Reklama
Reklama

Archív článkov

Podľa Jána Slotu má v roku 2005 vzniknúť Veľké Maďarsko, pričom do príprav sú zainteresovaní poprední maďarskí politici a zástupcovia SMK. A vraj v tom majú prsty aj James Bond a Káčer Donald.

Počas poslaneckého prieskumu sa zistilo, že Ivanovi Lexovi bude umožnené sprchovať sa každý deň, hoci to zákon ukladá iba raz za tri dni. Myslím si, že ani to...

Neprejde vari ani jeden deň bez toho, aby sa na verejnosť nedostávali informácie o tom, ako sa znižujú zisky, ako sa rozpadajú podniky, ako sa rozrastá rodina nezamestnaných, ako pribúda tých zamestnancov, ktorí niekoľko mesiacov nedostávajú výplaty. Západoeurópan by už pri prvých negatívnych náznakoch poklesu vlastnej životnej úrovne húfne vyrazil demonštrovať do ulíc, aby...

MILAN HANZEL

Narodil sa 21. apríla 1947 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa neskôr venoval aj vedeckej ašpirantúre v odbore trestného práva a kriminalistiky. Po štúdiách pôsobil na vojenskej obvodovej prokuratúre a vojenskom obvodovom súde. V roku 1992 ho poverili funkciou...

Medzinárodné právo nie je právom prirodzeným, ale je normou vzniknutou z potreby svetového spoločenstva regulovať svoje vzťahy. Ako také priamo reflektuje obdobie svojho vzniku a jeho funkčnosť je úzko zviazaná s rozložením síl, ktoré ho kodifikujú, pretože je výrazom ich rozloženia. Na rozdiel od E. Chmelára (SLOVO č. 7/99, s. 9) sa domnievam, že medzinárodný poriadok sa...

Samostatný výstavný projekt, usporiadaný v rámci plánovaného cyklu SNG Umenie a remeslo, prináša stručnú správu o aktuálnom stave a perspektívach dizajnu na Slovensku. Teda v skratke, grafický dizajn u nás včera a dnes, to je - dá sa povedať - motto výstavy rešpektujúcej rôznorodosť a rozmanitosť názorových podôb, prekročení a presahov súčasného grafického dizajnu a jeho...

Desiateho mája 1999 uplynulo 10 rokov od smrti slovenského spisovateľa Dominika Tatarku, jedného z mála, ktorý si zachoval vlastnú tvár do posledného dychu. Jeho cestu životom môžeme azda najpriliehavejšie nazvať Augustínovým pohanstvom. Tak totiž nazval Romano Guardini, jeden z otcov II. vatikánskeho koncilu, životnú cestu sv. Augustína, vyjadrujúc tak jeho hriešnu mladosť,...

Podľa niektorých ruských astrológov krajinu vraj čaká veľmi ťažké obdobie na prelome jari a leta 1999, kedy by sa na politickej scéne mal objaviť nový politický vodca. Podľa kalendára je ten čas už tu. Ľavicová opozícia v Štátnej dume je presvedčená, že všetko sa začne až 7. novembra 1999. Faktom však je, že ekonomická kríza sa v krajine vymkla vládnucej elite z rúk a udrela...

Rumunský dnešok je epochou diplomacie na vysokej úrovni, sľubov a záruk. Aj napriek tomu však pocit frustrácie a akéhosi nedoceňovania zo strany Západu v Rumunoch zostáva. Svetlým momentom sľubujúcim nápravu bol madridský summit Severoatlantickej aliancie z roku 1997, keď spolu so Slovinskom Rumunsko dostalo prísľub o začlenení sa do Aliancie v rámci tzv. druhej vlny. Bolo to...

