Reklama

Archív článkov

Združenie sudcov Slovenska považuje opakované vlámanie podpredsedu Najvyššieho súdu SR Jozefa Štefanka do služobného bytu, z ktorého ho vypovedali, za jeden z najhorších príkladov pre občanov, ako majú riešiť svoje problémy. Pochybujem síce, že by pri tomto drevorubačskom akte myslel pán podpredseda práve na občanov, ale jeho citový vzťah k tomuto bytu je skutočne pozoruhodný...

Internet pre mnohých z nás často znamená doslova pomocnú ruku. Bratislava bola obšťastnená niekoľkoetapovou zmenou telefónnych čísiel. Na adrese www.ajo.sk/prevod nájdeme program, ktorý sa dá stiahnuť do počítača a ktorý už reagoval aj na posledné zmeny. Keď sa mi z telefónu ozývalo, že stanica je prečíslovaná, vyrátal mi jej nové číslo.

Pochopenie pre...

Pojem rovnosť zdiskreditoval a zdevalvoval bývalý režim. Preto úlohou modernej ľavice na Slovensku i v ďalších transformujúcich sa štátoch je prehodnotiť tento pojem, vymedziť priestor a dištancovať sa od komunistického obsahu slova rovnosť. Osobitný dôraz musíme klásť na rovnosť príležitostí, ktorá napĺňa spolu s právnou, politickou a sociálnou rovnosťou obsah slova rovnosť v...

Najdôležitejšia politická línia rozdelenia v Európe a Severnej Amerike sa dnes vedie medzi dvoma politickými de facto koalíciami: nazýva ich stranou globalizácie a stranou teritorializácie. Prvá sa pokúša prekonať geografické hranice, druhá sa ich usiluje reštaurovať.

Tieto dve zoskupenia nie sú však totožné s tradičnými politickými stranami, tak ako...

Identita národa a štátu sa potvrdzuje aj vzťahom k minulosti, nadväzujeme na ňu, vzpierame sa jej, pokúšame sa zabudnúť alebo vyvodiť z nej poučenia. História nás ovláda často aj tam, kde sa domnievame začínať akoby znovu, od úplného začiatku. Pri všetkom rešpekte k dejinám však nesmieme zabudnúť, že nie sme väzňami dejín, ale že za náš vzťah k minulosti sme zodpovední my sami...

Už krátko pred prevratom v novembri 1989 sa hovorilo, že v percentuálnom podiele, aký u nás z jedného populačného ročníka zaoberajú vysokoškolskí študenti, zaostávame za západnou Európou. A spomínala sa nevyhnutnosť rozširovať počty vysokoškolákov. Od roku 1989 sme svedkami rastu množstva miest na Slovensku, ktoré sú sídlami univerzity a inej vysokej školy, alebo sa v nich...

Istý čas vlastne za Belgicko pykala nielen Európska únia, ale aj celá Európa. Na správu o belgických potravinách kontaminovaných dioxínmi niektoré štáty nielenže reagovali zákazom dovozu potravín z krajín EÚ, ale aj z celého kontinentu.

Než začneme ľutovať Belgicko, ktoré sa nepochybne ocitlo v úlohe obete, musíme byť pozorní a zbadať, že tu viac išlo o...

Nástup nacistov k moci je historickým fenoménom, ktorý bol preskúmaný nespočetne veľakrát. Je odrazom krehkosti demokracie svojej doby, fanatizmu a ľudskej agresívnej povahy. Najsmutnejším dôsledkom však bolo, že nacisti sa svojou brutálnosťou neobmedzili len na Nemecko, ale že sa im podarilo rozpútať najkrvavejší konflikt v dejinách ľudstva.

Formovanie...

"Ťah koňom" je po nemecky Rösselsprung. Bol to názov operácie z mája 1944, k uskutočneniu ktorej dal príkaz Adolf Hitler. Jej cieľom bolo zlikvidovať hlavný štáb juhoslovanských partizánov a uniesť ich veliteľa Josipa Broza-Tita. Akciu malo uskutočniť 25. mája 1944 elitné nacistické výsadkové komando pod velením "haupsturmführera SS", Ribkeho.

Územie...

Trinásteho júna mali švajčiarski občania možnosť vyjadriť sa v referende k legislatívnym úpravám týkajúcim sa azylového zákona, invalidného poistenia, výdaja heroínu a zaistenia príjmov počas materskej dovolenky. Potvrdil sa očakávaný súhlas s návrhom zákona, ktorý povoľuje predpisovanie heroínu ako lieku pre výnimočné prípady, rovnako ako očakávaný nesúhlas s odobratím dávok...

Skutočnosť, že po prvý raz v dejinách Európskeho parlamentu budú najsilnejší poslanecký klub tvoriť konzervatívci, sa v masmédiách široko rozoberá a zveličuje. Z praktického hľadiska to neznamená takmer nič. Socialisti a konzervatívci ako dva tradične najsilnejšie kluby totiž na európskej úrovni dlhodobo úzko spolupracujú. Nijaká eurorevolúcia sa teda neudiala.

...

Do čela Juhoafrickej republiky (JAR) sa minulý týždeň postavil muž, ktorého osoba predstavuje syntézu dlhoročného bojovníka proti apartheidu a moderného, vzdelaného prezidenta s potrebnou dávkou charizmy. Jedným slovom je štátnikom, v ktorom sa skĺbila minulosť s prítomnosťou a človekom, čo dokáže vyplniť prázdno po obľúbenom Nelsonovi Mandelovi, ktorý sa oficiálne rozlúčil so...

