Reklama

Obsah autora

Pred pár dňami som počas prechádzky po modernom miliónovom hlavnom meste, kde nehľadiac na klauzulu, že ide o sekulárny štát (aspoň tak je to uvedené v ich Ústave...), stavajú mešity za štátne peniaze a imanizácia, spolu s plazivou derusifikáciou (teda deslovanizáciou) pokračuje neuveriteľným tempom, navštívil miestny hlavný pravoslávny chrám. (Slovensko – ako slovanský...

Je zjavné, že otázka usporiadania a stability postsovietskeho priestoru je dnes aktuálnejšia a zložitejšia, než tomu bolo v postrozpadovej eufórii v roku 1991. Raz darmo, pravidlá geopolitiky nepustia, a to ani  v prípade sublimácie Sovietskeho zväzu!

Pred pár dňami minister zahraničných vecí Ruskej federácie informoval o tom, čo pre istotu...

Pred pár okamžikmi mi na pracovnom stole, presne v deň stého výročia jednej z revolúcií v Rusku, „pristal“ najnovší produkt z dielne profesora PhDr. Oskara Krejčího, CSc., objemný knižný text (534 strán) s názvom: Geopolitika Ruska. Kniha vonia tlačiarenskou čerňou, knihárskym lepidlom a pri jej listovaní strany šuštia krištáľovo čistým zvukom. Ostatná práca O. Krejčího...

V ostatnom čase profesor Oskar Krejčí publikoval na stránkach Slova niekoľko prípravných textov, ktoré budú zjavne súčasťou jeho budúcej knihy o geopolitike. Tentoraz o geopolitike Rusi, Ruskej impérie, Sovietskeho Ruska, Sovietskeho zväzu a nakoniec (zatiaľ) Ruskej federácie.

V časoch, keď v krajine, ktorá sa hrdí, že má slovanský základ,...

Dňa 1. januára 2015 vstúpila do platnosti Zmluva o Eurázijskej ekonomickej únii , ktorú 29. mája 2014 podpísali v Astane prezidenti Bieloruska, Kazachstanu a Ruskej federácie (plné znenie pozri: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/).

Zrodil sa tak nový integračný, ekonomický a geopolitický fenomén (!): Eurázijská ekonomická...

Boris Zala: Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku, Kalligram Bratislava, 2013, 326 strán

Mnohí z čitateľov s klasickým vzdelaním si určite spomenú na myšlienku Konfucia, že všetko sa začína ideou a až potom je na rade konanie, ktorého opakovanie vedie k formovaniu charakteru, ktorý ovplyvňuje osud.

...

Politické elity v Strednej Ázii považujú radikálny islam za rozhodujúcu hrozbu, ktorá môže zmeniť politickú konfiguráciu v jednotlivých krajinách, ba čo viac, islamistov obviňujú z pokusov oslabiť a zlikvidovať svetskú moc a deklarovanú náboženskú slobodu.

Pozornosť, ktorú venujú jednotlivé krajiny tejto téme, teda možnej destabilizácii...

Na fotografiách - príbeh Aralského mora.
Foto: images.yandex.kz

Po zániku Sovietskeho zväzu sa zdalo, že hlavným momentom, ktorý bude určovať geopolitiku v Strednej Ázii, bude súboj o náleziská ropy a plynu v regióne. Prakticky dvadsať rokov to tak bolo (a ešte aj je), lenže dnes sa tento geopolitický súboj presúva k inému médiu - k vode...

V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom...   G. Orwell

Súčasný islam, a to nielen v Strednej Ázii, žije v schizme. Nejde len o základnú deliacu čiaru medzi sunnitmi a šiítmi a ich názore na dedičstvo po prorokovi Mohamedovi, rozdielnosti v ideologických postulátoch jednotlivých krajín, ale aj o ich rozdielny politicko-ekonomický...

Uzbekistan pod vedením svojho prvého a zatiaľ jediného prezidenta Islama Karimova sa v rámci sínusoidy zahraničnopolitickej orientácie momentálne nachádza na proamerickom bode. Znovu opustil Organizáciu kolektívnej bezpečnosti (ODKB), čím sa vytvoril priestor k možnému návratu US vojsk na jeho územie, aj keď je dobré si spomenúť, pod akým tlakom a na základe akých argumentov US vojaci (a treba...

Je dvadsať rokov dostatočný čas na objektívne hodnotenie hlavnej udalosti – sublimácie Sovietskeho zväzu? Mohol augustový pokus konzervatívnej časti straníckeho aparátu odvrátiť decembrové finále? Bola „perestrojka“ smrteľným vírusom, ktorý zlikvidoval sovietsky štát? Bola to geopolitická katastrofa, alebo obmäkčenie života na pätine svetového územia? Čo tomuto...

Nasledujúce slová vyriekol prvý tajomník Komunistickej strany Kazachstanu a člen Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nursultan Nazarbajev: „...politici nesmú byť desaťročia vo funkciách, to je cesta smerujúca k autoritarizmu. Len slobodná a demokratická spoločnosť bude garantom nášho stabilného a šťastného života v blízkej budúcnosti...“...

