Reklama

Archív článkov

Nech už teoretici argumentujú za alebo proti, vždy som verila a verím v isté - pravdaže, špecifické - poznávacie možnosti literatúry. A každý literárny text - nech sa už hovorí o "smrti autorského subjektu" z tých či oných pozícií - vnímam ako nesmierne subjektívnu výpoveď: o svete, v ktorom vypovedajúci žije, ale i o samotnom tvorcovi výpovede. Iste, v niektorom texte...

Medzinárodné právo po 2. svetovej vojne presne vymedzilo zločiny proti ľudskosti, stanovilo ich nepremlčateľnosť a stíhateľnosť na celom svete. Z tohto hľadiska je dôležitejšie, že takéto zločiny boli spáchané, a nie okolnosť, pod akou politickou nálepkou sa to stalo. Ostatne, bohyňa spravodlivosti sa znázorňuje s páskou na očiach a z toho môže tiež vyplývať jej politická...

Niekedy v lete v roku 1964 bola na titulnej strane humoristického časopisu Roháč uverejnená takáto karikatúra: jeden pracovník Historického ústavu SAV hovorí druhému: "Volali zhora, že o Slovenskom národnom povstaní už môžeme písať podľa historickej pravdy." Žiaľ bolo to iba zbožné želanie...

Slovenské národné povstanie je nepochybne najvýznamnejšou...

Dve sú viac ako jedna, hovorí muž na reklamnom billboarde Slovenskej sporiteľne a objíma pritom dve krásne sa usmievajúce brunetky. Má na mysli platobné karty, ktoré nám, podľa informácií všetkých zasvätených, majú uľahčiť život. Skutočne si nespomínam na nikoho z okruhu svojich priateľov a známych, kto by v deň výplaty dostával peniaze v hotovosti. Sieť bankomatov je pomerne...

Jedným z najvážnejších pozostatkov komunistickej totality je, že občan dodnes nie je informovaný o mnohých závažných udalostiach a skutočnostiach, ktoré sa počas trvania československého štátu udiali, ale následne sa ho v súčasnosti bytostne dotýkajú. Takouto udalosťou napr. bol židovský holokaust a Slovenské národné povstanie. Napriek tomu, že sa tieto udalosti odohrali na...

Starý otrepaný vtip rozprával o novom generálnom tajomníkovi strany, ktorý na ústrednom výbore našiel po svojom predchodcovi tri obálky a list s textom, aby ich postupne, v krízových momentoch otváral. Obálky obsahovali rady: "Zvaľ všetko na mňa", "Sprav sebakritiku!" a "Priprav tri obálky!" Zdá sa, akoby sa terajšia vláda babrala ešte pri prvej obálke. Počúvame stále o spúšti...

Tridsiateho augusta 1944, krátko po 11.00 sa na oficiálnej frekvencii vysielača Banská Bystrica ozvalo nasledujúce oznámenie: "Upozorňujeme Slovákov a Slovenky, aby počúvali program, ktorý vysiela Banská Bystrica a nie program Bratislavy. Tí, ktorí počúvajú program Banskej Bystrice, nech upozornia všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zo stanice Banská...

Z tribún sa zvyčajne hovorí to, čo by ľudia chceli počuť. (Naivní to potom považujú za múdrosť.)

Nechcime od ľudí, ktorí sú na kolenách, aby sa ešte aj hanbili. Hanbime sa, že sme ich tam dostali.

Porazení majú najväčší problém veriť víťazom.

Pre chudobných ľudí platia zákony. Pre bohatých zase výnimky...

Počnúc 19. číslom sme v ankete týždenníka SLOVO uverejňovali názory žijúcich významných účastníkov protifašistického odboja a súbežne s nimi aj predstaviteľov súčasnej mladej generácie na to, či je ešte vôbec aktuálne sa vracať k odkazom Slovenského národného povstania a ak áno, tak prečo. Teraz uverejňujeme ešte názory tých, ktorí zareagovali na našu výzvu, aby sa vyjadrili k...

Štátna mincovňa v Kremnici je vraj našou pýchou, ale zdá sa, že jej jedinou šancou na prežitie ostane vývoz a medaily. V zahraničí totiž podľa všetkého ešte istý čas budú používať na platenie peniaze a teda aj mince. Na Slovensku však, zdá sa, vynálezu Feničanov odzvonilo. Presnejšie, odzvonila mu ministerka financií, ktorá oznámila vznik nového platobného, či skôr...

Situácia na frontoch 2. svetovej vojny sa v lete 1944 pre nacistické Nemecko veľmi komplikovala. Západní spojenci konečne otvorili dlho očakávaný druhý front, sovietska ofenzíva priblížila frontovú líniu k bývalým hraniciam Československa. Ešte donedávna verní Hitlerovi spojenci začali spriadať plány na pokiaľ možno bezbolestný prechod k víťaziacim mocnostiam.

...

Za najhoršie obdobie okrem vojnových a povojnových rokov, ktoré som prežil, považujem posledných 5 až 6 rokov. Dnes vieme, že tretia Mečiarova vláda z hľadiska riadenia štátu a služby občanom zlyhala. Predstavitelia moci polarizovali spoločnosť, sami seba považovali za dôveryhodných a ostatných za druhoradých. Avšak aj v poslednom čase sme zažili vážne legislatívne lapsusy a...

Čo ako mnoho je znamení doby, predsa len jedno je najčitateľnejšie a upozorňujú naň temer všetci pozorovatelia. Týmto znamením je nedôvera k veľkým koncepciám života, k veľkým koncepciám spoločnosti a dejín. Sme svedkami niečoho, čo by sme mohli nazvať "únavou z dejín", únavou z pokusov uskutočniť veľký projekt premeny spoločnosti.

