Reklama

Obsah autora

Nedávno som si v jednom časopise všimla článok s takýmto názvom. Nešlo v ňom o adopciu dieťaťa, psa, stromu či dokonca kravy. To všetko si v súčasnosti  môžeme adoptovať. Tentoraz ide o človeka, ktorého nikto nechce. Sociálne vylúčeného, pri ktorom máme pocit, že sa scvrkol na tieň. Na niečo bezvýznamné, okolo ktorého sa prechádza naša nevšímavosť. Náhliaceho sa ku...

Viera Benková (1939), dolnozemská spisovateľka, vyštudovala slavistiku na Belehradskej univerzite. Pracovala v slovenských periodikách a v slovenskej redakcii rozhlasu v Novom Sade. Píše poéziu, prózu, venuje sa detskej tvorbe, publicistike a je zostavovateľkou antológií (spolu s Etelou Farkašovou) poézie, prózy, esejí, dvojrozhovorov a ...

Prítomná na dosah


V dosahu mesta
odprevádzaná záhradami
s opadaným ovocím
vyrastám z náhod
z mäsožravých rastlín
ohmataná svetelnými prstami
cez dážď a kamene
zachytávam slová
v priestore, v dychu
v objímaní...


Cestovanie


V rozbehnutom vlaku
predstavujem si dlhú cestu
mám dosť miesta
...

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ a vysokoškolský pedagóg, sa orientuje okrem vedeckovýskumnej problematiky v oblasti didaktiky slovenského jazyka a literatúry i na literárne tradície, na literárno-regionálnu problematiku a osobnosti rodného Novohradu a Banskej Bystrice, pretože si uvedomuje, že človek je súčasťou historického času,...
Otázky
 

Odkiaľ sa vzali škvrny
v dobrých úmysloch?
Zväčšujúci sa odstup
medzi tým čo smiem
a nesmiem?

Túžby s rozdriapanou tvárou
sedia
na prevrátených stoličkách

Schody sa potácajú
hracie skrinky zostali
v zelenom poli
rieka narieka
za šumom vody
pod jazykom stád.


Otvorená pominuteľnosti...