzali za prácou do USA, ale aj do  Belgicka i Argentíny a mnohí z nich sa vracali s nadobudnutými skúsenosťami i financiami.

Nehaňte reformátorov školy

Jedným z návrhov reformy školstva v budúcich rokoch je i rozdelenie maturitných predmetov v gymnáziách do dvoch „maturitných balíčkov“, ktoré sa obsahovo líšia. V jednom je suma humanitných predmetov, v druhom technických. Vzruch spôsobil návrh, aby slovenčina v humanitnom balíčku bola predmetom voliteľným, teda nepovinným. Okrem otázok vyvolal aj odmietavé reakcie odborníkov slovenčinárov.

Dôsledky spoločenských zmien

Dôsledky, ktoré spôsobili u nás zmeny po roku 1989 svojou mimoriadnou ústretovosťou voči zahraničnému kapitálu, pretrvávajú bez možnosti ich eliminovať, prípadne zmierniť. Majú systémový charakter, nedajú sa vypovedať. Štát, jeho orgány, síce vytvárajú právny rámec  istých drobných zmien svojimi nariadeniami, vyhláškami a zákonmi, no ich platnosť býva krátkodobá, nedôsledná,  preto sa míňajú deklarovaným či očakávaných úmyslom, alebo účelovo vychádzajú v ústrety potrebám istej neveľkej, ale vplyvnej časti spoločnosti.

Slovo o (ne)príprave technických profesií

Podobne ako teraz, keď adept o vysokoškolské štúdium alebo jeho rodičia pátrajú, či na škole, kam pošlú prihlášku, je stále obávaná matematika, v minulosti, tej predrevolučnej, to bola chémia. Aj preto, že popri elektrotechnike patrilo jej štúdium v bývalom Československu k najnáročnejším z technických disciplín. Dnes v podstate štúdium či vzdelávanie v chemických odboroch prakticky zaniklo, ako nepotrebné, zbytočné, čoho prejavom je i to, že záujemcov o jej vysokoškolské štúdium prijímajú bez skúšok, zatiaľ, našťastie, ešte s maturitným vysvedčením.

Má terorizmus príčiny?

Nepatrí sa laikovi vynášať súdy nad vojnou o Sýriu, ani o jednotlivých teroristických činoch, ktoré sa dejú v dosť rýchlom slede, no skutočnosť, že nik z odborníkov na arabský svet sa do horúcej témy problémov s ich dôsledkami nepúšťa, vznikol priestor na vyslovenie osobných názorov aj jednoduchým občanom, ktorých to celé a silno znepokojuje.

Práca ako nástroj výchovy

Nepatrí sa hovoriť a už vôbec písať v pozitívach o uplynulých rokoch socializmu, no problém zvaný „cigánska otázka“ bol zvládnutý lepšie ako dnešný o „neprispôsobivých občanoch“. Pre tých, čo nechceli pracovať, sa používal názov „ľudia štítiaci sa práce“ a tak s nimi v zmysle vtedajších zákonov bolo aj nakladané.

Ako to videl jeden občan

Mal by to byť návrat k vlastenectvu?

Ale kde je tá lepšia Európa?


Hlas mať môžeš, aj keď ťa nepočuť, pretože je na verejnosti tichý, pretože  nemá primeranú hlasitosť. Potom je zbytočné, aby si hovoril, mal hlas.

O príčinách sa hovorí veľmi málo


Verejnosť o dôvodoch tragických udalostí, ktoré sa dejú doma i vo svete, hoci sa o nich veľa hovorí, vie málo. Je jednoduchšie najmä tie krvavé popisovať jednotlivo, ako ich vsádzať do celkovej politickej klímy. Po každom prejave násilia končia politici sľubom, že sa nenecháme vydierať (kým a prečo?) a občania zapaľujú kahance a kladú kvetiny...

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.