Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

Obsah autora

Všetci osvietení komentátori sa zhodujú na tom, že pondelkový míting Putin – Trump v Helsinkách nepriniesol nijaký posun. Charakteristické je Trumpovo zhrnutie rokovaní po ich skončení: Trump znovu potvrdil svoje obvinenia o ruskom zasahovaní do volieb v USA roku 2016. (Tak znie aj titulok v TIME zo 17. júla.) A k tomu pripojený citát amerického prezidenta: „Hoci ruské činy nemali žiaden...

Londýnsky The Economist píše: „Keď Donald Trump 22. marca vyhlásil, že plánuje uložiť 25 % cla na 50 miliárd dolárov ročne z dovozu Číny do USA, vyhliadka na obchodnú vojnu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami krátko vystrašila akciové trhy. Šanghajský kompozitný index v Číne, zahŕňajúci podiely mnohých spoločností, ktoré by mohli byť poškodené týmto odvodom, klesol o 3 %. V Amerike...Jazyk/terminologie moderní deontologie vychází z názvosloví klasické etiky a raně středověké morálky, přičemž tuto historickou terminologickou bázi rozšiřuje a uvádí ji do nových interpretačních kontextů, také, ne-li zejména, ve vztahu k aktuální legislativě a právnímu povědomí průmyslově-podnikatelské současnosti autora deontologického konceptu Jeremy Benthama (1748-1832). Dnes...Velký francouzský filosof Herni Bergson (1859-1941) pěstoval ve vztahu k ontologii, a hlavně k etice, dvě klíčové kategorie: „le moi superficiel“ (Jáství povrchové/povrchní) a „le moi profond“ (Jáství hluboce lidské). První tvoří sféra subjektivních, často klamných pocitů, dojmů či iracionálních sympatií/antipatií. Druhou je oblast vědomí, rozumu a střízlivé logiky. Jáství  (...

Základná skutočnosť, píše Sigmund Freud: „u jednotlivca v mase dochádza pod jej vplyvom často k hlbokej premene duševnej činnosti. Jeho afektivita je mimoriadne vystupňovaná, jeho intelektuálny výkon zreteľne obmedzený, pričom oba procesy zjavne smerujú k prispôsobeniu sa iným indivíduám tvoriacim masu [tu má Freud na mysli iracionálne, násilne konajúci dav – P. V,]; je to výsledok, ktorý...

V decembri 1989, keď abdikoval prezident ČSSR Dr. Gustáv Husák a na jeho miesto kooptovali Václava Havla, vyšiel Newsweek s bombastickým titulkom na obálke: Kráľ Václav znovu na hrade.  Ak si niekto myslí, že to bol titulok náhodný či nevinne hravý, žalostne sa mýli. Všímavému vnímaniu neunikne nasledujúce: Propaganda maskovaná za rôzne dokumenty a rozhovory s českou aristokraciou už...

– K vytvoření neologizmu geosentiment navedla mě mimořádně významná výročí v české kultuře pro měsíc září roku 2017. Především je to vzpomínka na korunovaci Karla IV. – 2. 9. 1347 – v Chrámu Sv. Víta. Pak významná publikace stati T. G. Masaryka The Future Bohemia ve vlivné britské revue The New Europe (č. 15 roku 1917) – česky knižně vyšla v březnu roku 1919 jako Budoucí...

Za dávných časův, jenž byly vycajchnovaný (ach, ten sentiment věčný!) bohatstvím chleba a strdí, v těch dobách někdejších, bylo na ženy hleděno buď jako na kočičky anebo na zmije, na vampy anebo – krávy. Ptal se mě jednou v této souvislosti můj akademický přítel, stejně jako já zaražen světovládným feminismem a bujarým transvestitismem: „A co by se ve věci této tak choulostivé dalo říci o...

Miznú médiá! Je to ako v dákej sci-fi, kde parazitujúce organizmy postupne inkorporujú do jednotlivcov bez ohľadu na kultúru a jazyk, až napokon zostane len veľké NIČ. – Ale preč od sci-fi, apage! Postupné odľudšťovanie prírodného humánneho prostredia a ľudského epiorganizmu/globálnej civilizácie – počnúc skupinami jednotlivcov až po etniká je fakt. Na množstve divných Jankov na svete sa to...