Jedným z fetišov modernej doby je slobodný obchod, ktorý politický establishment interpretuje ako prostriedok na dosiahnutie všeobecnej prosperity, stability či dokonca globálnej spravodlivosti. Táto myšlienka sa zrodila v USA po roku 1945 a jej účinok možno porovnať vari iba s náboženskou vierou. Viera v slobodný obchod má však aj prozaickejšie dôvody: Spojené štáty vyšli z...

Hoci sa to podľa dosiahnutých výsledkov ani veľmi nechce veriť, ľudstvo sa usiluje o odzbrojenie už celých sto rokov. Pravda, ozajstné pohnútky prvej mierovej konferencie neboli ani zďaleka pacifistické, a preto sa celkom zákonite nemohla skončiť úspechom. Je však trpkou vizitkou našej civilizácie, že prvý skutočný odzbrojovací akt v dejinách ľudstva sa napriek desaťročiam...

Hoci bola Titova Juhoslávia nepochybne najliberálnejšou krajinou, kde bola pri moci komunistická strana, predsa aj tu sa vyskytovali disidenti. Jedným z najznámejších bol Milovan Djilas, pôvodne Titov spolubojovník, ktorý sa nakoniec stal "nepriateľom socializmu". Medzi najvýznamnejšie Djilasove práce patrila kniha Nová trieda.

Stalin sám seba považoval...

Jednou z moderných koncepcií prírody je predpoklad, že pozemská živá príroda je nielen zložitým celkom, ale možno je aj čímsi viac. Autor sa zamýšľa nad filozofickými dôsledkami tejto koncepcie. Fakt, že veriaci neustále hľadajú trvalú udržateľnosť viery v Boha, kladie v súvislosti s vyhrocujúcou sa ekologickou krízou a teóriou Gaie (životodarnej planéty Zeme) otázku vzťahu...

Vari k nikomu nie je čas krutejší ako k politikom, na nikoho sa tak rýchlo nezabúda ako práve na nich. A najrýchlejšie sa zabúda na veľkorysé gestá, hoci práve tie možno tvoria v politike to najdôležitejšie, zakladajú tradície, o ktoré sa možno v budúcnosti oprieť, stanovujú kritériá kvality politického konania. Prichádzajú však voľby, nový parlament, nová vláda, kto by si už...

Na konci šesťdesiatych rokov skupina vedcov z prestížnej americkej univerzity, Massachusettského technologického inštitútu, vypracovala pre Rímsky klub správu o vývoji sveta v nasledujúcich tridsiatich rokoch. Táto správa vyšla v roku 1972 pod titulom Hranice rastu. Hovorilo sa v nej o tom, že v dohľadnej dobe ľudstvo vyčerpá svoje surovinové zdroje. Už názov sám signalizoval...

sprevádza životnú cestu súčasného generálneho prokurátora Slovenskej republiky Milana Hanzela. V detstve mu zrejme nechýbala odvaha, keď túžil nasadnúť do oceľových vtákov a opätovne dokazovať, že technika ovládaná ľudským umom dokáže prekonať zákony zemskej príťažlivosti. Milanovi Hanzelovi sa však detský sen stať sa vojenským pilotom nesplnil. Uniforma mu napriek tomu ostala...

Často počujeme, že v slovenskej spoločnosti sú historicky zakódované tri faktory, ktoré ovplyvňujú naše politické myslenie a konanie: národný, sociálny a náboženský. Každý politik alebo politická strana sú úspešní do takej miery, do akej rešpektujú tieto tri rozmery a vedia ich zvládnuť, nájsť správnu rovnováhu medzi nimi. Zdravé vlastenectvo nemôže byť pre ľavicovú stranu...

Parlament na svojej 14. schôdzi schválil zvýšenie dôchodkov. Tie by mali byť od 1. júla valorizované v priemere o osem percent. Zvýšenie bude vyratúvané kombinovaným spôsobom, čo znamená o 4 percentá mesačnej sumy dôchodku a pevnú sumu podľa jeho druhu. Dôchodcov je v súčasnosti takmer 22 percent populácie, pričom sa zvyšuje nepomer s prírastkom obyveľstva. Tento faktor spolu...

