Reklama

Archív článkov

Bezsenné noci v Seattle, ktoré prežili jeho obyvatelia v uplynulých dňoch, neboli také romantické, ako by to mohol evokovať rovnomenný film. Stotisícové demonštrácie proti globalizácii, ktorých účastníkov nazvali niektoré spravodajské agentúry "nepriateľmi kapitalizmu", boli totiž najväčšími nepokojmi v dejinách Spojených štátov. Následné absurdné opatrenia boli už iba...

V novoročnom čísle denníka Slovák r. 1928 uverejnil Dr. Vojtech Tuka, poslanec HSĽS, rozsiahly článok s názvom "V desiatom roku Martinskej deklarácie" s podtitulom "Štátnofilozofická úvaha". Podľa tejto úvahy, ak do 31. októbra 1928 nedôjde v ČSR k štátoprávnym úpravám, prestane na Slovensku platiť ústava, zákony i právomoc úradov - nastane "vacuum iuris".

...

 

"Pred nami je stále veľa práce, dlhá cesta, na ktorej budú prekážky. Ale dnes je tu konečne aj šanca, že ruka histórie odstráni bremeno teroru a násilia a vytvaruje budúcnosť pre obyvateľov Severného Írska, najmä pre deti, ktoré si zaslúžia lepšiu budúcnosť, ako bola minulosť," uviedol britský premiér Tony Blair na margo prvého zasadania...

Máte pravdu, pán šéfredaktor, že dnešná KSS sa vzďaľuje od komunistických strán v západnej Európe a má bližšie ku komunistom dnešného ruského či severokórejského typu (SLOVO 40/1999). Nečudo, keď na jej čele stojí Jozef Ševc, zať smutne známeho Vasiľa Biľaka a vedúci oddelenia ÚV KSS za šéfovania nie veľmi múdreho súdruha Janáka, ktorého, podľa svedectva Gustáva Husáka, riadil...

 

Helsinský summit vnímame cez prizmu nášho začleňovania sa do Európskej únie. Avšak na Európskej rade, ktorá sa stretne 10. a 11. decembra, sa bude hrať o niečo viac, o niečo čo posunie Európu ešte o krok dopredu. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, tzv. druhý pilier Európskej únie sa začne stavať na začiatku tisícročia.

...

Hoci pojem globalizácia vyvoláva v hlavách jedných predstavu módneho trendu, ku ktorému sa nevyhnutne musia pripojiť, lebo by sa považovali za vyradených z vyhne skutočnosti niekde na okraj do neživotných polosnových, poloskutočných trasovísk, v hlavách iných predstavuje osudové ohrozenie zosnované a naplánované pekelnými silami satanskými. Podľa mňa však...

V súvislosti s prerokovávaním zákona o štátnom rozpočte a so znížením dane z príjmu pre podnikateľské subjekty zo 40% na 29% sme sa spýtali podnikateľov a predstaviteľov firiem: „Ako vnímate koncepciu štátneho rozpočtu a ako reflektujete zníženie dane z príjmu?“

Ing. SLAVOMÍR HATINA, prezident akciovej spoločnosti Slovnaft: Zníženie dane z príjmov...

Manilský summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) bol už pred svojím začiatkom označený za informačný. Možno aj v tejto súvislosti požiadal filipínsky prezident Joseph Estrada o väčšiu otvorenosť vo vzťahoch juhoázijských štátov. Desiatka krajín tohto regiónu sa síce na vrcholnej úrovni stretáva pravidelne koncom roka, no vo...

Často počujeme náreky na kvalitu politického života na Slovensku. Chýba vraj ideová, ideologická vyhranenosť politických zoskupení, sťažujeme sa na malý záujem občanov o aktívnu politickú činnosť. Keď hľadáme vinníka, tak sa obyčajne obraciame do minulosti, na vine je "režim". Tam, kde "režim" nemali, tam je to vraj úplne ináč. S prekvapením však zisťujeme, že s podobnými...

Ak by sme sily určujúce osud Sociálnodemokratickej strany Slovenska personifikovali do rozprávkových sudičiek, vypočuli by sme si nasledujúce slová. "Bude malá a neobľúbená", povedala by prvá sudička. "Voliči nikdy nezabudnú na chyby a hriechy jej predchodkyne", povedala by druhá. A tretia, tá najodpornejšia babizňa by vyslovila nasledujúce strašné slová: "Nepomôže jej, ani...

 

V prostredí slovenskej ľavice nezriedka počuť hlasy, že riešenie aktuálnych sociálno-ekonomických problémov si vyžaduje odbornosť a pragmatický, teda na praktický úžitok zameraný prístup. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou tak vraj prestáva byť rozhodujúci. Nejde vraj o to, aby riešenia boli ľavicové či pravicové, ale aby boli spoločensky...

Ruské silové štruktúry patrili od začiatku medzi najväčších odporcov zásahu NATO v Kosove. Minister obrany I. Sergejev a náčelník generálneho štábu A. Kvašin sa doslova predbiehali v tom, kto ponúkne médiám ostrejšie stanovisko. Keď opadli emócie, „silovici“ využili priaznivú situáciu na posilnenie pozícii. Najskôr I. Sergejev ohlásil, že plán zníženia počtov v armáde na 1,2...

