Reklama

Archív článkov

"Dnes nik nevyhral a neprehral, nik neustúpil a nezískal. Zvíťazil zdravý rozum hľadania optimálneho riešenia."

(minister práce, sociálnych vecí arodiny P. Magvaši, PRAVDA, 2. júna 1999)

"Treba na rovinu povedať, že kompenzácia dôsledkov ozdravného programu môže byť len čiastočná."

(podpredseda vlády Ivan...

Reaktor A-1 v Jaslovských Bohuniciach sa 25. decembra 1972 stal prvou jadrovou elektrárňou v Československu, ktorá začala dodávať do siete elektrinu. V druhej polovici 70. rokov došlo v elektrárni A-1 k dvom vážnym haváriám. Druhá sa skončila čiastočným roztavením paliva, takže po nej reaktor už nikdy nebol uvedený do prevádzky.

Piateho januára 1976...

Ešte v decembri 1998 upozorňovala Konfederácia odborových združení SR (KOZ), že doterajšie opatrenia a nástroje hospodárskej politiky nevytvárajú predpoklady pre dlhodobý kvalitatívny rast ekonomiky, neobmedzia účinne ekonomickú nerovnováhu a neoživia podniky. Poukazovala aj na fakt, že terajšia hospodárska politika bude v konečnom dôsledku neúspešná a čoskoro povedie k...

Doprava sa stala každodennou súčasťou nášho života. Na každom kroku sa nás reklama snaží presvedčiť, že autá sú krásne, rýchle a bezpečné. Je to ale skutočne tak? Je auto skvelým pomocníkom a nevyhnutnosťou, alebo sme my jeho otrokmi? Aká je však jej skutočná cena, ktorú zaň platíme? A aké sú možné riešenia narastajúcich problémov?

Od roku 1950 sa počet...

V múdrych knihách sa píše, že deti a mládež sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Na nich vraj obzvlášť leží úloha súčasného a najmä budúceho rozvoja celej spoločnosti pri zachovaní všetkých pozitívnych hodnôt, ku ktorým sme dospeli. Preto je záujmom a cieľom štátu vytvoriť náležité podmienky pre deti a mládež, aby boli postupne schopní prevziať plnú zodpovednosť v tejto...

Spojené štáty prevzali vo svete, ktorý je len veľmi slabo reglementovaný OSN, úlohu garanta poriadku. Ľudské práva pritom slúžia ako morálne orientačné body pre posúdenie politických cieľov. Samozrejme, na americkej politickej scéne vždy existujú aj izolacionistické prúdy a ako aj iné štáty, aj USA sleduje v prvej línii vlastné záujmy, ktoré nie sú vždy v súlade s...

Ekonomický vicepremiér Ivan Mikloš niekoľkokrát upozornil, že slovenskí poľnohospodári dostávajú najvyššie dotácie z krajín Visegrádskej štvorky. Nie je to celkom tak, nehovoriac o tom, že v Európskej únii (EÚ), ku ktorej by sme sa mali približovať, je štátna pomoc poľnohospodárom výrazne vyššia, ako na Slovensku. Pričom nejde len o dotácie.

Vo vzťahu k...

O význame a povahe priateľstva básnici, teológovia, dokonca aj filozofi, napísali už tisícky strán. Oprávnene, predsa len práve jav priateľstva patrí k tomu, čo robí život znesiteľným a neraz dokonca k tomu, čo mu dáva zmysel. Starogrécky filozof Aristoteles dokonca priateľstvo považuje za silu, na ktorej sa môže obec, mesto a štát opierať aj v prípade núdze. Nepochybne je to...

Vláda adresovala občanom - ktorých priemerná mzda hlboko zaostáva za príjami obyvateľov vyspelých európskych krajín, ba i za susedným Českom - výčitku, že majú priveľa peňazí. Teda že veľa utrácajú, prípadne neutrácajú správne, keďže preferujú nákup zahraničných výrobkov pred domácimi. V tejto súvislosti avizuje aj opatrenia na podporu dopytu po slovenských výrobkoch s cieľom...

Je banalitou konštatovať, že občianske vojny nie sú vždy podnecované racionálnymi a objektívnymi faktormi: iracionálnosť a subjektívnosť sú rovnako dôležité, tak ako aj úloha kolektívnej historickej pamäte. O to ťažšie sa potom hľadá riešenie občianskych konfliktov.

V takýchto konfliktoch je obyčajne mnoho aktérov a faktorov. Bojovníci sú obyčajne...

Diskusná relácia Slovenskej televízie O päť minút dvanásť potvrdila v poslednú nedeľu pretrvávajúce pochybnosti o kvalifikovanosti tých pracovníkov verejnoprávnej inštúcie, ktorí rozhodujú o programovom obsahu relácií, a najmä výberu aktuálnych tém, ktoré rezonujú v dané obdobie celou spoločnosťou.

Priam permanentné rokovanie vládneho kabinetu uplynulý...

Pojmové určenie politického môžeme získať len odkrytím a stanovením špecificky politických kategórií. Politické má totiž svoje vlastné kritériá, ktoré sú špecifickým spôsobom účinné voči rozličným, relatívne samostatným vecným oblastiam ľudského myslenia a konania, predovšetkým voči morálnemu, estetickému a ekonomickému. Politické musí teda spočívať vo vlastných posledných...

