Reklama

Blog používateľa Dušan Piršel

Celkový počet zobrazení titulu: 198 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Nenávisť normálnou formou bytia?

Priznám sa, že svet okolo nás sa stáva pre mňa nezrozumiteľným. Ako keby sa nenávisť stala normálnou formou bytia a zlo získalo novú podobu, nový vzhľad. Udalosti sprevádzané prejavmi slušnosti a pravých ľudských citov ako vďačnosť, láskavosť,  ktoré robia naše dni lepšími, krajšími a pohodovými, sú zväčša neatraktívnymi, „nezáživnými“, málo vzrušujúcimi pre zaujatie pozornosti „bežného“ či väčšinového príjemcu správ súčasnosti.  Odkedy si človek uvedomuje seba samého, podľa mňa ho sprevádza istá forma nenávisti, resp.

Kto ponesie zodpovednosť?

Už som prestal diskutovať o čisto politických otázkach a dotknem sa ich len vtedy, keď majú väzbu na oblasti týkajúce sa mojej profesijnej dráhy, ako napr. bolesti , utrpenie, ktoré spôsobilo ochorenie, zdravotné postihnutie, pretože  všade sa nájdu jednotlivci odkázaní na pomocnú ruku. V okamihu zlyhania sa každý z nás stáva bezmocným. Cítime sa smutní a akákoľvek snaha o zmenu sa zdá extrémne ťažká.

Dušan Piršel

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.