S trochou novoročnej nostalgie si predstavujem Bratislavu môjho detstva, s romantickými zákutiami, ako bolo Podhradie, Vydrica – Garbiarsky dom so starými reklamami na murovanom plote, vlastne už na rozpadnutie. Aj táto fotografia mala byť argumentom, že sa nič robiť nedá, len zrúcať a zrúcať. Ale čo ak by sme začali vnímať čas nie ako priamku, ale ako zaoblený okruhliak z divokého potoka s ...

„Jakmile se vyčistěj silnice, sednu na cyklón a jsem v tahu,“ napsal kdysi neopakovatelně Josef Škvorecký. Cyklón, pro nezasvěcené, je kolo, bicykl, rádl, kostitřas. ––– Ale ne vždy je to tak jednoduché: Vrstvení civilizačních materiálních prvků a kulturních artefaktů na povrchu zemském je podstatou humanizace životního prostředí – až po krajnost jeho poškozování a ničení. Málo se však mluví...

Joyceův Ulysses začíná zdánlivě triviální expozicí: „Tur Mulligan se vynořil ze schodů.“ Pak Tur zjišťuje, že na misce s holením má „služčino puklé zrcátko“ – in medias res – první příznak automatického psaní v duchu freudovského proudu podvědomí. Avšak jako na Héfaistově štítu u Homéra je ukováno monumentální panorama dějin...

Madáma Hillary zase jednou zaperlila. Prý Putin – nechala se slyšet na stránkách New York Times – má vůči ní „osobní pifku“ [doslova: personal beef], což ho vede k obludně bezohlednému chování: Podle Clintonové totiž osobně řídil hackerské útoky proti jejímu týmu ve volbách, čímž „cíleně podkopává naši demokracii“ (konec citátu). Odkud tento poznatek, paní milá, má, to zašila do matrace. A...

Mater verborum, prastarý epos našich indoeurópskych prapredkov Skandha Purāna [Podoby pradávnych dôb] nesie takýto príbeh: Brahma (Prapodstata) rozhodol sa byť viac než Višnu (Veľký zľutovateľ). I povstal medzi nimi zápas veliký, ktorý bol by svetu záhubu priniesol, nebyť Žíva, ktorý ako máhadéva [= najmohutnejší, najnamáhaný aspekt vesmíru – reabsorbent dobrého, stelesnenie vedomia/mysle]...

Immanuel Kant v etike striktne rozlišuje medzi asertorickým a apodiktickým úsudkom. Prvým sa tvrdí alebo odmieta existencia niečoho/čohokoľvek bez dôkazu. Druhý musí byť v potvrdzovaní či odmietaní spoľahlivo overený, teda exaktný. Oba sú ľudské, oba sú prirodzené. Ako v jednom z televíznych rozhovorov povedal český spisovateľ Michal Vievegh: „Nevěřím v Boha. Ale chybí...„Mozog je aparát, ktorým si myslíme, že myslíme.“ – Ambrose Bierce
„Všimol som si, že keď v kozube horí oheň,
moje deti sa nedožadujú televízneho vysielania.“ – Umberto Eco

Platón (428–348 p. n. l.) v Protagorovi podáva takýto výklad, ba vlastne opravu dávneho mýtu: „Bol kedysi čas, že bohovia boli, lež smrteľných rodov nebolo. […] Keď ich potom bohovia chceli...

Logogram je písomný znak, ktorý označuje celé slovo, vetu, frázu, opis objektu s celou charakteristikou. Napr. najstaršie krétske písmo, tzv. Lineár A, bolo logogramatické – vyvíjalo sa až neskôr v písmo slabičné (neskôr stratené a až v 19. storočí Arthurom Evansom objavené mykénske Lineár B). Ale logogramatická je, ako vieme aj dnešná japončina a čínština. Takže kombinácia rovnakých znakov z...


