Reklama

Obsah autora

Rozhovor s jubilantom Viktorom Timurom, ktorý je aj členom Klubu Nového slova, vyšiel v Literárnom týždenníku 13 – 14/2018.

 

PhDr. Viktor Timura, CSc. (* 14. 4. 1938 Gregorovce),
vyštudoval filozofiu a kulturológiu v Prahe a Bratislave.
Venuje sa filozofii dejín, ktorej základom je syntéza
interdisciplinárnych poznatkov a východiskom antropológia...


Zo sviečok potichu
plamienky vzlietajú.
Práve ako včely
na našich tvárach postoja.
To je tá chvíľa na seba pozrieť,
ponúknuť úsmev,
vľúdnosť a lásku,
ihličie pokoja.

Je ticho. Najtichšie ticho,
až počuť zrenie
múdrych  jabĺk
v zátiší na skrini.
A to je ten čas pristúpiť k sebe
a vianočnou piesňou
dotknúť sa blížneho...