Reklama

Archív článkov

Robert Fico minulý týždeň zaregistroval svoju novú stranu. Máme ich už na Slovensku ako maku, ak chce niektorá zaujať, musí byť v čomsi originálna. Ficova rozhodne bude. V prvom rade názvom, podľa ktorého nie je jasné, či sa obnovilo vydávanie stredoslovenského denníka alebo vznikol krúžok mladých topografov. Originálne však bude aj politické zaradenie sa. Fico zdôraznil, že...

 

Novodobé dejiny štvrtej najľudnatejšej krajiny sveta ako keby naznačili, že kandidáti na dlhšie vládnutie musia spĺňať dve podmienky: ich meno musí začínať na Su... a končiť na ...o a musia na národnostne i nábožensky roztrieštené obyvateľstvo zapôsobiť svojou charizmou a víziou (ako Sukarno), alebo ho masírovať propagandou a zastrašovať...

 

Nevyhnutnou súčasťou procesov transformácie na Slovensku je aj analýza trendov vývoja kriminality. Len tak totiž môžeme pochopiť všetky riziká, ktoré proces transformácie prináša. Napriek všetkým skeptickým výhradám, ktoré môžeme vyjadriť k presnosti obrazu kriminality optikou policajnej štatistiky, je pre nás na Slovensku jediným...

"Ak nezarobíme aspoň 20 000, služba sa nevydarila," prehodil raz v rozhovore jeden z mojich priateľov. Kedysi sa ľudia, o ktorých hovorím, nazývali "strážcami zákona", oficiálne boli príslušníkmi Verejnej bezpečnosti. Dnes sú to policajti. Ak priateľ hovoril o nevydarenej službe, mal na mysli peniaze inkasované od vodičov za dopravné priestupky bez záznamu na polícii a bez...

 

Porovnávanie aktuálnych politických udalostí, ich príčin a dôsledkov nie je vždy tou pravou metódou na priblíženie či objasnenie situácie čitateľovi. Preto teraz poukážem len na jeden takmer bezvýznamný fakt: o parlamentných voľbách vo Švajčiarsku v súčasnosti azda najviac informuje rakúska tlač. Dôvodom je, že víťazom spomenutých volieb sa...

Milan Čič

Narodil sa 2. januára 1932 v Zákamennom (okres Námestovo). V r. 1961 skončil štúdium na Právnickej fkulte UK v Bratislave, kedy aj vstúpil do KSČ. V nasledujúcich rokoch absolvoval odbornú prax na Povereníctve SNR pre spravodlivosť a na Úrade vlády ČSSR, koncom r. 1968 ho menovali za námestníka ministra na novovytvorenom Ministerstve...

Nechcem lady money, financministerke Schmögnerovej robiť advokáta, no pri myšlienke zaviesť majetkovú daň z motorových vozidiel vychádzala z jednoduchého predpokladu, že tí, čo majú na niekoľkostotisícové či miliónové autá, majú aj na zaplatenie dane. Povedané inak: ide o akúsi svojráznu milionársku daň, aby tí, čo majú hlbšie do vrecka, nemuseli siahnuť na samé dno. Ale to už...

Reč je preč?

Slovenčina s češtinou sú si také blízke
že ešte stále sa aj cez hranice blýska -
ako medzi mužom a ženou už nie zblízka!
(Na lepšie časy - možno - nanovo sa blýska?)
asi!

Je veľmi ťažké splniť prosbu, s ktorou sa na mňa obrátila naša Betka - lebo tak sme ju všetci volali - rozlúčiť sa s ňou v mene SDĽ. V nemocničnej izbe na Kramároch, kde som ju videl naposledy, vyslovila túto prosbu s pokojom, ktorý podal svedectvo o sile jej charakteru i o schopnosti preniesť sa s filozofickým nadhľadom cez krutú hranicu medzi životom a smrťou. Aj napriek...

Prelom tisícročí láka k prognózam. Keďže tie klasické, "vedecké" notoricky zlyhávajú, pozrime sa na našu budúcnosť optikou vedeckej fantastiky, pretože zákonitosti tohto sveta nám pripravujú drámy, o ktorých sa nám dnes ani nesníva.

Sme stále ešte len jedným z druhov živočíšnej ríše a platí pre nás to isté ako pre všetky druhy na svete - naším údelom je...

Frankfurtský knižný veľtrh je skutočným babylonom kultúr. Predstavilo sa na ňom 6643 individuálnych vystavovateľov plus ďalší združení v 87 národných stánkoch zo 113 krajín. A titulov bolo dovedna 385 275... Od vlaňajška všetko narástlo, hoci z ekonomických dôvodov zosilnela aj tendencia vydavateľov združovať sa do spoločných stánkov. Teraz už lepšie chápem pocity márnosti...

"Pred 10 rokmi odznelo na námestiach mnoho sľubov. Ktoré z nich sa dosiaľ nepodarilo dotiahnuť?" S touto otázkou sme sa obrátili na poslancov NR SR, ktorí sa podieľali na vývoji udalostí po 17. novembri 1989..

PETER TATÁR (SDK-DS): Samotné mechanizmy demokracie nie sú dostatočnou zárukou na to, aby sa nezneužívalo postavenie verejného činiteľa. Ani po 10...

