Reklama

Obsah autora

„Máme dva typy politikov: insiderov (zasvätencov) a outsiderov (nezasvätencov). Insideri sú tí, čo prijímajú zásadné rozhodnutia a riadia sa nepísaným pravidlom: nikdy nevystupuj proti iným insiderom a nikdy neprezraď outsiderom, čo insideri hovoria alebo konajú. Za to ťa čaká odmena v podobe ,tajných´ či dôverných informácií a šanca, hoci nezaručená, ovplyvňovať mocných...

Pavol Dinka: Skalické búdy. Príbehy o vinohradníkoch a víne.
Vydavateľsto Spolku slovenských spisovateľov, 2015, 565 strán.

Pavol Dinka získal za knihu Skalické búdy Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za najkvalitnejšie dielo literatúry faktu za rok 2015.


Graficky mimoriadne vybavená publikácia, o čo sa zaslúžil Ateliér EDO s r.o. Eduarda Timka zo Skalice dostala ...

Cenzúra u nás vraj neexistuje, aspoň podľa ústavy a ďalších zákonov. Je to ozaj tak? Ani v minulom režime oficiálne nejestvovala, a predsa nás kruto gniavila. Čo a ako sa zmenilo? Nie až tak veľa, pretože hľadanie pravdy vo všeobecnosti bolí, a priznajme si, zavše sa spája aj so strachom o holú existenciu – pretože do hry vstupuje ideológia, boj o moc; hľadanie pravdy je...

Valerij Georgijevič Popov pôsobí sviežo, vyrovnane, na tvári nemiznúci šibalský úsmev, nikto by nehádal, že v decembri tohto roka oslávi okrúhlu sedemdesiatpäťku. Niečo som už o ňom vedel, čo-to som čítal, niektoré jeho knižky sa mi dostali do rúk, úchytkom som ich prelistoval, urobil si zopár poznámok. Rodná Kazaň, rovinaté Povolžie mu poskytlo detské univerzity,...

Súčasný svet sa ocitol, povedané slovami kanadského politického vedca Arthura Krokera, na pomedzí posthumánnej budúcnosti, čiže končí sa éra postmoderny, začína sa posthumánna spoločnosť. Digitálne technológie ohrozujú ciele národnej bezpečnosti, vedú k ekonomickým reštrikciám, k nadvláde korporátnych spoločností v oblasti sociálnej komunikácie. Na druhej strane v ...

Mgr. Michael Hauser, PhD. (1972) pôsobí vo Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky a na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2001 usporadúva semináre o kapitalizme, tie neskôr utvorili základ občianskeho združenia Socialistický kruh, ktorý sa zaoberá ľavicovým myslením a jeho popularizáciou. V roku 2007 stál pri zrode iniciatívy Sme občania!. Ústrednou témou...

Doc. Ilona Švihlíková, PhD. (1977) prednášala ekonómiu na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, kde viedla katedru politológie a spoločenských vied. Momentálne sa venuje vedeckej práci. Je spoluautorkou kníh Energetická bezpečnosť – geopolitické súvislosti (2008), Energetická bezpečnosť: reakcia na krízu (2009). S veľkým ohlasom sa stretla jej publikácia Globalizácia a kríza...
Floskula o médiách ako o strážnych psoch demokracie už dávno neplatí. Vlastne... aj keby ju chceli strážiť –, bolo by čo? Spoločnosť si čoraz viac prispôsobuje demokraciu svojim vlastným potrebám, šije si ju na vlastnú mieru bez ohľadu na požiadavky ľudí, jednoznačne dominuje abstraktný záujem najmocnejšieho „jedného percenta“ (vonkoncom nie politikov...Neuralgickým bodom našich elektronických médií je nízka kvalita spravodajstva a publicistiky, ich nezriedkavá jednostranosť, neobjektívnosť, nevyváženosť, nepresnosť faktov, zavádzanie, neoverené a hrubé zasahovanie do súkromia a cti človeka. Príčiny spočívajú predovšetkým v dramatickom náraste protirečení medzi požiadavkami recipientov a honbou za ziskom....

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968) je známy český politický filozof, rozhľadený sociálny vedec európskeho formátu. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zameriava sa na sociálnu a politickú filozofiu, politologickú a sociologickú teóriu a, ako to už prezrádza jeho funkcia, na...

Pri sledovaní programov našich komerčných televízií, zavše aj verejnoprávnej (rovnako i zahraničných), si nevdojak spomeniem na knihu francúzskeho filozofa a filmového dokumentaristu Guya Deborda Spoločnosť spektáklu, ktorá v čase svojho vydania roku 1967 vyvolala v západoeurópskej verejnosti nemalý rozruch – najmä živým a otvoreným poukázaním na podstatu a problémy...

Súčasní politickí filozofi a sociológovia označujú dnešný spoločenský vývoj za etapu informačnej hojnosti až presýtenosti (V. Bělohradský), tekutej moderny, resp. postmoderny (Zygmunt Bauman), komunikatívnej kompetencie (J. Habermas), ktorá nahráva manipulácii s myslením ľudí a svojím spôsobom pácha objektívne (systémové) ideologické násilie na spoločnosti ako celku,...


Aktuálna kresba Ľubomíra Kotrhu pred dnešným hokejovým zápasom v Soči.

Komerčným  televíziám – TV Markíza a TV JOJ – bolo po vzniku duálneho vysielania na Slovensku sveta žiť (prvá vstúpila na televízny trh v roku 1996 a druhá v roku 2000), prichádzali do uvoľneného mediálneho priestoru, prinášali inovované a divácky atraktívnejšie programy ako...

Niekde som čítal, že násilie, vulgárne vyjadrovanie, agresivita sú ako chytľavá choroba, prenášajú sa z človeka na človeka, usádzajú sa kdesi v hlbinách mozgu, v pokoji rezistujú, vyčkávajú na príhodnú chvíľu. Vírus je to dotieravý, dobiedzavý, najľahšie sa zavŕta do závitov dieťaťa či adolescenta. Len ťažko odhadnúť inkubačný čas, kedy prepukne navonok, kedy zalomcuje...

Búda Jána Konečného, vchod do pivnice.

„Príbehy našej búdy?“ zamyslel sa Ján Konečný. „Spomenúť si len tak spakruky nie je jednoduché. Určite ich bolo nemálo... niečo mi napadne... už to mám. Prvý som neraz počul od otca a druhý som zažil na vlastnej koži.“

 A začal rozprávať: počas prvých ruských náletov na Skalicu...

V ostatných týždňoch vyvolala veľký rozruch v mediálnom svete, a nielen v mediálnom, informácia o ustanovení nového regulačného systému pre tlačové periodiká vo Veľkej Británii. Vyplýva to z Kráľovskej charty, na znení ktorej sa v druhej polovici marca 2013 dohodli predstavitelia troch parlamentných strán – vládnuci konzervatívci a liberálni demokrati i opoziční...

„Predstavte si, že by sa nejaký človek podrobil operácii akéhosi zlomyseľného vedca. Mozog tohto človeka by sa oddelil od tela a umiestnil do nádrže so živinami. Nervové zakončenia by sa pripojili na nejaký supervedecký počítač, ktorý by v danom človeka vytváral ilúziu, že všetko je úplne normálne. Zdalo by sa mu, že vidí ľudí, predmety, oblohu atď., ale v skutočnosti by...