Reklama

Obsah autora

Viera Benková (1939), dolnozemská spisovateľka, vyštudovala slavistiku na Belehradskej univerzite. Pracovala v slovenských periodikách a v slovenskej redakcii rozhlasu v Novom Sade. Píše poéziu, prózu, venuje sa detskej tvorbe, publicistike a je zostavovateľkou antológií (spolu s Etelou Farkašovou) poézie, prózy, esejí, dvojrozhovorov a ...

Prítomná na dosah


V dosahu mesta
odprevádzaná záhradami
s opadaným ovocím
vyrastám z náhod
z mäsožravých rastlín
ohmataná svetelnými prstami
cez dážď a kamene
zachytávam slová
v priestore, v dychu
v objímaní...


Cestovanie


V rozbehnutom vlaku
predstavujem si dlhú cestu
mám dosť miesta
...

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ a vysokoškolský pedagóg, sa orientuje okrem vedeckovýskumnej problematiky v oblasti didaktiky slovenského jazyka a literatúry i na literárne tradície, na literárno-regionálnu problematiku a osobnosti rodného Novohradu a Banskej Bystrice, pretože si uvedomuje, že človek je súčasťou historického času,...
Otázky
 

Odkiaľ sa vzali škvrny
v dobrých úmysloch?
Zväčšujúci sa odstup
medzi tým čo smiem
a nesmiem?

Túžby s rozdriapanou tvárou
sedia
na prevrátených stoličkách

Schody sa potácajú
hracie skrinky zostali
v zelenom poli
rieka narieka
za šumom vody
pod jazykom stád.


Otvorená pominuteľnosti...