Reklama

Blog používateľa Andrej Sablič

Celkový počet zobrazení titulu: 6454 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 0

Marx versus Kapitál !!!

V diskusii k článku NIČ!!! som napísal: „Pokiaľ sa týka Marxa tak nerobme z neho boha. Bol to vedec ktorého vedecká práca zmenila tento svet. Dal ľudstvu návod ako odstrániť kapitalizmus a nahradiť ho socializmom, spoločenskou formáciou bez exponenciálneho nárastu ekonomickej nespravodlivosti. Treba však povedať aj to, že nie všetko čo napísal bola veda. Nuž a Kapitál nie je veda!!! V Kapitále Marx sa snaží vyriešiť problém „Tovar = cena = hieroglyf (kategória)“.

NIČ!!!

Peter Zajac-Vanka: ...už ich nepotrebujú, Andrej, majú naše duše.... (poznámka: Peniaze nepotrebujú ľudí). Veľmi pekne ďakujem Peter za prihrávku.

Máš pravdu Peter, peniaze ovládli maše duše, ovládli naše myslenie a tak My všetci si myslíme, že rozumieme peniazom a ovládame ich. Ide o najväčší omyl ľudstva. My peniazom absolútne nerozumieme, nerozumel im ani Marx a nerozumejú im ani ekonomické celebrity dneška vrátane ich združení vo SB a MMF.

Peniaze!!!

Pokiaľ peniaze budú parazitovať a množiť sa na ľudskej práci tak mier pod olivami nebude. Nie človek, ale peniaze sú zdrojom a organizátorom nenávisti, a zabíjania sa. Je to tak ťažké pochopiť ľudia?!

Andrej Sablič

Preč s TRHom, nech nám vládne HOMO SAPIENS

Zachytil som diskusiu medzi takzvanými ľavicovými stranami a skupinami o ľavici a ich možnej spolupráci. Myslím si, že ide o diskusiu ktorá nikam nepovedie. Čosi podobné skúsila SDS CZ (chceli takto sformovať program, pozri TU ) a smerovalo to „nikám“. Je to ako debata pri pive „o všetkom a ničom“.

Prečo považujem ekonómiu za zbraň hromadného ničenia.

Pokračovanie k (TU)

Položme si niekoľko otázok:

  • Aký je rozdiel medzi medzi likvidáciou ľudí kalašnikovom, plynom, alebo hladom?

  • Aký je rozdiel medzi poškodením zdravia bodákom, žiarením, hladovaním, drogami či zdravotne škodlivými potravinami?

Tichá zbraň hromadného ničenia.

Rozhovor http://www.blisty.cz/art/72695.html s Willi Wimmerom

Úvaha o tom ako zabrániť spoločnosti na ceste do ľudského pekla

Otázka

pre kandidátov na prezidenta, kto sa postaví do čela civilizovaného ľudového povstania proti naivnému subjektivizmu a arogancii vládnucej triedy?

Verejná inšpirácia pre kandidátov na prezidenta.

Na začiatok by som doporučoval si pozrieť toto video  - http://www.extra.cz/tohle-video-se-zacina-sirit-celym-slovenskem-vyzva-k-revoluci-a-zabijeni-politiku . Nikto by pred ním nemal zatvárať oči, pretože je založené na reálnych skutočnostiach. Problematické je však preto lebo je smerované proti následku a nie jej príčine. Smeruje proti politikom – žoldnierom systému a nie proti systému ktorý ich ovláda, motivuje a platí.

Novoročné prianie

Rád by som poprial do Nového roku všetkým ľuďom a to nezávisle od rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu, miesta bývania, vzdelania, alebo iného postavenia, zrodenie novej autentickej ľavice , ktorá by im zabezpečila sociálne istoty, ktoré u nás boli samozrejmosťou už pred polstoročím.

Autentická ľavica dnes neexistuje, existujú len jej atrapy 2.

Za prvý blog na túto tému som dostal 1 bod. Samozrejme som sa zamyslel nad tým či som neprestrelil a tu je výsledok mojej seba-analýzy.

Prevažnú časť svojho života som žil v spoločnosti kde:

  1. Každý práceschopný občan mal zamestnanie a nepotreboval sociálne dávky

Stránky

Andrej Sablič

– narodil sa 22. 11. 1940 v Michalovciach
– absolvoval SVŠT – stavebnú fakultu v Bratislave (1964) a Akadémiu spoločenských vied
pri ÚV-KSSZ v Moskve (1979)
– život pozoroval v rôznych politických, verejných a profesionálnych (stavebníctvo) funkciách; po
roku 1991 si zvolil ako pozorovacie stanovište spoločnosti poskytovanie ekonomických služieb
podnikateľským subjektom, čomu ostal doposiaľ verný, i keď si už v prevažnej miere užíva
dôchodok
– v roku 1991 akademickým pracoviskám rozposlal návrh na zmenu základu peňažnej meny, keď
navrhol namiesto zlata a majetkov za základ peňažnej meny zobrať človeka; dôvody a techniku
realizácie tohto návrhu rozpracoval v knihe Lúpež storočia a neoekonómia s podtitulom „Kto Vás
okradol o prácu a milióny!“ (vydavateľstvo Eko-konzult, 2003)
– v celej rade článkov, z ktorých prevážna časť bola zverejnená v denníku Britské listy a na stránke
Strany demokratického socializmu, analyzuje vývoj ľudskej spoločnosti od rodového zriadenia po
dnešok, pričom v mnohých prípadoch odmieta aj Marxove názory vrátane Kapitálu, ale zároveň ho
uznáva ako svojho najlepšieho predchodcu a učiteľa.