Novela Liečebného poriadku priniesla minimálne dve pozitíva: začala zavádzať poriadok do registrácie liekov a zdravotných pomôcok a „zoficiálnila“ platby súkromným zubárom. V tom druhom prípade novela rozšírila zubárske výkony, ktoré budú čiastočne hradiť priamo pacienti. Aj dnes si pacient za mostík či korunku, ba dokonca aj za lepšiu plombu musí priplatiť, ale „platba“ ide...

V každej demokratickej krajine je štátny rozpočet najkontroverznejším bodom rokovania zastupiteľského zboru. Opozícia zvyčajne bojuje doslova o každý halier štátnych výdavkov, pretože pred voličmi sa chce prezentovať ako ochranca ich záujmov. Nepochybne by však bolo horšou alternatívou, ak by vládny návrh štátneho rozpočtu vyvolal nadšený...

Jaroslav Volf

Narodil sa 3. apríla 1952 v Hodoníne. Po maturite v roku 1970 odchádza študovať chémiu na Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave. Pracoval najskôr vo výrobe v bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova, potom sa však preorientoval na výskumnú činnosť v oblasti prognostiky rozvoja chemického priemyslu, ukončil aj postgraduálne...

Neuplynuli ani dva roky od nástupu vlády Miloša Zemana a už dvaja jej členovia museli odstúpiť. Ani českí sociálni demokrati si nedokázali poradiť s klientelizmom. Prvý odstúpivší, minister financií Ivo Svoboda, je už za škandál, do ktorého sa zaplietol pred nástupom do funkcie, dokonca za mrežami. Ten druhý, vicepremiér Egon Lánský asi príde o peniaze, ktoré si nelegálne...

Terajšie problémy v školstve vidím v dvoch systémových vrstvách: na ministerstve vysoké školy riadi Peter Mederly, ktorého považujem za jednu z najlepších hláv na Slovensku. K nemu by som priradil aj Martina Fronca, čiže školstvo riadia ľudia celkovo múdrejší. Výsledok sa však dá zhrnúť do simplifikácie: kým predchádzajúci ničili školstvo hlúposťou, terajší ho ničia finančne....

Hoci je práve na internete badať silnú aktivitu fašistických a neonacistických skupín, aj antifašisti dávajú najavo, že nielen existujú, ale sú pripravení proti fašistom bojovať. O činnosti nemeckých antifašistov možno získať informácie na adrese www.antifa.de. Je to sajt organizácie Antifaschistische organisation Berlin. Zo sajtu sa dozvieme, že ide nielen o organizáciu...

Určite sa už nejeden z nás ocitol v situácii, keď vlastná iniciatíva vyvinutá pri riešení nejakého problému, situácie, pri zisťovaní istých údajov (často veľmi banálnych), či pri uplatňovaní nároku, stroskotala nielen na kamennej tvári v byrokracii sa vyžívajúceho úradníka, ale aj na neznalosti o svojom práve na informácie, resp. na neexistencii kvalitného zákona o prístupe k...

Iste vhodne a v pravý čas uverejnilo SLOVO (40/1999) rozhovor so súčasným predsedom KSS J. Ševcom. Osobne som si myslel, že nový človek prinesie do politiky a stratégie tejto strany nový, čerstvý vietor, nové postoje, myšlienky. Z jeho odpovedí a názorov som sa však nič nové nedozvedel. Akýsi tichý súhlas so zmenami, ktoré bolo potrebné urobiť v spoločnosti i v samotnej KSČ. Z...

Ani jeden z prezidentských kandidátov v tohtoročných voľbách nedodržal zákony, ktoré im ukladajú povinnosť informovať ministerstvo financií o financovaní svojej volebnej kampane. Ako to spieva skupina Elán? „Tak oblečte si svoje dresy, keď ste takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope.“

Podľa majiteľa firmy TV COM, ktorá financuje okresných a...

Slovenské IQ

Dospelý rozum detí -
či detský rozum dospelých?
(Na smiech i na plač je ti
z tých cudzích rečí: tých i tých!)

Predstavte si nasledujúcu situáciu: 31. december 1999. Na hodinách zostáva niekoľko sekúnd do polnoci. Šampanské je pripravené, všetci očakávajú príchod Nového roka. 5 sekúnd, 4 sekundy, 3, 2, 1. Tma. A ticho. Nič sa nedeje, zrejme vypadol prúd. Oslava pokračuje v rozpačitom tóne, so svetlom a hudbou by bola veselšia. V miestnosti sa ochladilo, asi prestali hriať radiatory. Čo...

Veľmi často až keď sa človek rozlúči so svojím pozemským jestvovaním, uvedomia si ľudia okolo neho jeho skutočnú hodnotu a snažia sa pripomenúť si ho cez reflexiu toho, čo vlastne urobil. A tak aspoň malý pocit zadosťučinenia môžeme mať (ako tí, čo tu zostali) z konferencie a následnej publikácie Osobnosť a dielo Petra Karvaša, ktorú pri príležitosti autorových 75. narodenín...

Prvou činohernou premiérou Malej scény SND v jubilejnej sezóne 1999/2000 boli Stoličky Eugéna Ionesca v réžii Ľubomíra Vajdičku. Hra po francúzsky píšuceho Rumu na mala na slovenských javiskách historickú premiéru a ukázala životaschopnosť, nadčasovosť i aktuálnosť tohto textu.

Eugéne Ionesco patrí k tým dramatikom druhej polovice 20. storočia, ktorých...

Stránky

Autor