Reklama

Blog Jaroslav Giláni

Celkový počet zobrazení titulu: 4867 | Týždenné zobrazenia: | Dnešné zobrazenia: 3

Patálie s oslavami sviatkov (našich)

Národy a štáty majú svoje významné dni, ktoré slávia ako začiatok svojich národných dejín, svojej existencie, alebo oslavujú iné historicky významné udalosti a podľa toho sa k nim aj správajú, ctia, vyzdvihujú ich význam, alebo len tak odpočívajú, pretože sú to voľné dni.

Ústavný súd neberie ohľad na opozíciu...

Keďže Ústava SR je dostupná verejnosti, možnosť si ju i s mnohými doplnkami čítať a konfrontovať s rôznymi výkladmi jej aktuálnej časti. Tak som sa zahĺbil do Hlavy VII, ktorá pojednáva o súdnej moci od článku 124 až po článok 134. A to preto, že prof. Mazák sa vo svojom názore (Podľa a v medziach Ústavy) zaoberá hypotetickými otázkami vzťahu pléna a senátov Ústavného súdu.

Keby to bol len vtip

Traduje sa, že traja kvalifikovaní právnici budú mať iste štyri rozdielne právne názory, opierajúce sa o právnu analýzu.

Nadštandardné až vrúcne vzťahy

Vrúcnosť objatia poľského prezidenta B. Komorowského s našim A. Kiskom na zasneženom svahu za Skalitým iste nezaostalo za podobným a vrúcnym objatím L. I. Brežneva s našim G. Husákom. Zatiaľ bez bozkov.

Indikatívne fakty o pohnutej minulosti i prítomnosti suseda

Návšteva maďarského predsedu vlády V. Orbána vo Warszawe bola v novinách napriek zdvorilému chladu zo strany poľskej premiérky E. Kopaczovej spestrená dávnou pesničkou: Polak i Wenger dva bratňaki i do szabli i do szklanki. Spievať si ju mohli v časoch, keď Poľsko susedilo s Maďarskom – Uhrami a nebolo to  historicky tak dávno. Ani spomienky sládka bývalého pivovaru v Michalovciach o tom, že na stanici, kde rýchlik z Pešti do Lemberku zastavoval každý večer, ládovali ich fľašky piva v debničkách s ľadom.

V akom svete to žijeme?

Každý deň prináša množstvo vážnych a zaujímavých príbehov, ktoré vďaka rýchlym, až bleskovým komunikačným prostriedkom sa dostávajú sa do našich domácností bezprostredne potom, čo sa stali.

Okrem tých, čo nám denne nám pripomínajú dôsledky mocenských konfliktov v rôznych častiach sveta, ktoré sa pokúšajú riešiť rôznymi formami emisári proti sebe stojacich strán, bývajú aj príbehy a udalosti vážne, ktoré vyvolávajú i úsmev či zamyslenie.

Rokovania v Moskve

To, že sa do Moskvy vybrali predstavitelia dvoch najvýznamnejších štátov EÚ, A. Merkelová a F. Hollande, aby s V.Putinom prerokovali svoj plán na ukončenie krízy vo východnej časti Ukrajiny, svedčí o tom, že kríza a vojna už ohrozuje Európu i celý svet. Vedieť nemôžeme len to, či do Moskvy vycestovali ako emisári B. Obamu, alebo z vlastnej usilovnosti a zodpovednosti. V každom prípade ich cestu treba prijímaťako akt historickej zodpovednosti a pamäť na 2.svetovú vojnu, ktorá poznačila nadlho Európu i jej národy, Nemecko i Francúzsko zvlášť.

Výročie, ako dôvod k jeho hanobeniu

To, ako sú prezentované detaily vojnových udalostí, môže byť z pohľadu dnešných ľudí, poslucháčov, divákov i čitateľov strašné a do výročia konca vojny v máji 2015 bude ich početnosť i "objavnosť" narastať.

To nebol len bonmot, ale vízia

Prezident ČR p. M. Zeman je známy svojimi bonmotmi, ktoré vyslovuje vždy vtedy, keď je k tomu príležitosť. Jedna sa naskytla pri stretnutí prezidentov skupiny krajín V4 v Bratislave, keď na adresu prizvaného prezidenta Ukrajiny p. P. Porošenka po odmlke na zamyslenie povedal „Keby som bol občanom Ukrajiny, bol by som volil stranu Blok,“ a pokračoval, “to preto, že táto strana a jej predstaviteľ sú za pokojné a diplomatické riešenie sporu s Ruskom“.

Zemný plyn ako chemická surovina


Aktuálna otázka, či krajiny EÚ potrebujú ruský zemný plyn, vzbudila pozornosť čitateľov blogu Pravdy, no rôzne. Niektorí srdito skončili pri tepelnom obsahu zemného plynu a jeho mediálne najznámejšom využívaní, ako je nehospodárny zdroj tepla v širokom rozsahu aplikácií, ktoré sa podľa názorov čitateľov blogu dajú nahradiť izoláciami, slnečnými kolektormi, návratom k tuhým palivám a hlavne neplatiť Rusom. Aj preto sa suma jednostranných pohľadov na zemný plyn dá označiť – samá voda.

Stránky

Jaroslav Giláni

Autor zatiaľ neuviedol o sebe bližšie informácie.