Reklama
proti celulitide

Blog používateľa Dušan Piršel

Celkový počet zobrazení titulu: 145 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Kto ponesie zodpovednosť?

Už som prestal diskutovať o čisto politických otázkach a dotknem sa ich len vtedy, keď majú väzbu na oblasti týkajúce sa mojej profesijnej dráhy, ako napr. bolesti , utrpenie, ktoré spôsobilo ochorenie, zdravotné postihnutie, pretože  všade sa nájdu jednotlivci odkázaní na pomocnú ruku. V okamihu zlyhania sa každý z nás stáva bezmocným. Cítime sa smutní a akákoľvek snaha o zmenu sa zdá extrémne ťažká.

Dušan Piršel

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.