Rostislav Jurjevič Pančenko  (1985 – 2015)

Z ruskej zeme stúpa hmla. Vlak, vlak, takyty-tak, takyty-tak. Na výhybke škrípe a zavýja ako meluzína. Hmla šírej stepi, nízko, nízko pod oblokom vagóna, bludno, závojčivo, ako rozprávková Marusia so zahalenou tvárou, cudne skrýva svoje tajné mená: Rodincy, Podózerje, Černuška rěká, Kósolápovo, Ňikulinka rěká…  Opar sa plazí pri...


Zaujal ma spôsob, akým ľavicovo sa tváriaci ideológ neokonzervativizmu Slavoj Žižek dlhodobo kritizuje atribúty etnicity civilizácie, pritom neponúka nijaké alternatívy. Aby som obhájil svoj kritický odstup od autora (pre mnohých zaiste neprijateľný), ale vari aj  termín dlhodobo (v kontexte tejto úvahy pomerne dôležitý), pozrel som sa bližšie na Žižekov starý materiál – na článok...


Uvažujem nad záhadnou zahnednutou pohľadnicou z 19. storočia. Klaun nad citátom zo Senecu: Je chyba veriť všetkému, však chyba tiež – neveriť ničomu! V pozadí postmoderne popraskaná omietka. Je pravá? Je to kulisa? Tak ako kostým klauna?… Čo je za ňou? Čo je za ním? – Zaujímavý je postoj klauna. Pravá noha en pointe. Je to Ona či On? Podľa mňa, nemotorný chlap. Ale asi profesionál. Do...


Čo sa dnes vôkol nás deje, nie je nič iné, len  neľútostný boj o holý ľudský intelekt. Všetci sme jeho účastníkmi. Boj o holý ľudský intelekt, to nie je básnická alúzia, ale otázka prežitia. Ak neuspejeme, to druhé, holý ľudský život – zdanlivo prvoradý – stratí zmysel. In dis est, povzdychli si obvykle v takých dobách prostí antickí Rimania – len v moci bohov to všetko je. Všetko je...


Najbežnejšou, veľmi rozšírenou a laickým okom zreteľne pozorovateľnou formou psychiatrickej diagnózy, nazývanej traumatofília, je sebapoškodzovanie osoby nikotínom, alkoholom alebo trucovito nástojčivou, nikdy nekončiacou prácou workoholika – až po kolaps organizmu. Zažil som aj človeka pokojného a rozvážneho, ktorý si kúpil rotopéd, akože na zvýšenie kondície, aby si na ňom ani nie po...
„Všetci sme v hnusnom svete grobiani. Tak dobrými byť! Lež, čosi nám v tom bráni… Pomery v dnešnom dianí!“ posmieva sa Bertold Brecht v Žobráckej opere oportunizmu masy. To nie my, to pomery a okolnosti, to Oni! Večný mýtus nedotknuteľného hore – a smiešneho dole. Utiekanie sa k Lomidrevovi. Čakanie na Lomidreva – veď dovtedy, než dorazí, dáko prežijeme… Uf! K tomu kritika...Anatole France v Záhrade Epikurovej so známym svojím sarkazmom píše: „Pamätajme, metafyzik má pre vytvorenie systému sveta len zdokonalený vresk opice či psa. Čo nazýva hlbokým skúmaním a transcendentnou metódou, nie je nič iné, len vzájomné priraďovanie zvukov, kúsok po kúsku, v ľubovoľnom poradí za sebou, presne tých zvukov, ktoré kedysi v pralesoch vyjadrovali hlad, strach a ... „Každá interakcia s minulosťou zahrnuje zmenu. Transformujeme a prekladáme historické obrazy, predstavy a diela, ich materiálne prvky, súvislosti a významy, do podôb, ktoré môžeme  pochopiť a užívať v našej dobe. Navzdory tomu niektoré preklady sú pri transformácii výraznejšie radikálne než ostatné,“ konštatuje David Lowenthal v diele Minulosť je cudzia krajina (The Past is...

Stránky