Reklama

Blog používateľa Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 4508 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Dôsledky spoločenských zmien

Dôsledky, ktoré spôsobili u nás zmeny po roku 1989 svojou mimoriadnou ústretovosťou voči zahraničnému kapitálu, pretrvávajú bez možnosti ich eliminovať, prípadne zmierniť. Majú systémový charakter, nedajú sa vypovedať. Štát, jeho orgány, síce vytvárajú právny rámec  istých drobných zmien svojimi nariadeniami, vyhláškami a zákonmi, no ich platnosť býva krátkodobá, nedôsledná,  preto sa míňajú deklarovaným či očakávaných úmyslom, alebo účelovo vychádzajú v ústrety potrebám istej neveľkej, ale vplyvnej časti spoločnosti.

Slovo o (ne)príprave technických profesií

Podobne ako teraz, keď adept o vysokoškolské štúdium alebo jeho rodičia pátrajú, či na škole, kam pošlú prihlášku, je stále obávaná matematika, v minulosti, tej predrevolučnej, to bola chémia. Aj preto, že popri elektrotechnike patrilo jej štúdium v bývalom Československu k najnáročnejším z technických disciplín. Dnes v podstate štúdium či vzdelávanie v chemických odboroch prakticky zaniklo, ako nepotrebné, zbytočné, čoho prejavom je i to, že záujemcov o jej vysokoškolské štúdium prijímajú bez skúšok, zatiaľ, našťastie, ešte s maturitným vysvedčením.

Má terorizmus príčiny?

Nepatrí sa laikovi vynášať súdy nad vojnou o Sýriu, ani o jednotlivých teroristických činoch, ktoré sa dejú v dosť rýchlom slede, no skutočnosť, že nik z odborníkov na arabský svet sa do horúcej témy problémov s ich dôsledkami nepúšťa, vznikol priestor na vyslovenie osobných názorov aj jednoduchým občanom, ktorých to celé a silno znepokojuje.

Práca ako nástroj výchovy

Nepatrí sa hovoriť a už vôbec písať v pozitívach o uplynulých rokoch socializmu, no problém zvaný „cigánska otázka“ bol zvládnutý lepšie ako dnešný o „neprispôsobivých občanoch“. Pre tých, čo nechceli pracovať, sa používal názov „ľudia štítiaci sa práce“ a tak s nimi v zmysle vtedajších zákonov bolo aj nakladané.

Ako to videl jeden občan

Mal by to byť návrat k vlastenectvu?

Ale kde je tá lepšia Európa?


Hlas mať môžeš, aj keď ťa nepočuť, pretože je na verejnosti tichý, pretože  nemá primeranú hlasitosť. Potom je zbytočné, aby si hovoril, mal hlas.

O príčinách sa hovorí veľmi málo


Verejnosť o dôvodoch tragických udalostí, ktoré sa dejú doma i vo svete, hoci sa o nich veľa hovorí, vie málo. Je jednoduchšie najmä tie krvavé popisovať jednotlivo, ako ich vsádzať do celkovej politickej klímy. Po každom prejave násilia končia politici sľubom, že sa nenecháme vydierať (kým a prečo?) a občania zapaľujú kahance a kladú kvetiny...

O iných väzbách Británie sa nehovorí

Petrochémia, to nie sú len motorové palivá a oleje


V súvislosti s intenzívnou prípravou realizácie tretej automobilky na západnom Slovensku sa najviac hovorí a píše o jej vplyve na život v Nitre a v jej okolí, ale hlavne o raste cien nemovitostí, bytov, ale aj o  výške nájomného. To je tá  mediálne  zaujímavejšia časť dosahu budúcej  stavby v anglickom režime.

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.