Pred niekoľkými dňami sa nad územím južného Iraku zrútilo americké bojové lietadlo typu F-14-A. Dvojčlenná posádka sa katapultovala... Krátka správa možno zaujme faktom, že lietadlo havarovalo, no skoro nik sa už nepozastaví nad tým, čo hľadalo cudzie bojové lietadlo nad územím suverénneho štátu. Zatiaľ čo svet sa sústredil na vojnový konflikt s Juhosláviou, v inej časti sveta...

Nie, reč nie je o LP platni legendárnej britskej rockovej skupiny The Rolling Stones, ale o niečom inom: o tom, čo súvisí síce s tetovaním ale aj s výtvarným umením. Totiž, o kontaminácii oboch týchto sfér ľudskej činnosti. Tam niekde spočinul predmet záujmu autoriek projektu slovenskej časti na 48. medzinárodnej výstave výtvarného umenia Bienále Benátky, Petry Hanákovej a...

Ak túžite vstúpiť do tajomného sveta poézie alebo máte ambíciu stať sa básnikom, určite by ste mali siahnuť po knižke Jozefa Urbana Utrpenie mladého poeta (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999). Autor nás v štyridsiatich malých kapitolkách nenásilne vtiahne do procesu tvorby básnického textu, pokúša sa nájsť odpovede nielen na zdanlivo bežné otázky prečo a pre koho písať, o...

Výraz "klezmer" je asi pre mnohých neznámy. V židovskej tradícii sa takto označovali hudobníci, čo hrávali "ľudovky" spamäti bez nôt. Etymologicky má slovo klezmer svôj pôvod v hebrejčine (klei - zemer) a preložiť sa dá ako nástroj spevu. Svet klezmerov bol tragicky zničený holokaustom. Jeho zvyšok prežil po 2. svetovej vojne v USA. Dnes si zmiznutý svet židovstva môžeme...

Anna Ghannamová

Narodila sa 10. apríla 1969 v Zlatých Moravciach. Po skončení tamojšieho gymnázia navštevovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde sa venovala štúdiu žurnalistiky. Po absolvovaní vysokej školy pracovala v rôznych periodikách. Prvé novinárske skúsenosti nadobúdala v denníku PRÁCA, odtiaľ odišla zakladať spolu s ďalšími mladými...

Juhoslovanský prezident Slobodan Miloševič ohlásil minulý týždeň pred televíznymi kamerami začiatok rekonštrukcie vojnou zničenej krajiny. Mal to byť politický signál, ktorým si chce Miloševič zachrániť vážne rozkývanú stoličku. Oveľa zaujímavejšie je však toto vyhlásenie z ekonomického pohľadu a to aj pre slovenských podnikateľov.

Obnova JZR je šancou...

Do kategórie udalostí, ktoré by ukázali svetu, že Slovensko je v Európe a jeho hlavným mestom nie je Ljubljana, patrila aj kandidatúra regiónu Poprad-Tatry na zimné olympijské a zimné paraolympijské hry v roku 2006. Okrem Slovenska kandidovali napríklad Helsinki, rakúsky Klagenfurt a švajčiarsky Sion. Najmä zástupcovia výboru zo Sionu si verili, že práve oni budú môcť privítať...

Kedysi býval svet telekomunikácií útulne zabývaný a nudný. Iba máloktorý z vládnych predstaviteľov mu venoval viac pozornosti a pokiaľ tak urobil, bola to pozornosť nepochybne zištná. Kedysi bola telekomunikačná sieť v socialistických i kapitalistických štátoch štátnym monopolom alebo niečím tomu veľmi podobným. Dnes noví hráči na trhu prinášajú nové postupy a prístupy,...

Akýkoľvek odpor môžeme mať k pompéznosti, s ktorou sa Rudolf Schuster ujal funkcie prvého muža v štáte, jedno mu priznať musíme: vie, čo robí. Nestranný pozorovateľ totiž s prekvapením zistil, že celý ten karneval v uliciach Bratislavy sa ľuďom jednoducho - páčil. Dokonca aj z teatrálneho zväzovania troch Svätoplukových prútov najvyšších ústavných činiteľov pred Slovenským...

Ukončenie II. kongresu Slovenskej demokratickej koalície organizátori plánovali na desiatu hodinu večer. V skutočnosti sa záverečné tóny štátnej hymny niesli rokovacou sieňou Krajského úradu Prešove o päť hodín skôr. Ako povedala jedna z delegátok, po oficiálnych správach a 13 diskusných príspevkoch už nebolo o čom rokovať.

Necelých päť hodín čistého...

"To nie je prvýkrát, čo nás obviňujú zo sociálnej demagógie. Bolo to aj v roku 1996 a 1997, keď sme chceli vyhlásiť generálny štrajk. Sme presvedčení, že keby nás boli vtedy odborové zväzy podporili a nepodľahli by sme tendenciám nechať vládu dovládnuť, možno dnes neriešime také ťažké dosahy politiky V. Mečiara ako riešime teraz."

(prezident KOZ Ivan...

a svojmu presvedčeniu je vari najdôležitejšia zásada, ktorou sa riadi Anna Ghannamová minimálne odvtedy, odkedy ju pozná celé Slovensko - teda od začiatku jej pôsobenia v Televízii Markíza. Diváci si ju navždy zapamätajú ako horlivú a pre vec zapálenú reportérku, ktorá každú tému chytila ako buldog kosť a nepustila, pokiaľ ju nevyčerpala. Aspoň ona sama o tom musela byť...

Teraz počujeme, že každý štát musí mať svoju ideu. Naozaj je to tak, že štáty sa udržujú nielen politickou a ekonomickou mocou, ale aj istou politickou kultúrou, stotožnením sa občanov so štátom ako základným rámcom svojej spoločenskej a politickej existencie. Idea štátu je predovšetkým vyjadrením základného zmyslu pre spoločenský poriadok a smer vývoja, je aj povedomím istých...

Stránky

Autor