Charakteristickou...

Predstavitelia Demokratickej strany si neodpustia ani pri jednom verejnom vystúpení ostro napadnúť Stranu demokratickej ľavice za jej neochotu podieľať sa na reforme spoločnosti. Zabudnú pritom dopovedať, že na reforme podľa jej vkusu a jej politického programu, ktorého iba fragmenty sa dostali do volebného programu SDK v parlamentných voľbách na jeseň 1998 a do politických...

Euro globalizuje Európu. Toto nemienime defenzívne, akoby národná suverenita bola v procese globalizácie len jedným z "kariet pri rokovaní" voči iným štátom a strácala sa v nadnárodných súvislostiach. Túto tézu musíme pochopiť skôr ofenzívne, s určitými geo - ekonomickými dôsledkami. Spoločná mena ochraňuje členov eurozóny voči destabilizujúcim vplyvom zvonku. Takto získavajú...

Celosvetová prax potvrdzuje, že súčasní vzdelaní ľudia sa vášnivo pustli do politickej činnosti. No najväčší myslitelia starších dôb od aktívnej politiky bočili. Sokratovi sa vyčítalo, že nechce prijať nijakú funkciu v štátnej službe okrem vojenskej obrany vlasti.

Platón, hoci vo svojich dielach politizoval, vyhýbal sa ľudovému zhromaždeniu - agore....

V akademických a politických debatách sa môžeme stretnúť s tými najprotirečivejšími hodnoteniami konkurencie v oblasti daňovej politiky.

Podľa jednej skupiny nedostatočná koordinácia daňovej politiky na úrovni jednotlivých štátov vedie k deštruktívnej konkurencii, ktorá podomieľa sociálny štát a financovanie nevyhnutných verejných statkov. Pre inú...

Anton Rašla

Narodil sa 15. septembra 1911 v Pavliciach (okres Trnava). Od r. 1932 člen Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej. Po skončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v r. 1936 a 1937 redaktor Robotníckych novín. V r. 1939 až 1943 sudca vojenského súdu v Bratislave, Levoči, Banskej Bystrici a Poprade, medzitým dvakrát na východnom...

Úplne nová Hlava VII Amsterdamskej zmluvy (články 125 - 130) má za cieľ realizáciu vysokej miery zamestnanosti. Avšak článok 131 tejto zmluvy (ktorý je reprodukciou článku 110 Rímskej a Maastrichtskej zmluvy) spresňuje, že spoločná obchodná politika má "prispieť, v súlade so spoločným záujmom, k harmonickému rozvoju svetového obchodu, postupnému zrušeniu reštrikcií v...

"Volili by ste tohto muža ešte raz?" pýta sa nemecký týždenník Stern na obálke s fotografiou Gerharda Schrödera v bezchybnom obleku a s cigarou v ústach. Podľa väčšiny nemeckých prieskumov je Schröder v súčasnosti taký neobľúbený ako nikdy predtým. Vrátil sa z dovolenky v Taliansku a avizuje upokojenie situácie.

Ak chceme konkrétne údaje, tak napríklad...

Na adrese nb.vse.cz/~ptak/kc.htm nájdeme obrázok českej svätováclavskej koruny, patetické heslo "Bůh, král a otčina!" a informáciu, že ide o stránku českých monarchistov. Okrem bežných informácií, ktoré obsahujú všetky stránky politických strán a hnutí, ako je program, stanovy a kontaktné adresy, obsahuje otvorený list herca Wimmera českému prezidentovi Havlovi. V ňom sa okrem...

Postavenie Mikuláša Dzurindu vo vládnej koalícii sa zo dňa na deň zhoršuje. Všetky ukazovatele nasvedčujú, že odchod tohto muža z postu predsedu slovenskej vlády je neodvratný a že je už iba otázkou času, kedy a kto ho v tejto funkcii nahradí. Radový občan je zo vzniknutej situácie možno trochu zmätený, avšak tento vývoj je logický a dnešný kurz nabral v podstate už od volieb...

Nedávno som čítal, ako pochovávajú ruských veteránov druhej svetovej vojny, ktorí nemajú príbuzných alebo ich pozostalí nemajú peniaze na kremáciu. Nahé telo vložia do polyetylénového obalu a spália ho bez akejkoľvek rozlúčky. Popol vysypú do jednoduchého vrecúška a vhodia ho do spoločného hrobu, ktorý skôr pripomína kanalizačný. Pritom na vrecúškach nie sú mená a ani hroby...

Ukrajina sa pripravuje na sviatok demokracie - voľby. V sobotu 30. októbra 1999 by sa mali uskutočniť voľby prezidenta vo všetkých 24 oblastiach, Autonómnej republike Krym a mestách Kyjev a Sevastopoľ. Súčasný prezident Leonid Danilovič Kučma bol inaugurovaný 19. júla 1997 a aj keď kandiduje, jeho možné zotrvanie v prezidentskom kresle nie je až také isté. Bude musieť zvládnuť...

Podľa niektorých médií sa vraj v uplynulých dňoch stretli v Rezešovej rezidencii na španielskom pobreží Rezeš, Smerek, Gruber a Mečiar a vraj údajne rokovali o opätovnom získaní kontroly nad VSŽ. Ale choďte už niekam, novinári podozrievaví! To sa už ozaj nemôžu stretnúť dobrí priatelia a pospomínať si na staré zlaté časy rezešovstva a mečiarizmu?

V...

Stránky

Autor