Trom „revolúciám“ v Tunise, Egypte a Líbyi sa niektorí analytici úporne snažia dať prívlastok, naznačujúc že ide o podobný proces ako v Gruzínsku (2003, revolúcia ruží), Ukrajina (2004, oranžová), alebo Kirgizsku (2005, tulipánová). Pri tejto logike by sme mohli rok 1789 v Paríži označiť za trikolórovú revolúciu, alebo november 1917 za výstrelovú, najmä ak už...

V Petrohrade 31. augusta 1907 podpísali dokument medzi ruským a britským impériom, ktorým sa formálne potvrdilo, že súperenie medzi týmito dvoma veľmocami v Centrálnej Ázii sa zmierňuje. Iné protirečenia, ktoré neskôr vyvrcholili prvou svetovou vojnou, boli v tej chvíli totiž z mocenského pohľadu silnejšie.

V marci pred 125 rokmi sa rozhorel...

November 1989 predstavuje historický zlom a oficiálny začiatok zmien v politickom a spoločenskom vývoji Slovenska v rámci československého štátu. Udalosti z konca roku 1989 boli impulzom ku kvalitatívne novému správaniu vtedajších elít – k dialógu medzi starou a nastupujúcou mocou, ktorý prebiehal až do parlamentných volieb v roku 1990. Proces prechodu od dovtedajšieho...

Koncepcia národnej bezpečnosti Ruskej federácie schválená 17. 12. 1997 a modernizovaná 10. 1. 2000 už neplatí. Prezident Dmitrij Medvedev podpísal 12. 5. 2009 výnos č. 537, ktorým vstúpil do platnosti nový dokument – Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020 (www.scrf.com.ru/documents/99.html). Na základe zadania Vladimíra Putina, ale podľa strihu D....

Dmitrij Alexejevič Miljutin narodený v roku 1816 v Moskve patril do galérie politikov pre Rusko „zlatého“ 19. storočia. Ako minister vojenstva mal v sedemdesiatych rokoch 19. storočia veľký vplyv na formovanie zahraničnej politiky cárskeho impéria. Navyše sa jeho osoba vždy akosi prirodzene spájala s Ruskom a Strednou Áziou.

D. A. Miljutin získal vzdelanie v...

Budovu Sanktpeterburskej štátnej univerzity v Sankt Peterburgu postavili na základe výnosu Petra I. Na stenách známej hlavnej, skoro štyristometrovej chodby s benátskymi oknami visí 48 portrétov jej rektorov a vedeckých osobností, ktoré počas viac ako 300-ročnej histórie mesta na Neve preslávili ruskú vedu. Symbolicky, ale aj reálne, je na prvom mieste portrét Michala...

Roky 1856 - 1878 mali v dejinách Ruska osudový význam a samozrejme aj v jeho zahraničnej politike. Porážka v Krymskej vojne a Parížsky mier z roku 1856, ktorý mocensky prerozdelil európsky kontingent, boli hlavným impulzom revitalizácie jeho zahraničnej politiky smerom k zaisteniu vnútorných zmien. Nové zahraničnopolitické myslenie vyšpecifikovalo okrem zahraničnopolitických...

Žirinovského, na moskovské pomery už dlhodobá prítomnosť na ruskej politickej scéne, je zrejme aj jedným zo signálov, že ruské masy sú predsa ochotné prijať za svojho Spasiteľa kohokoľvek... Často sa však ukazuje, že len slepý inštinkt nemusí zvrátiť históriu. Hovorí hlasom ľudu, ale čo bude potom? On sám ide ďalej, keď neustále vyhlasuje: "Je nevyhnutné vytvoriť Zväz...

Ruský cár Alexander I. (nar. 12. (23.) 12.1771 v Sankt Peterburgu) bol záhadná osobnosť. Časť jeho súpútnikov ho vnímala ako veľkého stratéga vidiaceho „za roh“, časť ako vládcu, ktorý nerozmýšľa o budúcnosti. Bol chladný pragmatik alebo muž patriaci do rúk psychiatrov? V dobovej literatúre sa Alexander I. veľmi často prirovnáva k Sfinge, ktorú do smrti nikto nerozlúštil....

Koncom osemdesiatych rokov, v čase keď doznievali posledné akordy perestrojky, korektní sovietológovia upozorňovali: Stredná Ázia sa bude na prelome tisícročia zmietať v rôznych krízach. Akých? Náboženských, demografických, ekologických, vodných... Na čo však z pochopiteľných dôvodov neupozorňovali, bola jej budúca energetická príťažlivosť, teda príťažlivosť troch rozhodujúcich...

Peter Juza, diplomat, päť rokov šéf misie SR v Taškente Svetozár Krno, politológ, cestovateľ Beseda v Klube Nového slova sa naposledy zamerala na región, ktorý nám je geograficky dosť vzdialený, ale napriek tomu sa v poslednom čase pomerne často objavuje v spravodajstve aj slovenských médií. Svedčí to o tom, že v globálnom meradle vzrastá jeho význam, a to predovšetkým v...

Kto sedí v Kremli, ten vládne Rusku. Kto vládne Rusku, ten cez plyn a ropu vládne... Medzi ruskými expertmi sa formuje väčšinový názor na možnosť, že V. Putin by ešte raz kandidoval na post prezidenta, napriek tomu, že Ústava RF predpokladá len dve volebné obdobia. Zástancovia tohto názoru tvrdia: „Je lepšie raz porušiť ústavu, než ju potom neustále ignorovať...“ Samozrejme,...

Stránky