Národ sobě, tak by sa dalo nazvať programové zacielenie vydávania divadelných bulletinov k jednotlivým inscenáciám činohry Národného divadla v Prahe. Sú bohaté na množstvo materiálov (štúdie, analýzy, rozhovory, encyklopedické heslá o tvorcoch) a uverejňujú aj texty pôvodných hier, alebo nové preklady klasických textov. Majú medzinárodné identifikačné označenie knižnej...

O tom, že každá diskusia o stave vzdelávania v našej krajine je pomerne komplikovaná, svedčí aj záznam rozhlasovej diskusie.

Moderátorka: - Nášmu prvému hosťovi v štúdiu, ktorým je zástupca podnikateľov, položím otázku: Zaznievajú hlasy, že prax je často veľmi odlišná od toho, čo sa študenti učia v školách. Aký je váš názor?

...

Stalo sa dobrým zvykom, že bratislavské Štúdio S poskytuje každoročne svoj priestor na prezentáciu tvorby poslucháčov Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU. Nebolo tomu inak ani v uplynulých dňoch (11. a 12. októbra), keď mladí tvorcovia predstavili to najlepšie z ročníkových predstavení tretiakov hercov a štvrtákov režisérov a dramaturgov.

Divákom bola...

Sobotňajší snem Matice slovenskej v Žiari nad Hronom vyslal smerom k vláde opäť signály, ktoré potvrdzujú, že táto kedysi celonárodná inštitúcia zostala verná HZDS: prešla s ním do opozície. Jej predstavitelia dramatizujú situáciu hysterickými vyhláseniami, podľa ktorých by sa mohlo zdať, že slovenskému národu hrozí vyhubenie. A to iba preto, že Matici sa tak ako každému v...

Výskyt pamätí aktérov novembra 1989 na kilometer štvorcový sa zhusťuje priamo úmerne blížiacemu sa okrúhlemu výročiu. Ten, ktorý vyšiel z pera prvého ponovembrového ministra zahraničných vecí ČSFR, sa však z tohto rámca predsa len vymyká. Kniha Jiřího Dienstbiera je cenná predovšetkým svojou bohatou faktografiou, ktorá nám osvetľuje mnohé vývojové prvky nielen česko-slovenskej...

Jednou z typických známok nezrelosti nášho politického prostredia je nekvalitný výber kádrov. Prejavuje sa na rôznych úrovniach: počnúc poslancami či veľvyslancami a končiac členmi rôznych kontrolných orgánov. Najmä do neba volajúci amaterizmus nášho zákonodarného zboru vyvoláva otázku, nakoľko môžu voliči ovplyvniť profesionalizáciu našej...

 

Ľubomír Lipták patrí medzi tých ojedinelých historikov, ktorých práce sú nielen vedecky presné, ale možno ich hodnotiť aj podľa estetických kritérií. Krásnej Kleito, múze dejepisectva, ktoré starovekí Gréci považovali za umenie, by sa Liptákove práce istotne páčili. V očakávaní prevratných zmien na konci druhej tretiny tohto storočia našiel...

O ruských dlhoch sa veľa hovorí, píše, dis kutuje. Vieme však ako vznikol dlh, ktorý zrejme bude mať v blízkej budúcnosti rozhodujúci vplyv na ruskú vnútornú politiku?

Vnútropolitický súboj medzi Ruskom Borisa Jeľcina a Ruskom Michaila Gorbačova sa skončil 12. decembra 1991 dohodou o likvidácii nelikvidovateľného Sovietskeho zväzu. Týmto aktom sa v zásade...

Počas druhej svetovej vojny Stalin vyslovil sľub, ktorý potom sovietska propaganda mnohonásobne opakovala: Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ a nemecký štát ostáva. Z viacerých dôvodov možno predpokladať, že si sovietske vedenie naozaj želalo zachovanie jednoty Nemecka. Pre Nemecko samotné, i pre západných spojencov by sa tak stalo za neprijateľnú cenu, za...

 

Jeseň sa usadila vo vrcholcoch javorov, košatých gaštanov. Odtiaľ všetkým vôkol rozdáva náladu, núti ich na chvíľu zabudnúť na každodenný zhon. A ľudia sa dívajú ta hore a čudujú sa, ako jeseni ubúda farieb z bohatej palety.

To je obrázok, ktorý si nemohol nevšimnúť návštevník Kyjeva pri prechádzke parkami na...

Hoci sa studená vojna "naostro" prejavila blokádou západného Berlína v rokoch 1948-1949, jej viditeľným symbolom sa stal Berlínsky múr postavený v roku 1961. Tento múr akoby povestnú "železnú oponu" robil čímsi zrejmým a hmatateľným. Preto pád Berlínskeho múru musel rovnako symbolizovať pád "železnej opony".

Východné Nemecko a najmä rozdelený Berlín boli...

 

Z provincionalizmu českej politiky dnes vystupujú tri momenty, ktoré, hoci sa dotýkajú rôzných oblastí, spolu úzko súvisia: posudok Európskej únie, ktorý zohľadňuje celkovú pripravenosť Českej republiky na vstup do EÚ a prácu vlády v plnení predintegračných požiadaviek, nespokojnosť Občianskej demokratickej strany s...

 

Jeseň je pre Francúzsko magickým obdobím. Niečo ako jar v prírode. Všetko sa prebúdza po dlhých prázdninách a ako začínajú školáci chodiť do škôl, všetko sa hýbe v ich rytme. Je sezónou preplnených obchodov s vínom, lacných výpredajov, ale pre túto krajinu aj obdobím protestov a štrajkov.

Žiadna vláda to nemá v tomto...

Stránky

Autor