Európa ako katolícky projekt

Najhlbšie priekopy, ktoré oddeľujú štáty Európskej únie od seba, vykopali síce finanční a menoví politici. Európa sa rozpadá, aspoň zatiaľ, na jedenásť štátov, ktoré chcú byť pri Eurozačiatku, a na štyri ostatné, ktoré ešte váhajú a čakajú. Nie je to však pravdepodobne náhoda, že vznikajúci Euroland do značnej miery splýva s niekdajšou mocenskou...

Prvé dejstvo tragikomédie s názvom prezidentské voľby označujú mnohí analytici za korektné. V skutočnosti však bolo nevýrazné. Obsahová zápletka bola nepresvedčivá a výkon hlavných postáv nad očakávania slabý. Rovnako sa nevyznamenal ani režisér celého podujatia a ak k tomu prirátame podpriemerné dekorácie, tvorcovia tohto predstavenia riskujú, že o pokračovanie príbehu už...

Sociálne učenie cirkvi je obsiahnuté v 4 základných encyklikách: Rerum novarum, ktorú vydal pápež Lev XIII ešte v roku 1891, a potom tri encykliky pápeža Jána Pavla II: O ľudskej práci (Laborem exercens), Starosť o sociálne veci (Sollicitudo rei socialis) a Stý rok (Centesimus annus). Sociálna tematika je trvalo rozvíjaná aj v iných pápežských dokumentoch.

...

Roman Polák sa podujal na ambiciózny projekt - koláž z drám Williama Shakespeara pre vznikajúci "nový" umelecký súbor Novej scény. Hoci tento nápad nie je nový, je to myšlienka dráždivá, veľa sľubujúca, zároveň však plná úskalí a zradných lákadiel. Šokspeare má aj reklamný podtitul - Vášnivé a dramatické osudy Shakespearových hrdinov. Škoda len, že sa premenili na nudné a...

V predvečer Dňa Ústavy Poľskej republiky, 29. apríla 1999, sa konala vo varšavskom Dome vojska polskiego, po predchádzajúcich uvedeniach na Slovensku, v Maďarsku a Rusku, vernisáž výstavného súboru Slovensko - V boji za slobodu!

Vernisáže výstavy, ktorá sa koná pod záštitou veľvyslanca SR v Poľsku p. Ondreja Nemčoka, sa osobne zúčastnili nielen...

Od čias napoleonských výbojov je informačná vojna neoddeliteľnou súčasťou stratégie a taktiky boja. Stará múdrosť, že prvou obeťou vojny býva vždy pravda, platí v každom konflikte, ten súčasný (balkánsky) nevynímajúc. Medializované bombardovanie juhoslovanských televíznych vysielačov však rozhodne nie je jediným a dokonca ani najdôležitejším prejavom narastajúcej informačnej...

Boris Abramovič Berezovskij je ako driemajúca sopka. Útlm je vždy len dočasný, a potom nastáva erupcia. Ak sa bližšie pozrieme na jeho triumfálne príchody a škandalózne odchody, zistíme, že periodizácia jeho verejnej aktivity je akosi podozrivo súzvučná s pravidelnými kolapsami moskovskej výkonnej moci. Tentoraz mu ale na otlak stúpil J. Primakov. O tom nemá pochybnosti ani...

Raya Dunayevská, americká filozofka, patrí k autorom, ktorí boli pre slovenskú verejnosť prakticky neznámi, hoci význam jej prác dnes možno porovnávať s prácami Marcuseho alebo Adorna. Podarilo sa jej nájsť nové a zaujímavé riešenia najmä v oblasti dialektickej filozofie. Až v roku 1996 nakladateľstvo IRIS vydalo jej prácu Filozofia a revolúcia s predslovom Egona Bondyho....

Stránky

Autor