Andrej Egyed

Narodil sa 3. novembra 1941 v Sobranciach. Po absolvovaní VŠD z Žiline v roku 1963 začal pracovať v Rušňovom depe Košice. V rokoch 1972 - 1978 pôsobil ako radca OSŽD vo Varšave, v VIII. komisii s názvom rušňové hospodárstvo a elektrifikácia. Po návrate pôsobil na vtedajšej SVD ČSD, v rokoch 1983 - 1988 bol námestníkom náčelníka Východnej...

Musím sa priznať, že som si myslel, že oná organizácia, ktorú tvorili muži v špicatých kuklách a ktorých zvolával horiaci kríž nad mestom, aby išli zlynčovať nejakého černocha, už neexistuje. Po prehratej občianskej vojne v USA bývalí otrokári vytvorili organizáciu, ktorá mala zastrašovať černochov dožadujúcich sa ľudských a politických práv. Túto organizáciu nazvali Ku-Klux-...

Traja mladí dánski režiséri sú signatármi filmového manifestu Dogma 95. Vo svojom desatore deklarujú, že ich filmy sa budú nakrúcať ručnou kamerou, v reálnom prostredí bez rekvizít, s prirodzeným svetlom, bez špeciálneho osvetlenia a filtrov, bez zvukových a optických efektov a nebudú sa v nich vyskytovať vraždy a zbrane.

Pre tvorcov to však nie je...

Čísla znamenajúce zvýšenie mesačných výdavkov po zavedení ozdravných ekonomických opatrení sa na nás hrnú zo všetkých strán a samozrejme, z každej iné. Ja však poradím ako nielenže nezvýšiť, ale ešte aj ušetriť: Nejesť! Nepiť! Nemilovať!

Ivan Mikloš vyhlásil, že tieto ekonomické opatrenia by mali zlepšiť vývoj verejných financií v tomto roku o 19 až 20...

Storočnicu Miloša Alexandra Bazovského (narodil sa 11.1. 1899) si pripomíname práve v tomto roku. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Už sto rokov uplynulo od narodenia "barda" modernej slovenskej maľby, ktorý prišiel, aby odhalil - obrazne povedané - dušu motívu, toho motívu, čo sa pre neho odjakživa spájal so synonymom domova, a domov pre neho...

Závery celorepublikových snemov pravicových parlamentných strán signalizujú vytváranie silného pravicového bloku. Je tu jasná snaha DS, KDH a zrejme aj DÚ pripraviť sa čo najlepšie na budúce parlamentné voľby. Osobne túto ich snahu vnímam aj ako pokus o účinnejšie presadzovanie pravicovej politiky v súčasnej vláde. Pre SDĽ ako jedinú typickú ľavicovú stranu v súčasnej vláde a...

Pravdepodobne výrok Manuša Romanova, bojovníka za práva Rómov z Bulharska: "Pochovaj ma postojačky. Celý život som bol na kolenách.", inšpiroval Isabel Fonsecovú, aby svoju knihu o existencii a osudoch Rómov od ich exodu z Indie až po súčasnosť, nazvala jednoducho a zároveň poeticky Pochovajte ma postojačky (s podtitulom Rómovia a ich cesty)

...

Z rozprávky o troch grošoch Nech akákoľvek je jeho pláca chudobný človek vždy ten groš vracia

Africké postkoloniálne dejiny sú dejinami vojen, násilných prevratov a rozporuplných osobností. Juhoafrická republika (JAR) ako jediná povýšila systém rasovej segregácie na štátny a dokázala ho živiť dlhé roky aj napriek embargu, bojkotu a kritike veľkej časti sveta.

Prvé voľby "všetkých rás" v roku 1994 ukončili agóniu apartheidu a vyše...

Na zjazde poslancov, ktorý rozhodoval o odstavení B. Jeľcina od moci, vyriekol R. Chasbulatov prorocké slová: "Uvidíte, začnete proces a nakoniec odstránia mňa." Čo bolo ďalej, všetci vieme. Tanky, dym, skrivené tváre od bolesti a bezmocnosti... Od toho momentu je moderná história Ruska zaťažená všadeprítomným fenoménom násilia a ruská demokracia je taká, aká je.

...

Nebyť menovania Javiera Solanu za Vysokého predstaviteľa pre Spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku Európskej únie, kolínsky summit EÚ si takmer nikto nevšimne. Zväčša sociálnodemokratickí lídri absolvovali prijatím tzv. Paktu zamestnanosti povinnú jazdu, ktorá však prehliada, že východisko z vysokej nezamestnanosti v štátoch EÚ si vyžaduje systémové zmeny, nie iba...

Pred 140 rokmi študoval v Gottingene krátkozraký medik Róbert Koch snívajúci o kariére lodného lekára a dobrodružstvách lovca tigrov. Netušil, že neskôr sa mu podarí senzačný úlovok, keď v džungli tuberkulóznych pľúc vystopuje nebezpečného zabijaka - mikrobaktérium TBC. V devätnástom storočí ešte nikto nepoznal príčinu ani možnosti liečenia choroby, ktorá si vo svete vyžiadala...

Oľga Keltošová

Narodila sa 27. februára 1943 v Pezinku. Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala štúdiu žurnalistiky. Od vysokoškolských čias využívala možnosti navštevovať zahraničie, čo prispelo aj k jej jazykovým znalostiam. Pôsobila v rôznych detských a mládežníckych časopisoch. Významnú časť svoje...

Stránky

Autor