Reklama
Reklama

Obsah autora

Veršami Pavla Koyša si pripomíname básnikove nedožité 85. narodeniny. Pavel Koyš, básnik, politik a kultúrny činiteľ  sa narodil 8. januára 1932 v Ladcoch, zomrel 22. júla 1993 v Bratislave. Básne sú zo zbierky Pieseň piesní žena, ktorú v roku 2006 vydala Margaréta Koyšová.


Takú lásku čakaj


Takú lásku čakaj, ktorá príde
nečakane, kruto, ktorá...